ERF
search
accessibility

Status studenta

Status studenta stječe se upisom na neki od studija Fakulteta, a dokazuje se studentskom ispravom koju izdaje Fakultet.

Student upisuje studij u redovitom ili izvanrednom statusu.

Na studij se student upisuje u redovitom ili izvanrednom statusu.

Student upisan u redovitom statusu studira u okviru pune nastavne satnice. Student upisan u redovitom statusu upisuje, u pravilu, 60 bodova prema ECTS-u u akademskoj godini, u skladu s izvedbenim planom studija.

Student upisan u izvanrednom statusu studira u sklopu pune ili prilagođene nastavne satnice. Student upisan u izvanrednom statusu upisuje u pravilu 30 do 60 bodova prema ECTS-u u akademskoj godini, u skladu s izvedbenim planom studija.

Status studenta prestaje:

  1. završetkom studija,
  2. ispisom sa studija,
  3. isključenjem sa studija u skladu s pravilima o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta
  4. ako student ne završi studij u roku dvostruko duljem od propisanog trajanja studija.