ERF
search
accessibility

Ustroj i upravljanje

Ustroj

Fakultet čini 14 ustrojstvenih jedinica

7 odsjeka:

 • Odsjek za inkluzivnu edukaciji i rehabilitaciju
 • Odsjek za kriminologiju
 • Odsjek za logopediju
 • Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije
 • Odsjek za oštećenja sluha
 • Odsjek za oštećenja vida
 • Odsjek za poremećaje u ponašanju

2 katedre:

 • Katedra za statistiku i znanstvenu metodologiju
 • Katedra za tjelesni odgoj i rekreaciju

3 centra:

 • Centar za cjeloživotno učenje
 • Centar za podršku studentima i razvoj karijera
 • Nastavno-klinički centar

1 Knjižnica, te 

1 Odjel općih i pravnih poslova.

Upravljanje

Fakultetom upravljanju dekan i Fakultetsko vijeće.