ERF
search
accessibility

Dopunske mjere

Prijava kandidata

Podnositelji zahtjeva mogu kontaktirati Studentsku referadu za preddiplomske i diplomske studije ERF-a Sveučilišta u Zagrebu (tel: +385 1 245 7532 ili e-mail: referada@erf.unizg.hr), vezano uz informacije o proceduri prijave, polaganja ispita, cijenama polaganja, prijavnicama i dr.

Polaganje propisanih predmeta

Propisanih 15 predmeta raspodijeljeno je u 9 ispitnih područja od kojih neka objedinjuju više kolegija, a neka su vezana samo uz jedan propisani predmet. Kandidati će se za ispitnu literaturu, ostale ispitne obveze te termin ispita, obratiti kontakt-nastavnicima (u tablici navedenim uz naziv ispitnog područja), a svako ispitno područje polagati će pred ispitnim povjerenstvom koje čine nastavnik/nastavnici navedeni uz kolegij/kolegije.

Ispit iz pojedinog predmeta može se polagati onoliko puta koliko je propisano privremenim rješenjem izdanim od nadležne institucije (MZO RH ili HKER).

Troškovi provedbe dopunske mjere

Troškovi provedbe dopunske mjere provjere kompetentnosti u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Prema odluci ERF-a o provedbi dopunske mjere provjere kompetentnosti u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije od 12. siječnja 2024. godine kandidati su obvezni snositi troškove provedbe dopunske mjere provjere kompetentnosti određene privremenim rješenjima, donesenim u postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, a za čije je provođenje nadležan Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (ERF)Ukupan trošak provedbe dopunske mjere provjere kompetentnosti za svakog pojedinog kandidata iznosi 120,00 eura po ispitu (izlasku na ispit).

Troškovi provedbe dopunske mjere razdoblja prilagodbe u trajanju do tri godine za predmet(e) Hrvatski znakovni jezik 101 i/ili Hrvatski znakovni jezik 102

Prema odluci ERF-a o provedbi dopunske mjere razdoblja prilagodbe u trajanju od tri godine za predmet(e) Hrvatski znakovni jezik 101 i/ili Hrvatski znakovni jezik 102 od 12. siječnja 2024. godine kandidati su obvezni snositi troškove provedbe dopunske mjere razdoblja prilagodbe u trajanju do tri godine za predmet(e) Hrvatski znakovni jezik 101 i/ili Hrvatski znakovni jezik 102, koji su podnijeli zahtjev(e) za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, za pristup reguliranoj profesiji stručnog suradnika logopeda/stručne suradnice logopetkinje u dječjem vrtiću i/ili osnovnoj školi i/ili srednjoj školi, i kojima je privremenim rješenjima Ministarstva znanosti i obrazovanja RH određena mjera razdoblja prilagodbe. Ukupan trošak provedbe dopunske mjere prilagodbe iznosi 1.080,00 eura za svako pojedino, organizirano razdoblje prilagodbe, po predmetu. Novčani udio svakog pojedinog kandidata u ukupnom trošku pojedinog organiziranog razdoblja ovisi o broju kandidata koji će pristupiti istom. Kandidati su obvezni snositi i troškove polaganja ispita kojem pristupaju po završetku dopunske mjere razdoblja prilagodbe, za svaki pojedini predmet (Hrvatski znakovni jezik 101 i/ili Hrvatski znakovni jezik 102) u iznosu od 120,00 eura po ispitu (izlasku na ispit).

Detaljnije informacije dostupne su u privicima.


Repozitorij