ERF
search
accessibility

Centar za cjeloživotno učenje

Kontakt

E-mail: ccu@erf.unizg.hr
Telefon: +385 1 245 7460
Faks: +385 1 245 7559

Tajnica Centra: Ivana Džanić
Telefon: +385 1 245 7536
E-mail: ivana.dzanic@erf.unizg.hr

Adresa:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Centar za cjeloživotno učenje
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Voditeljica Centra

izv. prof. dr. sc. Anja Mirosavljević
Telefon: +385 1 245 7437
Mobitel: +385 97 7198 155

Zamjenica voditeljice Centra

izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša
Telefon: +385 1 245 7453

Društvene mreže

Misija

Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 2009. godine kao posebna ustrojstvena jedinica Fakulteta unutar koje se planiraju, razvijaju, osmišljaju, organiziraju i provode programi cjeloživotnog učenja namijenjeni polaznicima različitih profila, u svrhu njihovog cjeloživotnog učenja, obrazovanja i ovladavanja suvremenim kompetencijama utemeljenim na znanstvenim i stručnim spoznajama iz područja edukacijske rehabilitacije, logopedije, socijalne pedagogije i njima srodnih znanstvenih i stručnih disciplina.

U tom smislu, primarna aktivnost centra je organizacija i provedba obrazovnih programa, tj.  programa osposobljavanja i usavršavanja u obliku edukacija, radionica, treninga, škola, tečajeva predavanja, seminara, vježbi ili srodnih načina poučavanja. Programi se izvode uživo i/ili kroz različite modalitete e-učenja.

Edukacijama fakultet odgovara na društvene potrebe i potrebe tržišta rada permanentnog stručnog usavršavanja i kontinuiranog unaprjeđenja kompetencija stručnjaka psihosocijalnog profila kao i polaznika različitih struka za pristup u radu, ali i neposredan stručni rad i intervencije s djecom i odraslima s teškoćama socijalne integracije i govorno jezične komunikacije.

Vizija

Vizija Centra je biti prepoznati centar izvrsnosti u cjeloživotnom obrazovanju u regiji u područjima edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije i logopedije.

Ciljevi i aktivnosti 

  • Promocija suvremenih znanja i vještina u praksi u područjima edukacijske rehabilitacije, logopedije, socijalne pedagogije i njima srodnih znanstvenih i stručnih disciplina
  • Transfer suvremenih i relevantnih znanstvenih i stručnih spoznaja u praksu
  • Osnaživanje profesionalnih kompetencija praktičara psihosocijalnih profila
  • Komercijalizacija znanstvene i stručne djelatnosti Fakulteta
  • Osiguravanje visokih standarda kvalitete u praksi i radu stručnjaka psihosocijalnih profila-pomažućih profesija
  • Suradnja sa stručnjacima psihosocijalnog profila u praksi, relevantnim dionicima u društvu i donositeljima odluka u Hrvatskoj i zemljama u regiji (što uključuje npr. poslodavce, lokalnu i nacionalnu društvenu zajednicu, odgovorna ministarstva i agencije koji se bave osobama s osobama s teškoćama socijalne integracije i govorno jezične komunikacije)
  • Profesionalni utjecaj na okruženje i društvo kroz provedbu obrazovnih programa i edukacija
  • Osiguravanje kvalitetnih pristupa, intervencijskih programa i metoda rada s osobama s teškoćama socijalne integracije i govorno jezične komunikacije
  • Razvoj, osmišljanje i provođenje obrazovnih programa u području prevencije, dijagnostike i rehabilitacije/tretmana osoba s teškoćama socijalne integracije i osoba s teškoćama govorno-jezične komunikacije
  • Evaluacija i revizija programa cjeloživotnog učenja i obrazovanja

Kome su namijenjeni naše edukacije i programi cjeloživotnog učenja?

Edukacije su uglavnom namijenjene stručnjacima u području društvenih i humanističkih znanosti pri čemu se u opisu svake edukacije specifično navode kriteriji za upis.

Modaliteti kreiranja edukacija i programa

Dio obrazovnih programa rezultat su znanstveno-istraživačkog i stručnog rada i ekspertize znanstvenika, nastavnika i suradnika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o komercijalnoj ponudi osmišljenih obrazovnih programa zainteresiranoj stručnoj javnosti kroz upisnine/kotizacije polaznika.

Dio programa organizira se u suradnji i na zahtjev poslodavaca, organizacija, institucija i tijela koji su iskazali potrebu za stručnim usavršavanjem u specifičnim temama. U tom se slučaju obrazovni programi kreiraju specifično za identificirane potrebe naručitelja edukacije, a u skladu s odgovarajućom specijalističkom ekspertizom i kompetencijama zaposlenika i/ili vanjskih suradnika Fakulteta i Centra.

Neki programi su dio širih projektnih aktivnosti. Ovaj modalitet kreiranja programa temelji se na javnim pozivima i natječajima različitih organizacija koje prijavljuju stručne projekte (mahom iz europskih fondova), a unutar kojih planiraju inkorporirati dodatno usavršavanje i cjeloživotno učenje i obrazovanje određene skupine polaznika. Tada se, kao i u drugom modalitetu, specifično osmišljava edukacija za njihove potrebe, ukoliko ista već nije razvijena u okviru Centra.

Pregled aktualnih i provedenih edukacija i programa možete pronaći na:

Dokumenti

Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno učenje ERF-a