ERF
search
accessibility

Poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta

Nositelj doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Izvoditelji doktorskog studija (istraživački i nastavni dio):

Sveučilište u Zagrebu:

Sveučilišta i centri u Europi, SAD-u i Kanadi:

 • Radboud University Nijmegen, Department of Clinical Psychology & Academic Center of Social Sciences, The Netherlands, www.socsci.ru.nl
 • Radboud University Nijmegen, Prevention Research Center for Mental Health Promotion & Mental Disorder Prevention, The Netherlands, www.preventioncenter.net
 • University of Maactricht, Faculty of Health Sciences, Department of Health Education and Promotion, The Netherlands, www.unimaas.nl
 • Pennsylvania State University, College of Health and Human Development, Department of Human Development and Family Studies, SAD, www.hhdev.psu.edu
 • Pennsylvania State University, Prevention Research Center for the Promotion of Human Development, SAD, www.prevention.psu.edu
 • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija, Ljubljana, www.pef.uni-lj.si
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Slovenija, Ljubljana, www.fsd.si
 • York University, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, School of Health Policy and Management, Toronto, Kanada www.yorku.ca
 • University of Kansas, School of Education, SAD, www.soe.ku.edu
 • University of Bristol, Norah Fry Research Centre, UK, www.bristol.ac.uk/norahfry
 • Technical University of Lisbon, School of Social and Political Sciences, Portugal, www.iscsp.utl.pt
 • Ryerson University, School of Early Childhood Education, Toronto, Kanada, www.ryerson.ca

Trajanje studija: tri godine ili 6 semestara

ECTS bodovi: 180 (140 za znanstveno istraživačku i 40 za organiziranu nastavnu djelatnost)

Akademski stupanj: doktor/ica iz područja društvenih znanosti, polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, grana poremećaji u ponašanju ili inkluzivna edukacija i rehabilitacija (kratica dr. sc.)

Poslijediplomski doktorski studij razvijen unutar projekta doktorskog studija „Razvoj i evaluacija u zajednici utemeljene prevencije i rehabilitacije“ u predloženom nazivu „Prevencijska znanost i studij invaliditeta“ temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama promocije zdravlja, prevencije mentalnih i ponašajnih poremećaja, prevencije kriminaliteta i drugih rizičnih ponašanja djece i mladih te na multidisciplinarnom pristupu invaliditetu i promijenjenom poimanju invaliditeta. Riječ je o interdisciplinarnom studiju koji se temelji na: društvenim znanostima, biomedicini i zdravstvu, humanističkim znanostima te posebno interdisciplinarnom znanstvenom području. Više o studiju

Navedeni studij svojevrstan je slijednik ranijih poslijediplomskih studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s razlikom koju uvodi Bolonjska deklaracija - međunarodne mobilnosti studenata i profesora, usporedivosti opterećenja polaznika, usporedivosti kvalitete studija i priznavanja nastavnih programa u drugim europskim zemljama. Studij je postavljen kao interdisciplinarni, kao studij kojega će izvoditi profesori iz različitih fakulteta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, drugih sveučilišta, instituta i centara u zemlji i inozemstvu.

Studij je započeo akademske 2007./2008. godine, odobrenjem Senata Sveučilišta u Zagrebu (12. prosinac 2006. godine), kada je upisana prva generacija doktorskih studenata. Dopusnicu za izvođenje studija od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa program je dobio 17. rujna 2009. godine. Druga generacija doktorskih studenta upisana je akademske 2011./2012. godine.

Poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta, čije su voditeljice bile do umirovljenja prof.dr.sc. Josipa Bašić i prof.dr.sc. Ljiljana Igrić, organiziran je kroz dva studijska smjera:

 1. Prevencijska znanost - Prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja
  (voditeljica programa bila je do umirovljenja prof.dr.sc. Josipa Bašić, a trenutna voditeljica je izv. prof. dr. sc. Miranda Novak), i
 2. Studij invaliditeta 
  (voditeljica programa bila je do umirovljenja prof.dr.sc. Ljiljana Igrić, a trenutna voditeljica je prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak).

Kontakt

Voditeljica smjera Prevencijska znanost - Prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja: prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak

Voditeljica smjera Studij invaliditeta: izv. prof. dr. sc. Miranda Novak

Studentska referada za poslijediplomske studije: Lucia Omerović, mag. theol.


Dokumenti

Javna objava doktorskog rada prije obrane