ERF
search
accessibility

Program studija

U odnosu na predmetne module studij je organiziran kroz tri skupine modula:

 • granski modul Prevencijska znanost (PZ),
 • granski modul Studij invaliditeta (SI),
 • modul metodoloških i statističkih predmeta (MSZP).

Za oba programa neki predmeti su u cijelosti zajednički (ZP).

Organizirana nastava koncentrirana je više na ranijim godinama. Već u prvoj studijskoj godini kroz organizirane radionice generičkih vještina i znanstveno-istraživačke metodologije omogućava se studentima što prije približiti vlastitom istraživačkom interesu, bilo da ulaze u realizaciju postojećih znanstvenih projekata bilo da pripremaju vlastita istraživanja. Razvoj transfernih vještina potiče se sudjelovanjem doktorskih studenata u aktivnostima koje se provode na Sveučilištu u Zagrebu u okviru projekta "Modernizacija doktordke izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira (MODOC)" koji se provodi na Sveučilištu u Zagrebu pri Uredu za doktorske studije i programe. Mentori studentima za izradu doktorskog rada mogu biti i domaći i inozemni znanstvenici.

Kompetencije koje student stječe završetkom studija, mogućnosti nastavka znanstveno-istraživačkog rada i mogućnosti post-doktorskog usavršavanja te mogućnosti zapošljavanja

Završetkom doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta, tj. stjecanje doktorata znanosti iz tog područja, studenti će biti osposobljeni (ovisno o smjeru studija) za sve kompetentnosti koje proizlaze iz navoda u svakom pojedinom kolegiju kao i samostalnom postavljanju, provođenju i evaluiranju znanstveno istraživačkih projekata. Na osnovi tih kompetencija studenti će moći i u Hrvatskoj i u inozemstvu nastaviti razvijati svoju akademsku karijeru (mogućnost post-doktorskih studija), moći će se zapošljavati u sveučilišnim institucijama, istraživačkim centrima kao i u javnom ili privatnom sektoru.

U području prevencijske znanosti (promocije mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih i ponašajnih poremećaja i prevencije delinkvencije) po prvi puta će se "zaokružiti" znanja koja na svjetskoj razini jesu propisana za tu interdisciplinarnu znanost koje do sada nije bilo u našim poslijediplomskim studijima i čija se znanja nažalost nisu koristila u određivanja državnih, županijskih ili lokalnih strategija. To će se očitovati u kompetencijama budućih znanstvenika koji će postavljati istraživanja, procjenjivati probleme i potrebe, koristiti istraživačke rezultate, izabrati prioritete i načiniti izbor najučinkovitijih strategija i programa (evaluacija, evidence-based programi/praksa), postaviti i provoditi monitoriranje u zajednici te evaluirati implementirane intervencije. Oni će moći raditi po zadanim kriterijima znanosti, razvijati tu istu znanost i na osnovi toga donositi odgovarajuće smjernice koje će predlagati za korištenje kako na nacionalnoj i drugim razinama tako i u svakodnevnoj praksi. Inaguracija znanja iz prevencijske znanosti i njeno korištenje omogućiti će novo doba za prevenciju mentalnih i ponašajnih poremećaja, poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, problema ovisnosti i kriminaliteta te mnogih drugih negativnih izlaza za djecu i mlade u društvu rizika, a sve manje društvu u kojemu su zaštitni čimbenici, promocija mentalnog zdravlja i ulaganja u pozitivan razvoj djece i mladih sveobuhvatno iskorišteni.

U području studija invaliditeta studenti, budući znanstvenici, , imati će kompetencije koje zahtjeva suvremeni pristup invaliditetu i međunarodni standardi u svim područjima života od zdravstva, socijalne politike, obrazovanja, zapošljavanja do istraživanja kao što su: znanje i razumijevanje različitih pristupa invaliditetu, kritičkog mišljenja prema postojećim modelima, poznavanje metodološkog pristupa istraživanjuinvaliditeta, poznavanje i primjena interdisciplinarnog pristupa, sposobnost kreiranja politike u području invaliditeta, izrade strategija, programa i provođenja inicijativa, sposobnost evaluacije programa, sposobnost praćenja (monitoring) prava osoba s invaliditetom, evaluacija programa socijalne politike u cilju prepoznavanja diskriminacije prava osoba s invaliditetom i mnoge druge. Kompetencije koje stječu ovim doktorskim studijem i njihovo korištenje u istraživačkom radu i politici prema osobama s invaliditetom omogućuju primijenjena istraživanja i mjere na nacionalnoj i regionalnoj razini za sustavno unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom i ostvarenje njihovih ljudskih prava.

Ishodi učenja

Nakon završenog studija studenti će moći:

 1. Iz postojećih spoznaja, uz korištenje baza recentnih publikacija, induktivni i deduktivni pristup u istraživanju znanstvenih činjenica i fenomena.
 2. Prepoznati znanstvene probleme.
 3. Kritički analizirati probleme i potrebe djece, mladih i osoba s invaliditetom i poremećajima u ponašanju (epidemiološke studije) te pratiti pojave i probleme kroz višegodišnja istraživanja (longitudinalne studije).
 4. Postaviti znanstvene hipoteze i predvidjeti primjerenu metodologiju za njihovu provjeru te osmisliti proces istraživanja uz eksperimentalni nacrt za provjeru znanstvenih hipoteza (kvantitativni istraživački pristup), odnosno postaviti istraživačke probleme i predvidjeti primjerenu metodologiju za njihovu provjeru te osmisliti proces istraživanja kako bi se istražilo, otkrilo, opisalo i razumjelo fenomene te njihov značaj za pojedinca i društvo (kvalitativni istraživački pristup).
 5. Odabrati i koristiti primjerene metodološke postupke i programske pakete u svrhu obrade prikupljenih podataka i provjere postavljenih hipoteza te interpretirati dobivene rezultate uz znanstvenu kritičnost.
 6. Postaviti i provesti evaluacijske studije i studije isplativosti s ciljem razvoja znanstveno utemeljenih prevencijskih intervencija (programa, politika, strategija)
 7. Razvijati i implementirati sveobuhvatne znanstveno utemeljene strategije promocije zdravlja i kvalitete življenja djece, mladih i odraslih osoba.
 8. Razvijati i implementirati sveobuhvatne znanstveno utemeljene strategije prevencije u području mentalnih i ponašajnih poremećaja djece i mladih.
 9. Istraživati invaliditet u njegovoj punoj kompleksnosti i razvijati službe podrške kojima se promovira puna participacija osoba s invaliditetom, njihovo samoodređenje i jednakost u društvu.
 10. Razvijati i implementirati sveobuhvatne znanstveno utemeljene strategije podrške osobama s invaliditetom.
 11. U pismenom i usmenom obliku predstaviti svoj znanstveni rad na kongresima, konferencijama i ostalim znanstvenim skupovima.
 12. Predstaviti i opisati svoj znanstveni rad u obliku znanstvenog članka prihvatljivog za publikaciju u znanstvenim časopisima ili ostalim publikacijama.
 13. Istraživanja provoditi uz poštivanje etičkih načela, a dobivene rezultate publicirati kao doprinos razvoju socijalno osjetljivog društva temeljenog na znanju.

Program studija - smjer Prevencijska znanost

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Petak, Z.
20
10P+10S
1
2.0
Lotar Rihtarić, M.
15
15P
1
2.0
Borić, I.
10
7P+3A
1
3.0
Ferić, M.; Kranželić, V.; Mihić, J.; Novak, M.
20
15P+5S
1
ECTS Izborni predmeti (1. semestar)
=> Izborni predmeti - 1. semestar poslijediplomski doktorski Prevencijska znanost - Prevencija mentalnih i ponašajnih porem
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Cepanec, M.; Šimleša, S.
15
5P+10A
1
2.0
Borić, I.
15
10P+5S
1
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Kiš-Glavaš, L.
90
15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Mihić, J.
20
15P+5S
2
3.0
Novak, M.
20
15P+5S
2
3.0
Domitrovich, C.; Mihić, J.
20
10P+5A+5S
2
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Coatsworth, D.; Ferić, M.; Novak, M.
20
10P+5A+5S
3
3.0
Ferić, M.
20
15P+5S
3
3.0
Mihić, J.
20
15P+5S
3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Ferić, M.
20
15P+5S
4
2.0
Löw, A.; Novak, M.
15
5P+10A
4
ECTS Izborni predmeti (4. semestar)
=> Izborni predmeti - 4. semestar poslijediplomski doktorski Prevencijska znanost - Prevencija mentalnih i ponašajnih porem
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Ferić, M.; Kranželić, V.
20
10P+10S
4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Novak, M.
10
6P+4S
5
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
6. semestar | 3. godina
ECTS Izborni predmeti (6. semestar)
=> Izborni predmeti - 6. semestar poslijediplomski doktorski Prevencijska znanost - Prevencija mentalnih i ponašajnih porem
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Leinert-Novosel, S.
12
4P+4A+4S
6
1.0
6
6P
6
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Program studija - smjer Studij invaliditeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Fulgosi Masnjak, R.
20
10P+10S
1
3.0
Petak, Z.
20
10P+10S
1
2.0
Lotar Rihtarić, M.
15
15P
1
2.0
Borić, I.
10
7P+3A
1
ECTS Izborni predmeti (1. semestar)
=> Izborni predmeti - 1. semestar poslijediplomski doktorski Prevencijska znanost - Studij invaliditeta
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Cepanec, M.; Šimleša, S.
15
5P+10A
1
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Kiš-Glavaš, L.
90
15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Fulgosi Masnjak, R.
20
10P+10S
2
3.0
Fulgosi Masnjak, R.
10
5P+5S
2
3.0
Bratković, D.; Žganec, N.
20
10P+10S
2
ECTS Izborni predmeti (2. semestar)
=> Izborni predmeti - 2. semestar poslijediplomski doktorski Prevencijska znanost - Studij invaliditeta
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Fulgosi Masnjak, R.
10
5P+5S
2
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Fulgosi Masnjak, R.
20
10P+10S
3
3.0
Kiš-Glavaš, L.; Grgurev, I.
20
10P+10S
3
ECTS Izborni predmeti (3. semestar)
=> Izborni predmeti - 3. semestar poslijediplomski doktorski Prevencijska znanost - Studij invaliditeta
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Fulgosi Masnjak, R.; Miholić, D.
20
20P
3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Löw, A.; Novak, M.
15
5P+10A
4
3.0
Fulgosi Masnjak, R.
20
10P+10S
4
ECTS Izborni predmeti (4. semestar)
=> Izborni predmeti - 4. semestar poslijediplomski doktorski Prevencijska znanost - Studij invaliditeta
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Lisak Šegota, N.
20
10P+10S
4
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Piskač, D.
20
10P+10S
5
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
6. semestar | 3. godina
ECTS Izborni predmeti (6. semestar)
=> Izborni predmeti - 6. semestar poslijediplomski doktorski Prevencijska znanost - Studij invaliditeta
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Leinert-Novosel, S.
12
4P+4A+4S
6
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Repozitorij

Repozitorij je prazan