ERF
search
accessibility

Propisi

Usvojen Pravilnik o radu Centra za podršku studentima i razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Na temelju članka 28. točke 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakultetsko vijeće je, na 4. redovitoj sjednici održanoj 22. siječnja 2024. godine donijelo je  Pravilnik o radu Centra za podršku studentima i razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta . Pravilnik o radu Centra za podršku studentima i razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta  stupa na snagu osmoga dana (13. veljače 2024.) od dana njegove objave na mrežnoj stranici Fakulteta.
05.02.2024
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom ERF-a
Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 10. srpnja 2023. godine usvojilo je Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Klasa: 036-03/23-01/1, Urbroj: 251-74/23-05/1). Dana 25. srpnja 2023. godine HDA je izdao rješenje (Klasa: UP/I-611-03/23-06/25, Urbroj: 565-09/5-23-2) kojim je dano odobrenje na Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Popis dokumentarnog gradiva Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Ova Pravila stupaju na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave na mrežnoj stranici Fakulteta, odnosno 7. rujna 2023. godine. Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaje važiti Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta , KLASA: 612-06/08-03/20, URBROJ: 565-19-08-2., i Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta , KLASA: 612-06/08-03/06, URBROJ: 565-19-08-2., od 28. svibnja 2008.
30.08.2023
Usvojen novi Statut ERF-a
Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 24. travnja 2023. godine usvojilo je Statut Sveučilišta u Zagrebu  Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Klasa: 011-04/23-01/3, Urbroj: 251-74/23-05/3). Dana 20. lipnja 2023. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku (Klasa: 011-02/23-02/20, Urbroj: 251-25-03-04/1-23-3) kojom je dana suglasnost na Statut Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta . Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta, odnosno 11. srpnja 2023. godine . Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/20-26/5, Urbroj: 251-74/20-05-01/1) od 30. rujna 2020. godine .
03.07.2023
Usvojen Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Temeljem članka 19. stavka 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i članka 33. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u vezi s člankom 57. stavkom 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i člankom 7. točkom 4. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na 6. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023., održanoj 27. ožujka 2023.godine, donijelo je Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu osmoga dana (25. travnja 2023.) od dana njegove objave na oglasnoj ploči odnosno mrežnoj stranici Fakulteta. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, stavlja se izvan snage Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/09-34/02, Ur.broj: 251-74/09-01/01) od 5. lipnja 2009. godine.
17.04.2023
Usvojen Pravilnik o radu Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Temeljem članka 33. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 13. stavkom 9. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće je, na 5. redovitoj sjednici u ak. god. 2021./2022., održanoj 21. veljače 2022. godine, donijelo Pravilnik o radu Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Pravilnik o radu Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave na mrežnoj stranici Fakulteta. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/07-40 /12 , Urbroj: 251-74/07-01/01)  od 19. ožujka 2007. godine.
03.03.2022
Usvojen hodogram Sustava provjere autentičnosti ocjenskih radova Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Temeljem članka 33. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na 2. redovitoj sjednici, održanoj 22. studenoga 2021. godine, usvojilo je hodogram Sustava provjere autentičnosti ocjenskih radova Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hodogram Sustava provjere autentičnosti ocjenskih radova Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu primjenjuje se od 3. siječnja 2022. godine.
22.12.2021
Usvojen Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Temeljem članka 33. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članka 18. stavka 5. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN br. 45/09), odredaba Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu te Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja ( https://www.azvo.hr/images/stories/novosti/Prijevod_Novi_ESG_F.pdf ), Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na 11. redovitoj sjednici, održanoj 20. rujna 2021. godine, donijelo je Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Fakulteta. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitetom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 25. ožujka 2013. godine (Klasa: 602-04/13-34 /2 , Urbroj: 251-74/13-05/1) i Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/13-39 /188 , Urbroj: 251-74/15-05/01) od 14. prosinca 2015.godine.
26.10.2021
Odluka ERF-a o ukidanju i poništenju indeksa za studente 2. i 3. godine preddiplomskih te 2. godine diplomskih studija
Na temelju članka 33. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće, na 9. redovitoj sjednici u ak. god. 2020./2021. održanoj 28. lipnja 2021. godine, donijelo je Odluku o ukidanju i poništenju indeksa za studente 2. i 3. godine preddiplomskih te 2. godine diplomskih studija . Ovom odlukom ukida se studentska isprava (indeks) za studente 2. i 3. godine preddiplomskih sveučilišnih te 2. godine diplomskih sveučilišnih studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
19.07.2021
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu i evidenciji radnog vremena zaposlenika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Na temelju članka 5. i članka 66. stavka 4. Zakona o radu (NN 93/14 i 128/17) te članka 26. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , po prethodno provedenom postupku savjetovanja sa sindikalnom povjerenicom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dana 27. svibnja 2021. godine dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijela je  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu i evidenciji radnog vremena zaposlenika ERF-a . Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu i evidenciji radnog vremena zaposlenika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu 8. lipnja 2021. godine.
28.05.2021
Odluka o rasporedu i evidenciji radnog vremena zaposlenika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Temeljem članka 5. Zakona o radu (NN 93/14 i 128/17) , članka 26. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i članka 8. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17) dekanica fakulteta na sjednici Dekanskog kolegija održanoj 5. veljače 2021. donijela je Odluku o rasporedu i evidenciji radnog vremena zaposlenika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Odluka o rasporedu i evidenciji radnog vremena zaposlenika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu istekom osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.
05.02.2021
Odluka Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o načinu ostvarivanja studentskih prava i ispunjavanja studentskih obveza studenata koji dolaze s područja Republike Hrvatske pogođenima potresom
S obzirom na situaciju uzrokovanu katastrofalnim potresom 29. prosinca 2020., a imajući u vidu i daljnja podrhtavanja tla i posljedice koje nastaju te preporukama Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH , dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je u petak, 8. siječnja 2021. godine donijela Odluku o načinu ostvarivanja studentskih prava i ispunjavanja studentskih obveza studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji dolaze s područja Republike Hrvatske pogođenima potresom, a za koje je Vlada Republike Hrvatske proglasila katastrofu .
08.01.2021
Usvojen novi Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine usvojilo je Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/20-26/5, Urbroj: 251-74/20-05-1/1). Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku pod poslovnim brojem: Klasa: 012-03/20-02/03, Urbroj: 380-031/231-20-4 od 15. rujna 2020. godine kojom je dao suglasnost na Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/16-26/1, Urbroj: 251-74/16-05/3) od 14. lipnja 2016. godine.
21.09.2020
Usvojene izmjene i dopune Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 29. lipnja 2020. godine usvojilo je izmjene i dopune Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Izmjene i dopune Pravilnika tj. pročišćeni tekst Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta 9. srpnja 2020. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave.  
09.07.2020
Usvojen Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, OIB: 34967762426 (u daljnjem tekstu: Fakultet), Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj dana 01. lipnja 2020.g., donijelo je Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu protekom 8 dana od dana objave.
01.06.2020
Usvojen Pravilnik o zaštiti na radu Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, OIB: 34967762426, (dalje u tekstu: Fakultet ili poslodavac) te nakon provedenog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2020. godine donijelo je Pravilnik o zaštiti na radu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pravilnik o zaštiti na radu ERF-a stupa na snagu istekom osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.
27.01.2020
Usvojen Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Na temelju članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, OIB: 34967762426, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2020. godine donijelo je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe ERF-a stupa na snagu istekom osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.
27.01.2020
Usvojen Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Na temelju članaka 26., 27. i 134. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014, 127/17, 98/19), članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, OIB: 34967762426, te odredaba Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12) i Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017), a nakon provedenog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2020. godine donijelo je Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika ERF-a stupa na snagu istekom osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.
27.01.2020
Usvojen novi Pravilnik o radu knjižnice Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Temeljem članka 15. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19) (u nastavku: Zakon) i članka 18. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 25. studenog 2019. godine donijelo je Pravilnik o radu knjižnice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Pravilnik o radu knjižnice ERF-a stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.
17.12.2019
Usvojen Pravilnik o nagradama i priznanjima Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 17. prosinca 2018.
Na temelju članka 41., stavka I., podstavka 19. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 17. prosinca 2018. donijelo je Pravilnik o nagradama i priznanjima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Pravilnik o  nagradama i priznanjima  ERF-a stupa na snagu osmog dana od dana donošenja na sjednici Fakultetskog vijeća.
08.01.2019
Donesena Odluka o rasporedu i evidenciji radnog vremena zaposlenika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Temeljem članka 5. Zakona o radu (NN 93/14 i 128/17) , članka 33. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i članka 8. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17) dekanica fakulteta na sjednici Dekanskog kolegija održanoj 5. studenog 2018. donijela je Odluku o rasporedu i evidenciji radnog vremena zaposlenika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Odluka o rasporedu i evidenciji radnog vremena zaposlenika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.
19.11.2018
Usvojen Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Na temelju članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 9. srpnja 2018. donijelo je Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti ERF-a stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.
31.08.2018
Usvojen Pravilnik o nagradama i priznanjima Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Na temelju članka 41., stavka 1., podstavka 19. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 26. lipnja 2017. donijelo je Pravilnik o nagradama i priznanjima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pravilnik o nagradama i priznanjima ERF-a stupa na snagu osmog dana od dana donošenja na sjednici Fakultetskog vijeća.
12.07.2017
Usvojen Pravilnik o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 27. travnja 2015. godine usvojilo je Pravilnik o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od upisa u akademsku godinu 2015./2016. za sve studente preddiplomskih i diplomskih studija.
12.06.2015