ERF
search
accessibility

Zašto studirati na ERF-u?

Na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu izvode se tri sveučilišna prijediplomska studija: Rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija, tri sveučilišna diplomska studija: Edukacijska rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija, jedan poslijediplomski specijalistički studij: Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji te dva poslijediplomska doktorska studija: Prevencijska znanost i studij invaliditeta i Poremećaji jezika, govora i slušanja.

U skladu s Bolonjskom deklaracijom studiji su organizirani kroz četiri obrazovna ciklusa:

 • prijediplomski studij u trajanju od 3 godine
  (6 semestara ili 180 ECTS bodova)
 • diplomski studij u trajanju od 2 godine
  (4 semestra ili 120 ECTS bodova)
 • poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od 1,5 godine
  (3 semestra ili 90 ECTS bodova) i
 • poslijediplomski doktorski studij u trajanju od 3 godine
  (6 semestara ili 180 ECTS bodova).

Logopedija

Podaci o interesu srednjoškolaca za studij logopedije i broj prijavljenih pristupnika na ovaj studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu jedan su od pokazatelja kvalitete obrazovanja budućih stručnjaka. Studij logopedije utemeljen je na interdisciplinarnom pristupu kakav odlikuje studije logopedije u Europi i svijetu te osim znanstvene i stručne utemeljenosti nudi mogućnosti praktične primjene znanstvenih spoznaja kroz niz vježbi i studentsku praksu. Studij osigurava kompetencije koje omogućavaju zapošljavanje u raznim sustavima - zdravstvu, odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi, privatnoj praksi i oblikuje stručnjake spremne za izazove ovog zanimanja sada i u budućnosti. Studij logopedije nastoji uravnotežiti nastavu, znanstvenoistraživački rad i posvećenost ljudima - studentima, ali i korisnicima usluga logopeda.

Propulzivan stručan logopedski rad zahtijeva i znanstveno utemeljene podatke o učinkovitim prevencijskim, intervencijskim i savjetodavnim metodama i pristupima. Preispitivanje i utvrđivanje učinkovitosti tih metoda i pristupa zahtijeva specifične istraživačke kompetencije. Doktorski studij Poremećaji jezik, govora i slušanja kao najviši stupanj znanstvenog usavršavanja u znanstvenom polju logopedije upravo osposobljava doktorande za najsloženije znanstveno-istraživačke poslove radi samostalnog i timskog interdisciplinarnog bavljenja znanstvenim radom usmjerenim prema temama iz područja logopedije. Ovaj studij koji je usklađen s nizom europskih doktorskih studija u području logopedije, jedini je ovakav studij u Republici Hrvatskoj koji osigurava navedene kompetencije. 

Rehabilitacija/Edukacijska rehabilitacija

Studij rehabilitacije/edukacijske rehabilitacije zasnovan je na znanjima iz interdisciplinarnog područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju postupci prevencije, procjene, dijagnostike, edukacije i intervencije te znanstveno-istraživački rad. Edukacijsko-rehabilitacijski rad provodi se u domeni oštećenja vida, teškoća učenja, poremećaja pažnje, intelektualnih teškoća, poremećaja iz spektra autizma, motoričkih poremećaja, kroničnih bolesti, višestrukih teškoća te u odabiru i razvoju asistivne tehnologije.

Osim znanstvene i stručne utemeljenosti iz temeljnih disciplina edukacijske rehabilitacije, studij osigurava praktičnu primjenu znanstvenih spoznaja kroz vježbe i studentsku praksu.

Izlazne kompetencije studijskog programa omogućavaju zapošljavanje u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi,  profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, u sustavima zdravstvene zaštite, privatnoj praksi i znanstveno-istraživačkim institucijama.