ERF
search
accessibility

Usluge

Knjižnica obavlja svoju djelatnost kroz brojne poslove i usluge među kojima se ističu:

  • nabava knjižnične građe i izgradnja knjižničnih zbirki;
  • stručna obrada knjižnične građe prema profesionalnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku;
  • pohrana, čuvanje i zaštita knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro;
  • pružanje informacijskih usluga, posudba i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući međuknjižničnu posudbu;
  • pružanje bibliometrijskih usluga;
  • digitalizacija knjižnične građe;
  • usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i informacijskih izvora;
  • vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice, te unošenje tih podataka u sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, sukladno Zakonu i Standardima za visokoškolske knjižnice;
  • pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa;
  • te druge poslove sukladno važećim propisima.