ERF
search
accessibility

Podrška studentima

Centar za podršku studentima i razvoj karijera (CARPO)

Centar za podršku studentima i razvoj karijera (CARPO) je ustrojstvena jedinica na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

CARPO nudi usluge u tri područja – vještine upravljanja karijerom, briga o vlastitom mentalnom zdravlju i akademske vještine.

U sklopu svakog od navedenih područja organiziramo predavanja, radionice, individualna i grupna savjetovanja, okrugle stolove i slično! Uz to, posebno smo orijentirani na podršku u prilagodbi na studij za naše brucoše te im svake godine organiziramo Q&A radionicu na kojem studenti viših godina upoznaju brucoše sa svim „čarima“ studentskog života, od akademskih izazova do izazova u području izgradnje socijalne mreže, upoznavanja s gradom i sl. Također, provodimo i mentorske programe u kojima se studenti s viših godina (mentori) kroz jedan semestar druže s brucošima i pružaju im dodatnu podršku u prilagodbi.

U području brige o vlastitom mentalnom zdravlju studentima nudimo mogućnost besplatnog savjetovanja/psihoterapije koju, pod supervizijom, provode edukanti različitih psihoterapijskih škola.

Uz navedene aktivnosti, ove akademske godine uveli smo zabavne sadržaje poput Book cluba, filmskih večeri na ERF-u, piknika i drugih sadržaja.

Osim druženja na našem Fakultetu (i možda na nekim drugim lokacijama), sa studentima smo povezani i online putem, preko društvene mreže Instagram (https://www.instagram.com/carpo.erf, mrežne stranice Centra (u izradi) te emaila - carpo@erf.unizg.hr.

Dakle, trudili smo se razviti brojne usluge kako bismo mogli odgovoriti na različite potrebe naših studenata.

Stoga, dragi studenti, obratite nam se s povjerenjem! Tu smo zbog vas i za vas!

CARPO tim

Kontakt:
voditeljica Centra: izv. prof. dr. Ivana Maurović

Ured za studente Sveučilišta u Zagrebu

Ured za studente Sveučilišta u Zagrebu zadužen je za pružanje sustavne podrške i to u sljedećim kategorijama:

Detaljnije informacije o prodršci studentima Sveučilišta u Zagrebu dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta: www.unizg.hr

Kontakt:
Poštanska adresa: Trg Republike Hrvatske 14
Lokacija: Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2
Telefon: +385 (0)1 4564 405
Mobitel: +385 (0)99 4593 578
E-pošta: uredssi@unizg.hr

Potpora studentima s invaliditetom

Studenti s invaliditetom su (prema Pravilniku o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu (2007) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom (2013)) svi studenti koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja, bez obzira na rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja HZMO-a odnosno nalaz i mišljenje o stupnju oštećenja funkcionalnih sposobnosti ZOSI-ja, imaju stalne, povremene ili privremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti (studenti s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i bolestima, specifičnim teškoćama učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija), studenti s ADHD-om, studenti s autizmom i studenti s drugim zdravstvenim teškoćama koje mogu negativno utjecati na tijek studija).

Koordinatorica za studente s invaliditetom ERF-a

prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš
Vrijeme konzultacija: prema dogovoru putem e-maila.

Informiranje i savjetovanje studenata s invaliditetom:
potrebno se e-mailom najaviti koordinatorici i dogovoriti susret u živo ili online

Predstavnica studenata s invaliditetom ERF-a

Marta Ptiček
e-mail: marta.pticek@erf.unizg.hr

Pravo prilagodbe u nastavi i prilikom provjere stečenih ishoda učenja

Na Sveučilištu u Zagrebu, pa tako i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, studenti s invaliditetom imaju pravo na prilagodbe u nastavi i prilikom provjere stečenih ishoda učenja. Individualizirani prijedlog prilagodbi izrađuje koordinatorica za studente s invaliditetom, a odobrava prodekan za studije i studente. Ako vam je potrebna prilagodba u bilo kojem času tijekom trajanja studija kontaktirajte koordinatoricu za studente s invaliditetom.

Kolegij "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom"

Sveučilište u Zagrebu osigurava vršnjačku potporu studentima s invaliditetom u akademskom okruženju u okviru sveučilišnog izbornog predmeta Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom. Radi se edukaciji vršnjaka za kvalitetno pružanje vršnjačke potpore njihovim kolegama s invaliditetom u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti (npr. potpora pri dolasku na fakultet i kretanju po prostoru, u predavaonice, kabinete, knjižnice, referade i sl.; potpora pri rješavanju nekih administrativnih procedura; potpora pri “hvatanju” bilješki s predavanja; potpora u realizaciji vježbi; verbalni opisi vizualno prezentiranih sadržaja; objašnjavanje pojmova; zajednički rad na akademskim zadacima, provjera pisanih zadaća, prisutnost u stresnim situacijama, informiranje i usmjeravanje, potpora u različitim socijalnim situacijama (npr. posredovanje u komunikaciji), osobna potpora prema potrebi (odlazak u restoran, sanitarne prostorije...).

Predmet se nudi svim studentima sa svih sastavnica sveučilišta (fakulteta i akademija) te sa svih razina studija (prijediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj) svaki semestar (i zimski i ljetni).

Predmet ima za cilj postići sljedeće ishode učenja:

 • održavati kvalitetne socijalne kontakte u kontekstu vršnjačke potpore
 • ispitati društveni kontekst i vlastite stavove/vrijednosti prema osobama s invaliditetom
 • prepoznati etičke izazove u pružanju vršnjačke potpore
 • argumentirati primjenjivost socijalne politike u neposrednom radu s osobama s invaliditetom
 • izraditi planove rada za pružanje vršnjačke potpore
 • pružiti vršnjačku potporu studentu/ici s invaliditetom u akademskom okruženju

Upisani studenti vršnjaci, ovisno o modelu kolegija kojeg upisuju, obvezni su (model A sve navedeno, model B samo pružanje vršnjačke potpore i superviziju, model C samo pripremnu radionicu) pohađati:

 • pripremnu radionicu koja se sastoji od 15 sati predavanja i 30 sati vježbi
 • osigurati 75 sati vršnjačke potpore u skladu s Individualnim planovima za pružanje vršnjačke potpore studentu/ici s invaliditetom
 • sate supervizije, što uključuje 30 sati sustavne dvotjedne supervizije
 • SVI studenti obvezni su sudjelovati u evaluaciji kolegija.

Modeli izvođenja kolegija prikazani su u Tablici.

Tablica. Modeli izvođenja kolegija "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom"

 

Model A

Model B

Model C

Uvjeti upisa

poznavanje studenta s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora i suglasnost da student koji upisuje predmet bude njegov/njezin vršnjački asistent („par“)

“par” s istog fakulteta

prethodno završen model A ili C

poznavanje studenta s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora i suglasnost da student koji upisuje predmet bude njegov/njezin vršnjački asistent („par“)

“par” s istog fakulteta

Nema posebnih uvjeta upisa

Struktura (ukupno sati)

15 sati (predavanja)
120 sati (vježbe)

90 sati (vježbe)

15 sati (predavanja)
30 sati (vježbe)

pripremna radionica

15 sati (predavanja)

30 sati (vježbe)

/

15 sati (predavanja)

30 sati (vježbe)

vršnjačka potpora

75 sati (vježbe)

75 sati (vježbe)

/

supervizija

15 sati (vježbe)

15 sati (vježbe)

/

Vrijeme održavanja

pripremna radionica: dva vikenda početkom semestra (petak popodne, subota i nedjelja), vršnjačka potpora: tijekom semestra,

supervizija: svaka dva tjedna tijekom semestra

vršnjačka potpora: tijekom semestra,

supervizija: svaka dva tjedna tijekom semestra

pripremna radionica: dva vikenda početkom semestra (petak popodne, subota i nedjelja)

ECTS bodovi (ukupno)

5 ECTS

3 ECTS

2 ECTS

pripremna radionica

2 ECTS

/

2 ECTS

vršnjačka potpora

3 ECTS

3 ECTS

/

ispit

položio/la; bez ocjene

položio/la; bez ocjene

usmeni ispit

Priručnici o prilagodbi akademskih aktivnosti potrebama studenata s invaliditetom

U sklopu Tempus projekta „Edukacija za izjednačavanje mogućnosti na hrvatskim sveučilištima – EduQuality“ izrađeni su sljedeći priručnici o prilagodbi akademskih aktivnosti potrebama studenata s invaliditetom:

 1. Opće smjernice
 2. Prostorna pristupačnost
 3. Pristup informacijama i uslugama
 4. Izvođenje nastave i ishodi učenja
 5. Mentorstvo i konzultacije
 6. Međunarodna mobilnost studenata
 7. Slobodno vrijeme
 8. Psihosocijalne potrebe studenata

EduQuality - priručnici o prilagodbi akademskih aktivnosti potrebama studenata s invaliditetom (SSI)