ERF
search
accessibility

Upisi u višu godinu studija

Student stječe pravo na upis u višu studijsku godinu kada ispuni studijske obveze iskazane bodovima prema ECTS-u, u skladu s općim aktom Fakulteta.

Student može upisati samo one kolegije za koje je ispunio pretpostavke u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom studija.

Student koji nije ispunio uvjete za upis u višu godinu studija nastavlja studij tako da upisuje studijske obveze koje nije ispunio u prethodnoj godini studija i nove obveze iz više studijske godine. Ukupni broj upisanih bodova prema ECTS-u mora biti u skladu s člankom 79. Statuta Sveučilišta.

Dužnosti studenta prije upisa u višu godinu redovitih sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studija Fakulteta:

  1. Putem Studomata provjeriti jesu li sve ocjene iz predmeta koji su položeni ispravno unesene.
    U slučaju da ocjene nisu unesene ili nisu uspravno unesene student je dužan prije upisa obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene.
  2. Upisati godinu putem Studomata prema Uputama za upis godine.
  3. Putem Studomata upisati izborne predmete iz zimskog semestra.
    Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za ak. god. 2023./2024. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova ( obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše može upisati 35 ECTS bodova.
  4. Izvršiti uplatu u iznosu od 39,82 € (300,00 kn) za troškove upisa i upisnog materijala. Potvrdu o izvršenoj uplati troškova upisa i upisnog materijala potrebno je dostaviti na dan upisa prilikom preuzimanja upisnih materijala na porti fakulteta.
  5. Izvršiti uplatu troškova studija prema izračunu iskazanom na Studomatu.

Detaljnije informacije o postupku upisa biti će objavljene u Uputama za upis u višu godinu studija.

Upite vezane uz upise i raspored nastave studenti mogu uputiti putem e-pošte na adresu referada@erf.unizg.hr.