ERF
search
accessibility

Studentska liječnica

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
Služba za školsku i sveučilišnu medicinu

Adresa: Mirogojska 16
Telefon: 01/4696-281

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, srijeda, petak - prijepodne, od 7:00 do 14:30
Utorak, četvrtak - poslijepodne, od 13:00 do 20:30 

Obvezna najava telefonom ili mailom zbog rada na terenu.

Nadležna liječnica Fakulteta
Tatjana Petričević Vidović, dr. med. spec. školske medicine, voditeljica Službe za školsku i adolescentnu medicinu
E-mail: tatjana.petricevic-vidovic@stampar.hr
Telefon: 01/4696-281

Medicinska sestra 
Enida Sičaja, mag. med. techn.
E-mail: enida.sicaja@stampar.hr

Specifične i preventivne mjere zdravstvene zaštite redovitih studenata

Na temelju Programa specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite za djecu i mladež školske dobi te redovite studente iz Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (NN br. 2/2003) za redovite studente predviđeno je:

1. Sistematski pregled na prvoj godini
Provodi se u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanja, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika. Sistematski pregled sadrži uz fizikalni pregled (štitnjača, dojke, srce, lokomotorni sustav, vanjsko spolovilo muškaraca, oštrina vida, vid na boje, RR, TV, TT, ITM), zdravstvenu (osobnu i obiteljsku) i socijalnu anamnezu. Obavezni dio sistematskog pregleda je i anketa o navikama (prehrana, tjelesna aktivnost, pušenje, alkohol, droge) i seksualnom ponašanju.

2. Pregled prije prijema u studentski dom
Pregled se provodi u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu temeljem Zakona o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti. Sastoji se od zdravstvene (osobne i obiteljske) i socijalne anamneze - ciljano na tuberkulozu i ostale zarazne bolesti i fizikalnog pregleda.

3. Timski rad sa studentima s posebnim potrebama za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture
Početkom svakog semestra suradnjom nadležnog liječnika fakulteta i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture utvrđuje se program tjelesne i zdravstvene kulture za studente sa zdravstvenim problemima.

4. Savjetovališni rad
Svrha savjetovališnog rada je pomoć studentima u rješavanju najznačajnijih i najčešćih problema vezano uz: prilagodbu na fakultet, probleme učenja, reproduktivnog zdravlja (spolno prenosive bolesti, trudnoće i planiranje obitelji), kroničnih poremećaja zdravlja, zlouporabe psihoaktivnih droga i drugih oblika ovisnosti.

5. Posebni programi praćenja studenata sa zdravstvenim rizicima, rizičnim pomašanjima i kroničnim poremećajima zdravlja

6. Namjenski pregledi i izdavanje liječničkih potvrda na zahtjev studenata:

  •  u svrhu utvrđivanja zdravstvenih razloga za mirovanje studentskih obaveza ili nadoknađivanje nastavnih obveza;
  • za smještaj u jednokrevetnoj sobi u studentskom domu iz zdravstvenih razloga;
  • za ostvarivanje prava na prilagodbu nastavnog procesa i polaganje ispita u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu

7. Zdravstveni odgoj
Provodi se integrirano uz sistematske preglede i screeninge ili kao zasebna aktivnost. Metode rada su: predavanja, rad u malim skupinama, individualni rad i tribine.

Zdravstvenu zaštitu tijekom studija možete koristiti kako slijedi:

Liječnika opće medicine za liječenje bolesti, stomatologa i ginekologa možete izabrati u tri doma zdravlja u Zagrebu: DZ Centar, Zapad i Istok u pravilu prema mjestu stanovanja. Studenti koji zadrže izabrane liječnike u mjestu stalnog prebivališta tijekom studija u Zagrebu imaju pravo samo na hitnu medicinsku pomoć.

Preventivnu zdravstvenu zaštitu: sistematski pregled na I. godini studija, pregled za smještaj u studentski dom, program nastave tjelesne i zdravstvene kulture za studente s kroničnim bolestima, ostvarivanje prava na mirovanje studentskih obveza iz zdravstvenih razloga i jednokrevetne sobe u studenskom domu obavljaju specijalisti školske medicine u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba. Za svaki fakultet imenovan je nadležni liječnik.