ERF
search
accessibility

Odsjek za poremećaje u ponašanju

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je, prvo putem Odsjeka za poremećaje u ponašanju, a kasnije i u njegovoj suradnji s Odsjekom za kriminologiju, jedina visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj koja ciljano educira stručnjake socijalne pedagoge. U akademskoj 2011./12. godini program visokoškolskog obrazovanja socijalnih pedagoga bilježi 47. godinu postojanja1. Nastava usmjerena na formiranje stručnjaka danas poznatih kao socijalnih pedagoga prvi put je započela u akademskoj godini 1964./65. u okviru Odsjeka za studij poremećaja u ponašanju na Visokoj defektološkoj školi.

Razvoj struke socijalne pedagogije pratilo je i stalno osuvremenjivanje studijskog programa, a posebno u kontekstu tzv. bolonjskog procesa kojim su u sustav visokog obrazovanja unesene veće izmjene. Studijski program je tada usklađen sa zahtjevima suvremenih koncepata visokog obrazovanja usmjerenih na razvoj kompetencija te se kao takav provodi od akademske 2005/06. godine. Obrazovanje socijalnih pedagoga je od tada organizirano u dvije razine - preddiplomska (3 godine, 180 ECTS-a) i diplomska (2 godine i 120 ECTS-a). Nastavni program za obrazovanje stručnjaka socijalnih pedagoga ne definira struku već kompetentnost stručnjaka socijalnih pedagoga te donosi program usmjeren na postizanje ishoda učenja na razini predmeta i na razini programa.

Pročelnica: izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić

Zamjenica pročelnice: izv. prof. dr. sc. Dora Dodig Hundrić


Djelatnici i predmeti na Odsjeku

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Ivana Borić Email  
prof. dr. sc. Martina Ferić Email  
prof. dr. sc. Neven Ricijaš Email 24

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Dora Dodig Hundrić Email  
izv. prof. dr. sc. Ivana Maurović Email  
izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić Email  
izv. prof. dr. sc. Anja Mirosavljević Email  
izv. prof. dr. sc. Miranda Novak Email  
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Ratkajec Gašević Email  

Viši asistent

dr. sc. Sabina Mandić Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Analysing Mental Health Problems for Prevention Planning 2 doktorski  
Biografski rad s mladima u izvanobiteljskoj skrbi 5 prijediplomski  
Biografski rad s mladima u izvanobiteljskoj skrbi 5 prijediplomski  
Biologijske osnove ponašanja 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Biologijske osnove ponašanja 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Developmental Psychopathology and Prevention 2 doktorski  
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Dissemination and Implementation of Prevention Programs 3 doktorski  
Evidence-Based Prevention Programmes and Outcomes 4 doktorski  
Fenomenologija poremećaja u ponašanju 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Fenomenologija poremećaja u ponašanju 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Fenomenologija poremećaja u ponašanju 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Fenomenologija poremećaja u ponašanju 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama 5 prijediplomski  
Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama 5 prijediplomski  
Individualni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama 5 prijediplomski  
Individualni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama 5 prijediplomski  
Informacijski sustavi u socijalnoj pedagogiji 1 diplomski  
Istraživanja u prevenciji 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Izrada studije slučaja 2 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Izvanobiteljska skrb i tretman djece i mladih 4, 6 prijediplomski  
Izvanobiteljska skrb i tretman djece i mladih 4 prijediplomski  
Izvansudska nagodba 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Jačanje roditeljskih vještina 3 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kognitivno bihevioralni pristup u tretmanu poremećaja u ponašanju 2 diplomski  
Komunikacija s obiteljima 2 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kriminologija 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kriminologija delinkvencije mladih 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Kriminologija delinkvencije mladih 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Kvalitativni pristupi u socijalnopedagoškim istraživanjima 3 diplomski  
Kvalitativni pristup u kriminološkim i penološkim istraživanjima 3 diplomski  
Kvantitativne metode 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Mentorski programi 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Mentorski programi 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodologija kvalitativnih istraživanja 1 doktorski  
Multivarijatna analiza podataka I 4 doktorski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Nasilje u mladenačkim vezama 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Nasilje u obitelji 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji III: Mindfulness - Usredotočena svjesnost u socijalnopedagoškom radu 1, 3 diplomski  
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji II: Socijalnopedagoški pristup temeljen na znanjima o traumi 4, 6 prijediplomski  
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji I: Kockanje i druge bihevioralne ovisnosti 3, 5 prijediplomski  
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji I: Kockanje i druge bihevioralne ovisnosti 3 prijediplomski  
Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji IV: Društveno poduzetništvo 2, 4 diplomski  
Osnove aikidoa I 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Osnove aikidoa II 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Osnove aikidoa III 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Osnove aikidoa IV 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Osnove aikidoa V 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Osnove aikidoa VI 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Osnove konfliktologije 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Osnove konfliktologije 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Osnove socijalne pedagogije 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove socijalne pedagogije 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove sociologije 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Osnove sociologije 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove sociologije 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Penološka psihologija I 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Penološka psihologija I 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Planiranje i razvoj profesionalnog identiteta 4 diplomski  
Posttretmanska zaštita djece i mladih 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praksa 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Praktikum akademskih vještina 1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Praktikum akademskih vještina 1, 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Praktikum akademskih vještina II 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Praktikum akademskih vještina II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija 4 prijediplomski  
Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija 4 prijediplomski  
Prevencija internaliziranih i eksternaliziranih problema 2, 4 diplomski  
Prevencija poremećaja u ponašanju i promocija zdravlja: uvodni kolegij 1 doktorski  
Prevencijski programi u obiteljskom i školskom okruženju 6 prijediplomski  
Prevencijski programi u obiteljskom i školskom okruženju 6 prijediplomski  
Preventivne kampanje 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Preventivne strategije u obiteljskom i školskom okruženju 4 doktorski  
Procjene potreba i monitoring u zajednici 3 doktorski  
Program Development and Program Planning 2 doktorski  
Promicanje mentalnog zdravlja: Od principa do prakse, od prakse do politike 5 doktorski  
Psihologija 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Psihološke osnove poremećaja u ponašanju I 2 prijediplomski  
Psihološke osnove poremećaja u ponašanju I 2 prijediplomski  
Psihološke osnove poremećaja u ponašanju II 3 prijediplomski  
Psihološke osnove poremećaja u ponašanju II 3 prijediplomski  
Razvoj i implementacija preventivnih programa 3 diplomski  
Savjetovanje 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Socijalna isključenost (mladih) u postmoderni 1 doktorski  
Socijalna patologija I 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Socijalna patologija II 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Socijalnopedagoška procjena I 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Socijalnopedagoška procjena II 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Socijalnopedagoški rad s obitelji 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Sociologija marginalnih grupa 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Statistika 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Statistika 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Strategijski pristupi preventivnim intervencijama u zajednici 1 diplomski  
Teorija i metodika probacije 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Teorija i metodika probacije 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Teorija odgoja 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Teorija odgoja 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Teorije prevencije I 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorije prevencije I 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorije prevencije II 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Teorije prevencije II 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Teorijske osnove socijalnopedagoških intervencija 4 prijediplomski  
Teorijske osnove socijalnopedagoških intervencija 4 prijediplomski  
Theories and Principles of Change and Effect Management 3 doktorski  
Trening komunikacijskih vještina I 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Trening komunikacijskih vještina I 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Trening komunikacijskih vještina II 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Trening komunikacijskih vještina II 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Uvod u kriminologiju 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Uvod u kvalitativnu metodologiju u istraživanju 2 specijalistički  
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije 1 prijediplomski  
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije 1 prijediplomski  
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije 1 prijediplomski  
Uvod u znanstveni rad 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Volonterski rad I 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Volonterski rad I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Volonterski rad II 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Volonterski rad II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Volonterski rad III 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Volonterski rad III 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Volonterski rad IV 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Volonterski rad IV 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Znanstveno utemeljeni programi 2 specijalistički  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2