ERF
search
accessibility

Knjižnica

Knjižnica djeluje u sastavu Fakulteta kao samostalna ustrojbena jedinica koja obavljanjem knjižnične djelatnosti i koordiniranom suradnjom s drugim ustrojbenim jedinicama Fakulteta osigurava uvjete i realizaciju znanstveno-istraživačke, nastavne, stručne (uključujući kliničke), obrazovne i izdavačke djelatnosti Fakulteta.

Knjižnica je prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda visokoškolska knjižnica, specijalizirana za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstvena polja: edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija i druga znanstvena polja i grane relevantne za djelatnosti Fakulteta.

Knjižnicom upravlja voditelj knjižnice uz potporu Odbora za knjižnicu.

Katalog knjižnice

Misija i vizija

Misija je Knjižnice Fakulteta pružati stručnu i sustavnu podršku te samostalno doprinositi znanstveno-istraživačkoj, nastavnoj, stručnoj (uključujući kliničkoj), obrazovnoj i izdavačkoj djelatnosti na Fakultetu, obavljanjem knjižnične djelatnosti, odnosno sustavnim planiranjem, izgradnjom te učinkovitim upravljanjem knjižničnom građom, knjižničnim zbirkama, informacijskim izvorima, izradom informacijskih pomagala, te organiziranjem relevantnih knjižničnih službi i usluga, vodeći se načelom profesionalne izvrsnosti utemeljenim na profesionalnim i etičkim vrijednostima knjižničarstva.

Ispunjavanje misije Knjižnice vođeno je vizijom Knjižnice kao informacijskog središta Fakulteta, središnjeg boravišnog prostora za studente Fakulteta i kao dodatnog kanala promoviranja Fakulteta i njegovog povezivanja sa zajednicom.

Kontakt 

Voditelj knjižnice
Matija Panić, mag. bibl.
E-mail: knjiznica@erf.unizg.hr

Radno vrijeme

Radno vrijeme knjižnice i čitaonice

  • ponedjeljak - četvrtak: 8:00 - 18:00 h
  • petak: 8:00-16:00
  • subota: jednom mjesečno (ovisno o rasporedu nastave na poslijediplomskim studijima)

Dokumenti

Pravilnik o radu knjižnice ERF-a (2019.) 

Plan i program rada i razvoja knjižnice ERF-a 2022.-2026.