ERF
search
accessibility

Prijediplomski studij Logopedija

Nositelj prijediplomskog studija Logopedija: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Izvoditelji prijediplomskog studija Logopedija:

Voditeljica studijskog programa Logopedija: prof. dr. sc. Mirjana Lenček

Trajanje studija / ECTS bodovi: tri godine ili 6 semestara / 180 ECTS

Naziv stručnjaka: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) logopedije (univ. bacc. logoped.)

Prijediplomski studij Logopedija izvodi se od akademske godine 2005./2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdalo je vjerodostojnicu za izvođenje programa 18. lipnja 2004. godine, a dopusnicu 16. lipnja 2005. godine. Od akademske godine 2010./2011. program se odvija po obnovljenom programu.

Nositelj kvalifikacije sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bac. logoped.) ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao /stekla naziv. Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz poremećaja humane komunikacije što uključuje procese i funkcije povezane s usvajanjem i produkcijom oralnoga, pisanoga i znakovnoga jezika, kao i oblicima potpomognute (augmentativne i alternativne) komunikacije. Završetkom ovoga studija studenti su kompetentni sudjelovati u habilitaciji i/ili rehabilitaciji govorenog, pisanog i znakovnog jezika, te potpomognute (augmentativne i alternativne) kao i socijalne komunikacije pod nadzorom magistra logopedije.

Znanja

Tijekom studija student usvaja teorijska znanja o biološkim osnovama jezika i govora, anatomiji i fiziologiji, fizici govora i akustici te temeljna znanja iz biomedicinskih znanosti kao što su neurologija, otorinolaringologija, psihijatrija, ortodoncija, audiologija, fonijatrija, genetika. Studenti također stječu temeljna znanja iz lingvistike (fonetika/fonologija, semantika, leksik, morfologija/sintaksa i pragmatika), psiholingvistike i neurolingvistike te temeljna znanja iz psihologije (razvojne, kliničke, kognitivne i socijalne), sociologije i pedagogije.

Ovaj nivo studija logopedije uključuje temeljna teoretska znanja o razvojnim i stečenim govornim i jezičnim poremećajima uključujući: motoričke, glasovne, tečnosti govora, poremećaje hranjenja - gutanja, poremećaje čitanja, pisanja i matematike, teškoćama učenja, poremećajima iz autističnog spektra, emocionalno-bihevioralnim komunikacijskim poremećajima, neuro-degenerativnim poremećajima, potpomognutoj (augmentativnoj i alternativnoj) komunikaciji i oštećenjima sluha.

Kompetencije

Nakon završetka prijediplomskog studija Logopedija student postiže kompetencije koje uključuju:

  • pružanje osnovnih stručnih informacija osobama uključenim u habilitaciju ili rehabilitaciju, njihovim obiteljima i široj okolini, kao i drugim stručnjacima koji sudjeluju u njezinom provođenju, a prema uputama magistra logopedije,
  • provođenje aktivnosti probira poremećaja humane komunikacije prema uputama magistra logopedije,
  • pružanje podrške za stvaranje uvjeta za poticanje ranog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja u sustavu predškolskog odgoja prema uputama magistra logopedije,
  • provođenje aktivnosti koje potiču razvoj komunikacijskih, jezičnih, slušnih i govornih vještina, te provođenje terapijskih zadataka u ograničenom opsegu prema uputama i uz nadzor magistra logopedije,
  • pružanje podrške unutar školskog sustava za stvaranje uvjeta za napredak učenika s teškoćama i poremećajima učenja, posebno čitanja, pisanja i matematike, prema uputama magistra logopedije,
  • provođenje terapijskih zadataka unutar školskog sustava, usmjerenih na pomoć učenicima s teškoćama i poremećajima učenja, a posebno čitanja, pisanja i matematike, ali u ograničenom opsegu, te prema uputama i uz nadzor magistra logopedije,
  • samostalno učenje temeljem literature i sudjelovanje u izvođenju terenskih i jednostavnijih stručnih poslova na znanstvenim i stručnim projektima, promotivnim kampanjama, stručnim skupovima i slično,
  • pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija,
  • razvijena svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u logopedskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje,
  • nastavak studiranja na diplomskoj i poslijediplomskoj specijalističkoj i znanstvenoj razini.

Mogućnosti zapošljavanja

Sveučilišni prvostupnici/prvostupnice logopedije kompetentni su sudjelovati u habilitaciji i/ili rehabilitaciji govorenog, pisanog i znakovnog jezika, potpomognute komunikacije i poremećaja gutanja pod nadzorom magistra logopedije. Zapošljavanje je moguće u sustavima zdravstva, odgoja i obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, unutar privatne prakse kao i institucijama lokalne zajednice i nevladina sektora.

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz poremećaja humane komunikacije što uključuje procese i funkcije povezane s usvajanjem i produkcijom oralnoga, pisanoga i znakovnoga jezika, oblicima potpomognute komunikacije kao i poremećajima gutanja.

Više informacija o trenutnim mogućnostima zapošljavanja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Preporuke HZZ-a

Nastavni plan i program

Izvedbeni plan nastave

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Cepanec, M.; Almahariq, F.
60
30P+30A
1
4.0
Odak, L.
45
30P+15A
1
5.0
Šimleša, S.
60
30P+30S
1
4.0
Hržica, G.
45
15P+30A
1
0.0
Gričar, I.
120
30TJ+30TJ+30TJ+30TJ
1, 2, 3, 4
4.0
Brozović, B.
45
30P+15PK
1
ECTS Logopedija, 1. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Logopedija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
1, 3, 5
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
4.0
Ivšac Pavliša, J.
60
30P+15A+15S
1, 3, 5
3.0
Palmović, M.
45
30P+15S
1, 3, 5
4.0
Đuranović, M.
45
30P+15S
1, 3, 5
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20S
1, 3, 5
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
1, 3, 5
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Kiš-Glavaš, L.
90
15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Branica, S.; Vladika, I.
60
30P+30A
2
5.0
Hržica, G.
60
30P+30A
2
5.0
Hrastinski, I.
60
30P+15A+15L
2
5.0
Roje Bedeković, M.
60
30P+30A
2
0.0
Gričar, I.
120
30TJ+30TJ+30TJ+30TJ
1, 2, 3, 4
ECTS Logopedija, 2. semestar
=> Izborni predmeti prijediplomskog studija Logopedija, 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
2, 4, 6
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Maras, N.
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Bilić Prcić, A.
45
30P+15A
2, 4, 6
1.0
Ferić, M.
30
30PK
2, 4, 6
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
2, 4, 6
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
2, 4, 6
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Prstačić, R.
60
30P+30KL
3
3.0
Milković, M.
30
30PK
3
5.0
Cepanec, M.
60
30P+15A+15KL
3
5.0
Palmović, M.
60
30P+30S
3
5.0
Löw, A.; Salkičević, S.
60
30P+30A
3
0.0
Gričar, I.
120
30TJ+30TJ+30TJ+30TJ
1, 2, 3, 4
ECTS Logopedija, 1. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Logopedija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
1, 3, 5
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
4.0
Ivšac Pavliša, J.
60
30P+15A+15S
1, 3, 5
3.0
Palmović, M.
45
30P+15S
1, 3, 5
4.0
Đuranović, M.
45
30P+15S
1, 3, 5
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20S
1, 3, 5
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
1, 3, 5
ECTS Logopedija, 3. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Logopedija, 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Pavić Šimetin, I.
30
15P+15S
3, 5
3.0
Prizl-Jakovac, T.
30
15P+15S
3, 5
3.0
Bradarić-Jončić, S.
30
30P
3, 5
2.0
Blaži, D.
30
30P
3, 5
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
3, 5
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
3, 5
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Blaži, D.
60
30P+30KL
4
3.0
Milković, M.
30
30PK
4
4.0
Prizl-Jakovac, T.; Brozović, B.
45
15P+15A+15PK
4
6.0
Bradarić-Jončić, S.
75
45P+30S
4
5.0
Bonetti, A.
60
30P+15KL+15S
4
0.0
Gričar, I.
120
30TJ+30TJ+30TJ+30TJ
1, 2, 3, 4
ECTS Logopedija, 2. semestar
=> Izborni predmeti prijediplomskog studija Logopedija, 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
2, 4, 6
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Maras, N.
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Bilić Prcić, A.
45
30P+15A
2, 4, 6
1.0
Ferić, M.
30
30PK
2, 4, 6
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
2, 4, 6
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
2, 4, 6
ECTS Logopedija, 4. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Logopedija, 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Hržica, G.
45
30P+15S
4, 6
2.0
Bonetti, L.
30
30P
4, 6
3.0
Milković, M.
45
30P+15S
4, 6
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
4, 6
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
4, 6
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Brozović, B.
60
30P+30KL
5
4.0
Lenček, M.
60
30P+15KL+15S
5
5.0
Leko Krhen, A.
60
30P+30S
5
3.0
Šimleša, S.
45
15P+30PK
5
5.0
Bonetti, L.
60
30P+15KL+15S
5
ECTS Logopedija, 1. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Logopedija, 1. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
1, 3, 5
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
4.0
Ivšac Pavliša, J.
60
30P+15A+15S
1, 3, 5
3.0
Palmović, M.
45
30P+15S
1, 3, 5
4.0
Đuranović, M.
45
30P+15S
1, 3, 5
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20S
1, 3, 5
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
1, 3, 5
ECTS Logopedija, 3. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Logopedija, 3. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Pavić Šimetin, I.
30
15P+15S
3, 5
3.0
Prizl-Jakovac, T.
30
15P+15S
3, 5
3.0
Bradarić-Jončić, S.
30
30P
3, 5
2.0
Blaži, D.
30
30P
3, 5
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
3, 5
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
3, 5
ECTS Logopedija, 5. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Logopedija, 5. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Hrastinski, I.; Alimović, S.
30
15P+15A
5
3.0
Milković, M.
30
30PK
5
3.0
Blaži, D.
45
15P+15KL+15S
5
3.0
Petanjek, Z.
45
30P+15A
5
3.0
Beroš, V.
45
30P+15A
5
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
5
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Blaži, D.; Lenček, M.
60
30P+30KL
6
4.0
Hrastinski, I.
60
30P+15A+15KL
6
5.0
Brozović, B.
90
30P+30KL+30S
6
3.0
Prizl-Jakovac, T.
45
15P+15KL+15S
6
4.0
Kuvač Kraljević, J.
60
30P+30S
6
4.0
Lenček, M.
45
30P+15KL
6
ECTS Logopedija, 2. semestar
=> Izborni predmeti prijediplomskog studija Logopedija, 2. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Bonetti, L.
30
30A
2, 4, 6
3.0
Posavec, K.
45
15P+30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Maras, N.
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Bilić Prcić, A.
45
30P+15A
2, 4, 6
1.0
Ferić, M.
30
30PK
2, 4, 6
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
2, 4, 6
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
2, 4, 6
ECTS Logopedija, 4. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Logopedija, 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Hržica, G.
45
30P+15S
4, 6
2.0
Bonetti, L.
30
30P
4, 6
3.0
Milković, M.
45
30P+15S
4, 6
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
4, 6
3.0
Mihić, J.; Dodig Hundrić, D.; Leko Krhen, A.
20
20PK
4, 6
ECTS Logopedija, 6. semestar
=> Izborni predmeti preddiplomskog studija Logopedija, 6. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Milković, M.
30
30PK
6
3.0
Palmović, M.
45
30P+15KL
6
3.0
Lenček, M.
15
15P
6
2.0
Pinjatela, R.; Leko Krhen, A.
20
20PK
6
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3, 4, 5, 6
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3, 4, 5, 6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj