ERF
search
accessibility

Upis Hrvata izvan RH

Temeljem potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio Odluku o kriterijima za upis u posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

 1. na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 2. na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Upisne kvote za pristupnike Hrvate izvan RH

Posebne upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ak. god. 2024./2025. za prijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta:

Prijediplomski studij Logopedija: 1
Prijediplomski studij Rehabilitacija: 2
Prijediplomski studij Socijalna pedagogija: 1

U navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni pristupnici koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2024./2025. prvi puta upisuju prvu godinu prijediplomskog studija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za redovite studente pripadnike hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2024./2025. prvi puta upišu prvu godinu prijediplomskog ili integriranog prijediplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osiguravati sufinanciranje troškova studiranja tijekom trajanja upisanog studijskog programa.

Uvjeti upisa u 1. godinu prijediplomskog studija ERF-a za pristupnike unutar kvote Hrvati izvan RH

Uvjeti upisa za prijediplomske studije ERF-a (Logopedija, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija):

 1. završena četverogodišnja srednja škola

 2. poznavanje hrvatskog jezika B1 razine

Za prethodno navedene uvjete pristupnik dostavlja dokaz o ispunjenost istih ERF-u.

Razredbeni postupak za pristupnike unutar kvote Hrvati izvan RH

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku pojedinog studija.

Razredbeni postupak za prijediplomski studij Logopedija čini:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • zdravstveni kriterij: provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij za kandidate kojima je potvrdom liječnika školske medicine ustanovljena zdravstvena kontraindikacija za ispunjavanje studijskih obveza (negativna procjena je isključujući kriterij),
 • procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) – isključujući je čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij.

Razredbeni postupak za prijediplomski studij Rehabilitacija čini:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – negativna procjena je isključujući kriterij,
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij.

Razredbeni postupak za prijediplomski studij Socijalna pedagogija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • zdravstveni kriterij: provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij za kandidate kojima je potvrdom liječnika školske medicine ustanovljena zdravstvena kontraindikacija za ispunjavanje studijskih obveza (negativna procjena je isključujući kriterij),
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij.

Razredbeni postupak po posebno utvrđenim uvjetima upisa za Hrvate izvan RH i rangiranje pristupnika (ne provodi se putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU) u nadležnosti je Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Literatura za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije sociologije

Literaturu za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije i sociologije čine sljedeći udžbenici:

 • Psihologija: udžbenik iz psihologije, autor: Denis Bratko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Sociologija: udžbenik iz sociologije, autor: Nenad Fanuko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Život 3: udžbenik iz biologije, autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, izdavač: Školska knjiga, godina izdanja 2015.

Rang-lista pristupnika

Razredbeni prag čini 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Pristupnici koji nisu ostvarili 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije isključuju se iz daljnjeg tijeka razredbenog postupka.

Rang-lista pristupnika za upis na sveučilišni prijediplomski studij Logopedija bit će sastavljena prema uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Rang-lista pristupnika za upis na sveučilišni prijediplomski studij Rehabilitacija i na sveučilišni prijediplomski studij Socijalna pedagogija bit će sastavljena prema uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije i prema uspjehu na procjeni informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij.