ERF
search
accessibility

Etika u istraživanjima

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu daje mišljenje o usklađenosti pisanih materijala s odredbama Etičkog kodeksa odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanjuEtičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu i Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u postupcima prijave znanstvenih projekata, doktorskih, specijalističkih, diplomskih i seminarskih radova u znanstvenim poljima edukacijske rehabilitacije i logopedije.

Članovi i zamjenici članova Etičkog povjerenstva
  1. prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin (predsjednica Povjerenstva)
    prof. dr. sc. Ivana Borić (zamjenica članice)
  2. izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab (članica)
    prof. dr. sc. Zrinjka Stančić (zamjenica članice)
  3. prof. dr. sc. Draženka Blaži (članica)
    izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša (zamjenica članice)

Kontakteticko.povjerenstvo@erf.hr

Dokumenti

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (2013.)

Protokol za davanje mišljenja o usklađenosti pisanih materijala s odredbama Etičkog kodeksa odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu i Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u postupcima prijave znanstvenih projekata, doktorskih, specijalističkih, diplomskih i seminarskih radova u znanstvenim poljima edukacijske rehabilitacije i logopedije

Obrazac nacrta projekta/istraživanja

Etički kodeks za istraživanje s djecom i dodatci (lipanj 2020)