ERF
search
accessibility

Obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada pristupnice Ana-Marije Bohaček 29. veljače 2024.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice  Ana-Marije Bohaček, univ. spec. rehab. educ. pod naslovom  "Utjecaj djetetu usmjerenih ponašanja na uspješnost oponašanja u hodančadi"   održat će se  u četvrtak, 29. veljače 2024. godine  s početkom u  9:00 sati  na Sveučilištu u Zagrebu  Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu  u dvorani P10 . Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na elektronskoj sjednici održanoj 14. veljače 2024. godine donijelo Odluku o javnoj obrani doktorskog rada pred Povjerenstvom za obranu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica prof. emer. dr. sc. Marta Ljubešić , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, članica prof. dr. sc. Gordana Keresteš , Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, vanjska članica. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.
16.02.2024
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Andree Ćosić, 13. veljače 2024.
Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s 4. redovite sjednice održane dana 22. siječnja 2024. godine, a u skladu s člankom 37. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta,  izdaje se sljedeća OBAVIJEST O JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA Andrea Ćosić, mag. paed. soc. branit će doktorski rad pod naslovom: „Uloga grupnih procesa u subjektivnoj dobrobiti adolescenata u institucijskoj skrbi“ ,  13. veljače 2024. godine u 10 sati na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u dvorani P10, pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miranda Novak , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica izv. prof. dr. sc. Ivana Maurović, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, članica povjerenstva izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja , Hrvatsko katoličko sveučilište, vanjska članica. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.
23.01.2024
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Marijane Lasan-Grevelhörster 24. siječnja 2024.
Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 3. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj dana 18. prosinca 2024. godine, a u skladu s člankom 29. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Poremećaji jezika, govora i slušanja Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donijelo je odluku da  pristupnica Marijana Lasan-Grevelhörster, profesor logoped. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom "Čimbenici očekivanja i vremena u jezičnoj obradi u mucanju" u srijedu, 24. siječnja 2024.  godine s početkom u  13,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se  na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u  dvorani P2 pred Povjerenstvom  u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica prof. dr. sc. Marijan Palmović , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, član doc. dr. sc. Suzana Jelčić Jakšić , Sveučilište u Rijeci - studij Logopedija, vanjska članica.
10.01.2024
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Zrinke Selestrin 9. veljače 2024.
Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 3. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj dana 18. prosinca 2023. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donijelo je odluku da  pristupnica Zrinka Selestrin, mag. paed. soc. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom "Socijalno-emocionalne vještine i problemi u ponašanju predškolske djece: uloga korištenja digitalnih tehnologija i roditeljske regulacije izlaganja digitalnim tehnologijama" u petak, 9. veljače 2024.  godine s početkom u  10,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se  na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u  dvorani P9 pred Povjerenstvom  u sastavu: prof. dr. sc. Martina Ferić , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš , Hrvatsko katoličko sveučilište, vanjska članica prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić , Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, vanjska članica.
10.01.2024
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Sanje Horvatić 14. prosinca 2023.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Sanje Horvatić, dipl. defektolog - socijalni pedagog  pod naslovom " Analiza postignuća i razvoj modela podrške učenicima s teškoćama na ispitima državne mature " (mentori: prof. dr. sc. Zrinjka Stančić i prof. emer. dr. sc. Milko Mejovšek) održat će se u četvrtak, 14. prosinca 2023. godine s početkom u  13:00 sati na Sveučilištu u Zagrebu  Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu  u dvorani P3 . Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 2. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj 20. studenoga 2023. godine donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica prof. dr. sc. Lelia Kiš Glavaš , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, članica povjerenstva prof. dr. sc. Mirjana Radetić Paić , Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, vanjska članica. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.
22.11.2023
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Matee Bodrožić Selak 11. prosinca 2023.
Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 2. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj dana 20. studenoga 2023. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donijelo je odluku da pristupnica Matea Bodrožić Selak, mag. psych. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom "Provjera učinka ometanja tehnologijom na interakciju između očeva i djece" u ponedjeljak, 11. prosinca 2023. godine s početkom u 13,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P8 pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica prof. dr. sc. Neven Ricijaš , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, član doc. dr. sc. Marina Kotrla Topić , Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, vanjska članica.
22.11.2023
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Ivane Šimić 6. prosinca 2023.
Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 2. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj dana 20. studenoga 2023. godine, a u skladu s člankom 29. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Poremećaji jezika, govora i slušanja Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donijelo je odluku da pristupnica Ivana Šimić, mag. logoped. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom "Povezanost obilježja glasa i kvalitete života nakon tireoidektomije bez lezije povratnog laringealnog živca" u srijedu, 6. prosinca 2023. godine s početkom u 12,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P5 pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ana Leko Krhen , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica doc. dr. sc. Blaženka Brozović , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, članica izv. prof. dr. sc. Boris Šimunjak , prim. dr. med., Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, vanjski član.
22.11.2023
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Mije Roje Đapić 11. prosinca 2023.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Mije Roje Đapić, mag. psych.  pod naslovom " Doprinos mentalnog zdravlja i rizičnih ponašanja u objašnjenju odnosa nekih životnih prilika u okviru teorije mogućnosti i učestalosti sekstinga adolescenata " (mentorice: prof. dr. sc. Martina Ferić i prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander) održat će se u ponedjeljak, 11. prosinca 2023. godine  s početkom u  10:00 sati  na Sveučilištu u Zagrebu  Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu  u dvorani  P6 . Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 2. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj 20. studenoga 2023. godine donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miranda Novak , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, članica povjerenstva izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka , Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Studijski centar Socijalnog rada, vanjska članica. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.
22.11.2023
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Patricije Karaman 11. prosinca 2023.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Patricije Karaman, mag. rehab. educ.  pod naslovom " Povezanost motoričkih vještina i kvalitete života u djece s intelektualnim i motoričkim teškoćama " (mentorice: izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela i doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar) održat će se u ponedjeljak, 11. prosinca 2023. godine  s početkom u  12:00 sati  na Sveučilištu u Zagrebu  Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu  u dvorani  P3 . Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 2. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj 20. studenoga 2023. godine donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Daniela Bratković , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica prof. dr. sc. Renata Martinec , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, članica povjerenstva izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević , Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, vanjska članica. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.
22.11.2023
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Katarine Perić Pavišić 30. studenoga 2023.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Katarine Perić Pavišić, mag. psych.  pod naslovom " Uloga roditeljske medijacije u prevenciji problematičnoga korištenja interneta kod djece u ranoj adolescenciji " (mentorice: izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš i prof. dr. sc. Martina Ferić) održat će se u četvrtak, 30. studenoga 2023. godine  s početkom u  9:00 sati  na Sveučilištu u Zagrebu  Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu  u dvorani  P1 . Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na 2. redovitoj sjednici u ak. god. 2023./2024. održanoj 20. studenoga 2023. godine donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica izv. prof. dr. sc. Miranda Novak , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, članica povjerenstva doc. dr. sc. Marina Kotrla Topić , Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, vanjska članica. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.
22.11.2023
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Nevenke Mravlinčić, mag. rehab. educ. 5. listopada 2023.
Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 11. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj dana 18. rujna 2023. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donijelo je odluku da pristupnica Nevenka Mravlinčić, mag. rehab. educ. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom "Povezanost vrste i razine tjelesne aktivnosti sa subjektivnom ocjenom zdravlja odraslih osoba s oštećenjima lokomotornog sustava" u četvrtak, 5. listopada 2023. godine s početkom u 11,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P10 pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Ana Katušić , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, predsjednica izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela , Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, članica izv. prof. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić , Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, vanjska članica.
20.09.2023
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Mateje Gabaj, mag. logoped. 15. rujna 2023.
Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj dana 10. srpnja 2023. godine, a u skladu s člankom 29. Pravilnika o poslijediplomskog doktorskog studija Poremećaji jezika, govora i slušanja Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donijelo je odluku da pristupnica Mateja Gabaj, mag. logoped. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom: "Proizvodnja osobnih priča kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem" u petak, 15. rujna 2023. godine s početkom u 16,30 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P6 pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Mirjana Lenček , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica izv. prof. dr. sc. Miranda Novak , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica doc. dr. sc. Ivana Trtanj , Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, vanjska članica.
05.09.2023
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Lidije Šmit Brleković, prof. logoped. 14. rujna 2023.
Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj dana 10. srpnja 2023. godine, a u skladu s člankom 29. Pravilnika o poslijediplomskog doktorskog studija Poremećaji jezika, govora i slušanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku da pristupnica Lidija Šmit Brleković, prof. logoped. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom: "Biološke i okolinske odrednice ranog jezičnog razvoja u djece urednog jezičnog razvoja i djece s razvojnim jezičnim poremećajem" u četvrtak, 14. rujna 2023. godine s početkom u 13,30 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P6 pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica doc. dr. sc. Damjana Kogovšek , Pedagoški fakultet Univerze v Ljubljani, vanjska članica
05.09.2023
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Stelle Radina Jurčić, dr. med. spec. 11. rujna 2023.
Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj dana 10. srpnja 2023. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku da pristupnica Stella Radina Jurčić, dr. med. spec. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom: "Učinak slušanja glazbe u jedinici intenzivnog liječenja nedonoščadi na majčinske kompetencije i percepciju ranjivosti dojenčeta" u ponedjeljak, 11. rujna 2023. godine s početkom u 11,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P10 pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Renata Martinec , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica doc. dr. sc. Ksenija Burić , Hrvatsko katoličko sveučilište, vanjska članica izv. prof. dr. sc. Nada Sindičić Dessardo , Medicinski fakultet u Rijeci, vanjska članica
18.07.2023
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Roberte Matković, prof. soc. 6. rujna 2023.
Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj dana 10. srpnja 2023. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku da pristupnica Roberta Matković, prof. soc. brani nacrt doktorskog istraživanja pod naslovom: "Povezanost učestalosti i sadržaja korištenja interneta s kvalitetom partnerskog odnosa" u srijedu, 6. rujna 2023. godine s početkom u 12,00 sati . Obrana nacrta doktorskog istraživanja održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P10 pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Martina Ferić , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica izv. prof. dr. sc. Dora Dodig Hundrić , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak , Studijski centar socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, vanjska članica
18.07.2023
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Marine Trbus, univ. spec. iur. 7. srpnja 2023.
Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj dana 12. lipnja 2023. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku da pristupnica Marina Trbus, univ. spec. iur. brani nacrt doktorskog rada pod naslovom: "Doprinos stila privrženosti i maladaptivnih shema u pojavnosti usamljenosti kod mladih" u petak , 7. srpnja 2023. godine s početkom u 14,00 sati . Obrana nacrta doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P10 pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Martina Ferić , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat , Studijski centar socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, vanjska članica.
14.06.2023
Javna obrana nacrta doktorskog rada pristupnice Katarine Serdar, mag. paed. soc. 7. srpnja 2023.
Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 9. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj dana 12. lipnja 2023. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku da pristupnica Katarina Serdar, mag. paed. soc. brani nacrt doktorskog rada pod naslovom: "Moderatorski efekt zaštitnih čimbenika u okruženju obitelji i zajednice na odnos rizičnih čimbenika u okruženju obitelji i zajednice i korištenja alkohola i marihuane kod mladih" u petak , 7. srpnja 2023. godine s početkom u 12,00 sati . Obrana nacrta doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P10 pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miranda Novak , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica doc. dr. sc. Toni Maglica , Filozofski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu, vanjski član.
14.06.2023
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Silve Capurso 15. ožujka 2023.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice  Silve Capurso, dipl. nov.  pod naslovom  " Percepcija reklama za pivo i Teorija planiranog ponašanja u objašnjenju pojave pijenja u adolescenata "  (mentorica: izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić)  održat će se  na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  (Borongajska cesta 83f, dvorana  P7)  u srijedu, 15. ožujka 2023. godine  s početkom u  10:00 sati . Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 5. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj 27. veljače 2023. godine donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Martina Ferić , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić , članica povjerenstva prof. dr. sc. Danijel Labaš , Hrvatsko katoličko sveučilište, vanjski član. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.
01.03.2023
Javna obrana doktorskog rada pristupnice Matee Belošević 2. prosinca 2022.
Javna obrana doktorskog rada pristupnice  Matee Belošević, mag. paed. soc.  pod naslovom  " Kvaliteta provođenja strukturiranog slobodnog vremena mladih i korištenje alkohola "  (mentorica: prof. dr. sc. Martina Ferić)  održat će se u petak, 2. prosinca 2022. godine  s početkom u  12:00 sati  na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu , Borongajska cesta 83f, u dvorani  P10 . Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 2. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023. održanoj 21. studenoga 2022. godine donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miranda Novak , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica doc. dr. sc. Darko Roviš , Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, vanjski član. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorskog rada.
21.11.2022
Javna obrana doktorskog rada Katarine Šarčević Ivić-Hofman 8. srpnja 2022.
Doktorski rad pod naslovom "Sustavi rane podrške djeci s teškoćama u razvoju iz perspektive roditelja i stručnjaka" pristupnica Katarina Šarčević Ivić-Hofman branit će u petak, 8. srpnja 2022. godine s početkom u 10,00 sati. Obrana će se održati na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dvorana P10) pred Povjerenstvom izabranim na 9. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2021./2022. održanoj 13. lipnja 2022. godine u sastavu : prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić , Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, vanjska članica.
17.06.2022
Javna obrana nacrta doktorskog rada Irene Kušić, prof. soc. ped. 7. lipnja 2022.
Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 8. redovitoj sjednici u ak. god. 2021./2022. održanoj dana 23. svibnja 2022. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku da pristupnica Irena Kušić, prof. soc. ped. brani nacrt doktorskog rada pod naslovom: "Doprinos osobina ličnosti, čimbenika individualne otpornosti i usredotočene svjesnosti u objašnjenju percipiranog mentalnog blagostanja mladih" u utorak, 7. lipnja 2022. godine s početkom u 11,00 sati . Obrana nacrta doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P10 (1. kat) pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Ivana Maurović , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica doc. dr. sc. Ajana Löw , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica doc. dr. sc. Asmir Gračanin , Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, vanjski član.
26.05.2022
Javna obrana nacrta doktorskog rada Andree Ćosić, mag. paed. soc. 18. svibnja 2022.
Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temelju elektronskog glasovanja održanog 2. i 3. svibnja 2022. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku da pristupnica Andrea Ćosić, mag. paed. soc. brani nacrt doktorskog rada pod naslovom: "Grupna identifikacija adolescenata u institucionalnoj skrbi" u srijedu, 18. svibnja 2022. godine s početkom u 10,00 sati . Obrana nacrta doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P8 (prizemlje) pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miranda Novak , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica doc. dr. sc. Ivana Maurović , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja , Odsjek za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, vanjska članica.
05.05.2022
Javna obrana nacrta doktorskog rada Mije Roje Đapić 9. svibnja 2022.
Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 6. redovitoj sjednici u ak. god. 2021./2022. održanoj dana 28. ožujka 2022. godine, a u skladu s člankom 33. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku da pristupnica Mia Roje Đapić, mag. psych. brani nacrt doktorskog rada pod naslovom: "Provjera teorijskog modela sekstinga adolescenata (MSA) konstruiranog kroz modificiranu teoriju mogućnosti" u ponedjeljak, 9. svibnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati . Obrana nacrta doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u dvorani P8 (prizemlje) pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Miranda Novak , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka , Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, vanjska članica.
01.04.2022
Javna obrana teme doktorskog rada Lucije Šarić 9. lipnja 2021.
Temu doktorskog rada pod naslovom "Obrada morfološki složenih riječi kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem" pristupnica Lucija Šarić, mag. logoped. branit će u srijedu, 9. lipnja 2021. godine s početkom u 12,30 sati. Obrana teme doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u predavaonici P10 pred Povjerenstvom izabranim na 8. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 24. svibnja 2021. godine u sastavu : prof. dr. sc. Marijan Palmović , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić , Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica.
28.05.2021
Javna obrana teme doktorskog rada Martine Ćužić 7. lipnja 2021.
Temu doktorskog rada pod naslovom "Motorička automatizacija kao prediktor početnog čitanja i pisanja kod djece na kraju prvog razreda" pristupnica Martina Ćužić, mag. logoped. branit će u ponedjeljak, 7. lipnja 2021. godine s početkom u 16,30 sati. Obrana teme doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u predavaonici P10 pred Povjerenstvom izabranim na 8. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 24. svibnja 2021. godine u sastavu : izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica prof. dr. sc. Mirjana Lenček , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica doc. dr. sc. Maja Kelić , Studij Logopedija Sveučilište u Rijeci, vanjska članica.
28.05.2021
Javna obrana teme doktorskog rada Matee Belošević 31. svibnja 2021.
Temu doktorskog rada pod naslovom "Kvaliteta provođenja strukturiranog slobodnog vremena mladih i korištenje alkohola" pristupnica Matea Belošević, mag. paed. soc. branit će u ponedjeljak, 31. svibnja 2021. godine s početkom u 10,00 sati. Obrana teme doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u predavaonici P9 pred Povjerenstvom izabranim na 8. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 24. svibnja 2021. godine u sastavu : izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva dr. sc. Darko Roviš , Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, vanjski član prof. dr. sc. Martina Ferić , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica.
27.05.2021
Javna obrana teme doktorskog rada Lorene Koštić 10. lipnja 2021.
Temu doktorskog rada pod naslovom "Dobrobit sestara/braće djece s teškoćama u razvoju/osoba s invaliditetom" pristupnica Lorena Koštić, mag. rehab. educ. branit će u četvrtak, 10. lipnja 2021. godine s početkom u 14,00 sati. Obrana teme doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Zagreb) u predavaonici P10 pred Povjerenstvom izabranim na 8. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 24. svibnja 2021. godine u sastavu : izv. prof. dr. sc. Daniela Cvitković , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Jasmina Stošić , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić , Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu, vanjska članica.
27.05.2021
Javna obrana teme doktorskog rada Ana-Marije Bohaček, mag. rehab. educ. 7. svibnja 2021.
Temu doktorskog rada pod naslovom "Utjecaj djetetu usmjerenih ponašanja na obilježja imitacije hodančadi" pristupnica Ana-Marija Bohaček, mag. rehab. educ. branit će u petak, 7. svibnja 2021. godine s početkom u 16,00 sati. Obrana teme doktorskog rada održat će se online (Meeting ID: 872 4014 1421) pred Povjerenstvom izabranim na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 19. travnja 2021. godine u sastavu : izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva prof. emer. dr. sc. Marta Ljubešić , članica prof. dr. sc. Gordana Keresteš, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica
30.04.2021
Javna obrana teme doktorskog rada Dore Knežević, mag. logoped. 5. svibnja 2021.
Temu doktorskog rada pod naslovom "Interakcija između govorno-motoričkih deficita i fonoloških sposobnosti u djece s dječjom govornom apraksijom (DGA )" pristupnica Dora Knežević, mag. logoped. branit će u srijedu, 5. svibnja 2021. godine s početkom u 10,00 sati. Obrana teme doktorskog rada održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta uZagrebu (predavanonica P10) pred Povjerenstvom izabranim na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 19. travnja 2021. godine u sastavu : prof. dr. sc. Mirjana Lenček, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva prof. dr. sc. Draženka Blaži, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica dr. sc. Claire Sangster Jokić, znanstvena suradnica, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, vanjska članica
28.04.2021
Javna obrana teme doktorskog rada Ane Petak 19. travnja 2021.
Temu doktorskog rada pod naslovom " Uloga ruminiranja, brige i emocionalne disregulacije u odnosu kvalitete spavanja i anksioznosti studenata preddiplomskog studija " pristupnica Ana Petak, mag. psych. branit će online u ponedjeljak, 19. travnja 2021. s početkom u 14,00 sati. Obrana teme doktorskog rada održat će se pred Povjerenstvom izabranim na 6. redovitoj sjednici sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 22. ožujka 2021. godine u sastavu : Doc. dr. sc. Ajana Löw, docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva Izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić, izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić, redovita profesorica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, vanjska članica
30.03.2021
Javna obrana doktorskog rada Mirte Vranko 30. ožujka 2021.
Doktorski rad pod naslovom "Doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom u objašnjenju socijalne funkcionalnosti oboljelih od depresije" pristupnica Mirta Vranko branit će u utorak, 30. ožujka 2021. godine s početkom u 14,00 sati. Obrana će se održati na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dvorana P10) pred Povjerenstvom izabranim na 6. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 22. ožujka 2021. godine u sastavu : doc. dr. sc. Miranda Novak , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva; doc. dr. sc. Tihana Jendričko , Klinički bolnički centar Vrapče, vanjska članica; prof. dr. sc. Neven Henigsberg , Klinički bolnički centar Vrapče, vanjski član.
26.03.2021
Javna obrana doktorskog rada Dinke Caha 30. ožujka 2021.
Doktorski rad pod naslovom "Utjecaj društvenokorisnoga rada na mentalno zdravlje korisnika socijalne pomoći" pristupnica Dinka Caha  branit će online u utorak, 30. ožujka 2021. godine s početkom u 09,00 sati. Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na 6. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2020./2021. održanoj 22. ožujka 2021. godine u sastavu : prof. dr. sc. Martina Ferić , redovita profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva; prof. dr. sc. Zoran Šućur , redoviti profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu (Studijski centar socijalnog rada) Sveučilište u Zagrebu, vanjski član; izv. prof. dr. sc. Ana Slišković , izvanredna profesorica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, vanjska članica.
26.03.2021
Javna obrana nacrta doktorskog rada Ivane Šimić Šantić 17. rujna 2020.
Na prijedlog vijeća doktorskoga studija Poremećaji jezika, govora i slušanja, te sukladno članku 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće, na 9. redovitoj sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine, donijelo je odluku da mr. sc. Ivana Šimić Šantić, prof. log. brani nacrt doktorskog rada (sinopsis, temu) pod naslovom "Prediktori receptivnog jezika pedijatrijskih korisnika kohlearnog implantata" u četvrtak, 17. rujna 2020. godine  na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f) u predavaonici P10 s početkom u 11,00 sati. Obrana teme doktorskog rada održat će se pred Povjerenstvom izabranim na 9. redovitoj sjednici sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2019./2020. održanoj 16. srpnja 2020. godine u sastavu : doc. dr. sc. Iva Hrastinski , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva, doc. dr. sc. Luka Bonetti , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član i izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić , Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vanjska članica.
04.09.2020
Javna obrana nacrta doktorskog rada Klare Popčević 14. rujna 2020.
Na prijedlog vijeća doktorskoga studija Poremećaji jezika, govora i slušanja, te sukladno članku 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće, na 9. redovitoj sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine, donijelo je odluku da pristupnica Klara Popčević, mag.logoped. brani nacrt doktorskog rada (sinopsis, temu) pod naslovom: "Odnos komunikacijskih sposobnosti i ranih ekpresivnih jezičnih sposobnosti u djece s poremećajem iz spektra autizma" u ponedjeljak, 14. rujna 2020. godine  na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f) u predavaonici P10 s početkom u 9,30 sati. Obrana teme doktorskog rada održat će se pred Povjerenstvom izabranim na 9. redovitoj sjednici sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2019./2020. održanoj 16. srpnja 2020. godine u sastavu : izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić , predstojnica Katedre za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu na Učiteljskom fakultetu u Zagreb, predsjednica povjerenstva izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica i doc. dr. sc. Jasmina Stošić , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica.
04.09.2020
Javna obrana teme doktorskog rada Aleksandre Gvozdanović Debeljak 27. studenoga 2019.
Temu doktorskog rada pod naslovom  „Motivacija, empatija i stavovi pomoćnika u nastavi kao prediktori kvalitete rada pomoćnika u nastavi" pristupnica Aleksandra Gvozdanović Debeljak branit će u srijedu, 27. studenoga 2019. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f) u predavaonici P5 s početkom u 14,00 sati. Obrana teme doktorskog rada održat će se pred Povjerenstvom izabranim na 1. redovitoj sjednici sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2019./2020. održanoj 28. listopada 2019. godine u sastavu : Prof. dr. sc. Anamarija Žic-Ralić, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Doc. dr. sc. Daniela Cvitković, docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, izvanredna profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica
20.11.2019
Javna obrana doktorskog rada Tatjane Opačak 15. studenoga 2019.
Doktorski rad pod naslovom  „Izvještavanje o osobama s invaliditetom u hrvatskim dnevnim novinama u 2011. godini" pristupnica Tatjana Opačak branit će u petak, 15. studenog 2019. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f) u predavaonici P9 (prizemlje) s početkom u 11,00 sati. Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na 1. redovitoj sjednici sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2019./2020. održanoj 28. listopada 2019. godine u sastavu : Prof. dr. sc. Gordana Vilović, redovita profesorica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica i predsjednica Prof. dr. sc. Danijel Labaš, redoviti profesor Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član Doc. dr. sc. Natalija Lisak, docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
11.11.2019
Javna obrana doktorskog rada Vesne Mihanović 23. siječnja 2019.
Doktorski rad pod naslovom  „Primjena članka 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom iz perspektive osoba s intelektualnim teškoćama" pristupnica Vesna Mihanović branit će u srijedu, 23. siječnja 2019. u predavaonici P6 (prizemlje) s početkom u 10,00 sati. Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na 3. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 17. prosinca 2018. godine u sastavu : Prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Doc.dr.sc. Natalija Lisak, docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Prof.dr.sc. Nino Žganec, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član
17.01.2019
Javna obrana teme doktorskog rada Lejle Osmančević Katkić 17. prosinca 2018.
Temu doktorskog rada pod naslovom „Samoprocjena kvalitete života i očekivanja od budućnosti mladih s teškoćama u razvoju" pristupnica Lejla Osmančević Katkić branit će u ponedjeljak, 17. prosinca 2018. u predavaonici P8 (prizemlje) s početkom u 17,30 sati. Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 26. studenog 2018. godine u sastavu : Prof.dr.sc. Zrinjka Stančić, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Izv.prof.dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev, izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Dr.sc. Tomislav Benjak, znanstveni suradnik, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, vanjski član
07.12.2018
Javna obrana teme doktorskog rada Silve Capurso 19. rujna 2018.
Temu doktorskog rada pod naslovom „Percepcija TV reklama za pivo i Teorija planiranog ponašanja u objašnjenju pojave pijenja kod adolescenata" pristupnica Silva Capurso branit će u srijedu 19. rujna 2018. u predavaonici P10 (1. kat) s početkom u 16,00 sati. Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 9. srpnja 2018. godine u sastavu : Izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Doc.dr.sc. Ajana  Löw , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica Izv.prof.dr.sc. Danijel Labaš, izvanredni profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član
14.09.2018
Javna obrana teme doktorskog rada Mirte Vranko 17. rujna 2018.
Temu doktorskog rada pod naslovom „Doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom u objašnjenju socijalne funkcionalnosti oboljelih od depresije" pristupnica Mirta Vranko branit će u ponedjeljak 17. rujna 2018. u predavaonici P10 (1. kat) s početkom u 10,00 sati. Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 9. srpnja 2018. godine u sastavu : Izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Doc.dr.sc. Miranda Novak, docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica Izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica Doc.dr.sc. Petrana Brečić, Klinika za psihijatriju Vrapče, Zavod za afektivne poremećaje, vanjska članica i Doc.dr.sc. Tihana Jendričko, Klinika za psihijatriju Vrapče, Zavod za psihoterapiju, vanjska članica
13.09.2018
Javna obrana teme doktorskog rada Ljubice Paradžik 17. rujna 2018.
Temu doktorskog rada pod naslovom „Doprinos emocionalne regulacije, obiteljskih čimbenika i odrednica identiteta pojašnjenju autoagresivnog ponašanja adolescenata" pristupnica Ljubica Paradžik branit će u ponedjeljak 17. rujna 2018. u predavaonici P10 (1. kat) s početkom u 13,00 sati. Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 9. srpnja 2018. godine u sastavu : Izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Doc.dr.sc. Miranda Novak, docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica Doc.dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, naslovna docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica Doc.dr.sc. Ajana Löw, docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica Doc.dr.sc. Petrana Brečić, Klinika za psihijatriju Vrapče, Zavod za afektivne poremećaje, vanjska članica
13.09.2018
Javna obrana doktorskog rada pristupnika Toni Maglica u utorak 10. listopada 2017.
Doktorski rad pod naslovom „Obilježja roditeljstva i odnos roditelja prema kockanju kao prediktori kockanja muške djece“ pristupnik Toni Maglica branit će u utorak 10. listopada 2017. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f u predavaonici MLJET s početkom u 14,00 sati. Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 25. rujna 2017. godine u sastavu : Izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva Doc.dr.sc. Dora Dodig Hundrić, docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Prof.dr.sc. Dejana Bouillet, redovita profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica .
03.10.2017
Javna obrana doktorske disertacije Saše Rajića 24. travnja 2017.
Doktorsku disertaciju pod naslovom „Prevencija nasilja u zatvorskom sustavu“ pristupnik Saša Rajić branit će u ponedjeljak 24. travnja 2017. u predavaonici P7 s početkom u 15,00 sati. Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 27. ožujka 2017. godine u sastavu : Izv.pof.dr.sc. Anita Jandrić Nišević, izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva Prof.emeritus Milko Mejovšek, profesor emeritus Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član Doc.dr.sc. Joško Vukosav, docent na Ministarstvu unutarnjih poslova RH, Policijska akademija, Visoka policijska škola, vanjski član.
11.04.2017