ERF
search
accessibility

Odsjeci

Odsjek je temeljna ustrojstvena jedinica Fakulteta unutar koje se priprema, objedinjuje i razvija znanstveno-nastavna i stručna djelatnost u okviru disciplina za koje je osnovan i koje razvija.

Na Fakultetu postoje sljedeći odsjeci:

  1. Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju,
  2. Odsjek za kriminologiju,
  3. Odsjek za logopediju,
  4. Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije,
  5. Odsjek za oštećenja sluha,
  6. Odsjek za oštećenja vida,
  7. Odsjek za poremećaje u ponašanju.