ERF
search
accessibility

Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije

Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije, djeluje u suvremenim okolnostima razvoja translacijskih znanosti trećeg tisućljeća. To se odnosi i na razvoj interdisciplinarnih i multidisciplinarnih pristupa usmjerenih na proučavanje antropoloških dimenzija motoričkih poremećaja, kroničnih bolesti (psihosomatskih, somatopsihičkih, psihosocijalnih…) i različitih oblika tjelesne invalidnosti, kao i na razvoj komplementarnih preventivnih, edukacijskih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka usmjerenih na otkrivanje i podržavanje životnih potencija i kvalitete življenja u čovjeka. Suvremeni razvoj Odsjeka vidljiv je i u razvoju prediplomskih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih studijskih programa koji omogućavaju stjecanje novih profesionalnih kompetencija i usmjerenja.

Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i Art terapija surađuje s brojnim sveučilišnim, kliničkim institucijama, stručnim i znanstvenim udrugama u Hrvatskoj i svijetu, kao što su:

 • Europski institut za sofrologiju i psihoterapiju / Institut Europeen de Recherche en Sophrologie et Psychotherapie u Parizu
 • Institut za sofrologiju / Instituto International de Sofrologia Caycediana u Barceloni
 • Međunarodna udruga za cerebralnu paralizu / International Cerebral Palsy Society
 • Međunarodna udruga za dramu i kazalište u edukaciji / IDEA - International drama/theatre in Education Association
 • Europska udruga za promicanje asistivne tehnologije /AAATE Association for the Advancement of Assitive Technology in Europe
 • Svjetska asocijacije za psihosocijalnu rehabilitaciju / World Association of Psychosocial Rehabilitation)
 • Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Centar za odgoj i obrazovanje Goljak
 • Klinika za dječje bolesti Zagreb
 • Klinika za tumore Zagreb
 • Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Klinika za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice"
 • Klinička bolnica Dubrava
 • Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
 • Dječja bolnica Srebrnjak
 • Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

Pročelnica: prof. dr. sc. Renata Martinec

Zamjenica pročelnice: izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela


Djelatnici i predmeti na Odsjeku

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Renata Martinec Email soba 9, prizemlje

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela Email soba 9, prizemlje

Docent

doc. dr. sc. Ana Katušić Email soba 20, prizemlje
doc. dr. sc. Damir Miholić Email D7, 1. kat

Asistent

Ana-Marija Bohaček Email soba 18, prizemlje
Brigita Vilč Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Asistivna i rehabilitacijska tehnologija 3 diplomski  
Asistivna i rehabilitacijska tehnologija 3 diplomski  
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Individualizirani edukacijski programi 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Individualizirani edukacijski programi 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Izrada studije slučaja 2 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Klinička sofrologija i rehabilitacija 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Klinička sofrologija i rehabilitacija 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kreativna terapija I 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kreativna terapija I 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kreativna terapija i art/ekspresivne psihoterapije 4 diplomski  
Kreativna terapija i art/ekspresivne psihoterapije 4 diplomski  
Kreativna terapija II 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Kreativna terapija II 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Kreativna terapija III 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Kreativna terapija III 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Metode u edukaciji i okupacijskoj terapiji 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Metode u edukaciji i okupacijskoj terapiji 1 diplomski  
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija I 1 prijediplomski  
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija I 1 prijediplomski  
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija II 3 prijediplomski  
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija II 3 prijediplomski  
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija III 1, 3 diplomski  
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija III 1 diplomski  
Neurološki pristup u razvojnoj rehabilitaciji 1, 3 diplomski  
Odabrane teme iz edukacijske rehabilitacije I: Cerebralno oštećenje vida 1, 3 diplomski  
Praksa 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praksa 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praksa 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Praktikum akademskih vještina 1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Praktikum iz kreativne terapije I 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Praktikum iz kreativne terapije II 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Praktikum iz kreativne terapije II 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Praktikum iz metoda rehabilitacije osoba s cerebralnom paralizom i višestrukim oštećenjima 6 prijediplomski  
Praktikum iz metoda rehabilitacije osoba s cerebralnom paralizom i višestrukim oštećenjima 6 prijediplomski  
Praktikum iz odabranog kolegija 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Praktikum iz odabranog kolegija 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praktikum iz odabranog kolegija 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Praktikum iz odabranog kolegija 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praktikum iz odabranog kolegija 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Praktikum iz odabranog kolegija 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praktikum iz odabranog kolegija 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Praktikum iz odabranog kolegija 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praktikum iz psihodrame 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Praktikum iz rane razvojne rehabilitacije 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Praktikum iz ranih razvojnih integracijskih programa za djecu s neurorizikom 2 specijalistički  
Praktikum iz unapređivanja socijalne kompetencije 6 prijediplomski  
Praktikum iz unapređivanja socijalne kompetencije 6 prijediplomski  
Programi unapređivanja socijalne kompetencije 6 prijediplomski  
Programi unapređivanja socijalne kompetencije 6 prijediplomski  
Psihosocijalna onkologija 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Psihosocijalna onkologija 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Psihosocijalna onkologija 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Psihosomatika i metode kliničke procjene I 5 prijediplomski  
Psihosomatika i metode kliničke procjene I 5 prijediplomski  
Psihosomatika i metode kliničke procjene II 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Psihosomatika i metode kliničke procjene II 2 diplomski  
Psihosomatika i metode kliničke procjene III 3 diplomski  
Psihosomatika i metode kliničke procjene III 3 diplomski  
Rana razvojna rehabilitacija 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Rana razvojna rehabilitacija 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Rani razvojni integracijski programi za djecu s neurorizikom 1 specijalistički  
Slobodno vrijeme, rekreacija i invaliditet 3 doktorski  
Strategije poučavanja učenika s intelektualnim teškoćama I 1, 3 diplomski  
Strategije poučavanja učenika s intelektualnim teškoćama I 1 diplomski  
Uvod u komplementarne terapije 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u komplementarne terapije 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u metode rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima 4 prijediplomski  
Uvod u metode rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima 4 prijediplomski  
Volonterski rad 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Volonterski rad 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Volonterski rad 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Volonterski rad 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Volonterski rad 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Volonterski rad 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Volonterski rad 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6