ERF
search
accessibility

Mobilnost studenata

Studentske razmjena podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa na stranom sveučilištu odnosno odrađivanja stručne prakse na inozemnoj ustavnovi. Studentska razmjena na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz niz programa: Erasmus, Bilateralna razmjena temeljem međusveučilišnih sporazuma, CEEPUS, Bilateralna razmjena temeljem međufakultetskih sporazuma, itd.

Erasmus+ program najpoznatiji je program međunarodne razmjene i najveći program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport koji od 1986. godine obogaćuje živote i širi vidike milijunima građana svih generacija. 

Erasmus+ razmjena može trajati najkraće 2 mjeseca do najduže 12 mjeseci, a može se ostvariti u programskim zemljama (države članice EU-a te Sjeverna Makedonija, Srbija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska).

Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između fakulteta/akademija i inozemnih ustanova. Studenti svoj studijski boravak mogu ostvariti isključivo na onim inozemnim visokim učilištima s kojima njihov matični fakultet ili akademija ima potpisan sporazum i to isključivo za dogovoreno područje i razinu studija. Odlazak na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguć.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama. Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu tijekom cijelog trajanja studentske razmjene, što znači da ne smiju završiti svoj studij tijekom trajanja razmjene. Studenti za vrijeme trajanja razmjene ne smiju biti u statusu mirovanja na matičnoj ustanovi. Ako se nalaze u kategoriji studenata koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su platiti troškove participacije. Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu

Više na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: Razmjena studenata

Za strane studente u programima razmjene (Erasmus+, bilateralni sporazumi i sl.) Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet nudi sljedeće predmete na engleskom jeziku: