ERF
search
accessibility

Odsjek za logopediju

Odsjek je jedina ovakva institucionalna jedinica u Hrvatskoj, a po kadrovskoj strukturi jedna od vodećih institucija za područje logopedije u ovom dijelu Europe.

Današnji studij logopedije izvodi se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. To je moderno koncipiran studij prema europskim i svjetskim standardima i kao takav je priznat širom svijeta. Logopedima sa završenim sveučilišnim studijem u Hrvatskoj diplome su priznavaneu SAD, Kanadi, Australiji, Europi i Južnoj Americi.

Preddiplomski i diplomski programi studija logopedije obuhvaćaju ukupno 53 obvezna predmeta i 39 ponuđenih izbornih predmeta (student tijekom studija obvezno odabire oko 20 izbornih predmeta). Pored preddiplomskog i diplomskog studija Odsjek provodi i poslijediplomski znanstveni studij u znanstvenoj grani logopedija te specijalistički stručni poslijediplomski studij iz rane komunikacije.

Pročelnica: izv. prof. dr. sc. Gordana Hržica

Zamjenica pročelnice: izv. prof. dr. sc. Ana Bonetti


Djelatnici i predmeti na Odsjeku

Redoviti profesor u trajnom izboru

dr. sc. Draženka Blaži Email  
dr. sc. Mirjana Lenček Email  

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević Email  
prof. dr. sc. Marijan Palmović Email  
prof. dr. sc. Tatjana Prizl-Jakovac Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Ana Bonetti Email  
izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec Email 41
izv. prof. dr. sc. Gordana Hržica Email  
izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša Email  
izv. prof. dr. sc. Ana Leko Krhen Email  
izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša Email  

Docent

doc. dr. sc. Blaženka Brozović Email  

Viši asistent

dr. sc. Dora Knežević Email  
dr. sc. Ana Matić Škorić Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Afazija 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Afazija I 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Akademsko pisanje i komunikacija s javnošću 1 doktorski  
Artikulacijsko - fonološki poremećaji 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Audiologija 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Baze podataka i pisanje znanstvenih radova 1 doktorski  
Diferencijalna dijagnostika poremećaja tečnosti govora 4 diplomski  
Disfagije i neuromuskularni poremećaji 4 doktorski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Disfagije i poremećaji hranjenja 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Disgrafija 4 doktorski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Dječja govorna apraksija (DGA) 3 doktorski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dvojezičnost / višejezičnost 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Etika u istraživanju 1, 3 doktorski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Fonetika 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Fonološki poremećaji 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Funkcionalna anatomija i fiziologija 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Glasovno-govorni poremećaji i poremećaji gutanja 2 doktorski  
Govorna akustika 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Interpersonalna komunikacija 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Izrada specijalističkog rada 3 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Izrada studije slučaja 2 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezični i kognitivni razvoj 3 doktorski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Klinički praktikum 3 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Klinički praktikum u logopediji 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Komunikacija s obiteljima 2 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Komunikacijski i jezični poremećaji i specifične teškoće učenja 2 doktorski  
Kraniofacijalne govorne teškoće 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Logopedska dijagnostika 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Logopedska praksa 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Logopedska praksa 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Logopedska praksa 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Logopedska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Materinski i inojezični hrvatski 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodologija jezičnih istraživanja 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Motorički govorni poremećaji 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Mucanje 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Multidimenzionalna procjena kvalitete glasa 3 doktorski  
Narativna analiza u procjeni govorno-jezičnih sposobnosti 3 diplomski  
Neuralne osnove poremećaja tečnosti govora 4 doktorski  
Neurogeni jezični poremećaji odraslih 4 doktorski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Neurogeno degenerativni govorno-jezični poremećaji 3, 5 prijediplomski  
Neurolingvistika 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Neurolingvistika II 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Neurorazvojni jezični poremećaji 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Odabrane teme iz analize podataka u logopedskim istraživanjima 1 doktorski  
Odabrane teme iz logopedije II: Multidisciplinarnost u pristupu oštećenjima sluha, jezika i govora 4, 6 prijediplomski  
Odabrane teme iz logopedije I: Uvod u ranu intervenciju 3, 5 prijediplomski  
Odabrane teme iz logopedije: Oro-faringo-laringealne funkcije u logopediji 2, 4 diplomski  
Od probira do dijagnoze u djece s razvojnim odstupanjima 1 specijalistički  
Ontogeneza komunikacije 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove fiziološke i govorne akustike 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Pojedinačni istraživački rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Poremećaji čitanja i pisanja I 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Poremećaji čitanja i pisanja I 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Poremećaji čitanja i pisanja II 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Poremećaji glasa I 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Poremećaji glasa II 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Poremećaji govora i jezika u osoba s mentalnom retardacijom 1, 3 diplomski  
Poremećaji iz autističnog spektra 3 doktorski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga 6 prijediplomski  
Poremećaji matematičkih sposobnosti 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Poremećaji socijalne komunikacije 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Poremećaji tečnosti govora 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Potpomognuta komunikacija 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Potpomognuta komunikacija iz aspekta intervencije i tehnologije 4 doktorski  
Potpomognuta komunikacija u ranoj intervenciji 1 specijalistički  
Praktikum akademskih vještina 1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Primjena statističkih metoda u logopediji 5 prijediplomski  
Psiholingvistika 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Psihologija 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Računalna obrada dječjeg jezika 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Rana intervencija - suvremeni pristupi 1 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Rani interventni programi u logopediji 1 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Rani komunikacijski razvoj 1 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Razvojna neurologija 1 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Razvojna psiholingvistika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Razvojni govorno-jezični poremećaji I 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Razvojni govorno-jezični poremećaji II 1 diplomski  
Razvojni i stečeni jezični poremećaji 3 doktorski  
Selektivni mutizam 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Specifične teškoće učenja 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Statistička analiza primjenom računala 3 specijalistički  
Temelji hrvatskoga jezika 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Temelji jezikoslovlja 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Teškoće socijalne kognicije u predškolskoj dobi 2 specijalistički  
Uvod u logopediju 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije 1 prijediplomski  
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije 1 prijediplomski  
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije 1 prijediplomski  
Vođeni praktikum iz oštećenja sluha 2 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Vođeni praktikum iz ranih intervencijskih programa u logopediji 2 specijalistički  
Volonterski rad 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Volonterski rad 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Volonterski rad 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Volonterski rad 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Volonterski rad 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Volonterski rad 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Volonterski rad 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Volonterski rad 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Volonterski rad 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Volonterski rad 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Volonterski rad I 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Volonterski rad II 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Volonterski rad III 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Volonterski rad IV 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Znanstveno-istraživačke metode u logopediji 2 diplomski