ERF
search
accessibility

Akademska čestitost

Akademska čestitost označava zakonito i etično ponašanje svih dionika akademske zajednice (nastavnika, studenata, istraživača, suradnika i drugih djelatnika visokoškolskih institucija) u međusobnoj komunikaciji i u djelatnostima koje se obavljaju u akademskom okruženju (nastava, znanost, stručni rad).

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet aktivno pridonosi održavanju kulture akademske čestitosti na svim razinama svog djelovanja.

Dodatni poticaj osvještavanju važnosti kulture akademske čestitosti, važnosti ispravnog navođenja izvora i problematike plagiranja, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet daje sustavnom primjenom softvera za provjeru autentičnosti radova Turnitin.