ERF
search
accessibility

Obrasci za evidenciju mobilnosti

Zbog praćenja aktivnosti vezanih uz međunarodnu suradnju i razmjene, potrebno je voditi evidenciju mobilnosti nastavnika i studenata. O mobilnosti i gostovanjima se izvještava na mjesečnim sjednicama Fakultetskog vijeća i u godišnjim izvješćima Fakulteta.

Odlazak nastavnika ERF-a u inozemstvo

Deset dana nakon povratka s mobilnosti nastavnik dostavlja obrazac o odlaznoj mobilnosti (ne odnosi se na odlaske na konferencije).

Obrazac 1: Evidencija odlaska djelatnika ERF-a u inozemstvo

Dolazak stranog nastavnika na ERF

Nakon gostovanja stranog nastavnika na ERF-u, nastavnik na čijem predmetu je strani nastavnik predavao dostavlja obrazac o dolaznoj mobilnosti.

Obrazac 2: Evidencija boravka inozemnog gosta na ERF-u

Obrasci za evidenciju mobilnosti dostavljaju se e-mailom fakultetskom Uredu za projekte i međunarodnu suradnju. Na temelju obrasca, mobilnost će biti upisana u Bazu međunarodne suradnje na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.


Obrasci