ERF
search
accessibility

Edukacije i radionice

Knjižnica, sukladno interesima i potrebama studenata i nastavnika, organizira individualne ili skupne radionice o:

  • akademskim resursima
  • informacijskim izvorima i njihovom korištenju/pretraživanju
  • bibliometrijskim pokazateljima autora i njihovih radova
  • bibliometrijskim pokazateljima kvalitete časopisa
  • Sustavu provjere autentičnosti ocjenskih radova ERF-a i softveru Turnitin

Korisnici knjižnice slobodni su iskazati interes i potrebu za radionicama na email: knjiznica@erf.unizg.hr

Također, studenti ERF-a imaju prilike sudjelovati i na radionicama koje se odvijaju u sklopu gostujućih predavanja na prijediplomskim studijima (Praktikum akademskih vještina) i poslijediplomskih studijima.