ERF
search
accessibility

Puh - Pohrana i upravljanje podacima

Puh je sustav kojim Srce korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava pohranjivanje i dijeljenje datoteka na spremišnim sustavima u Srcu. Sustav Puh se temelji na programskoj podršci NextCloud, a pokrenut je umjesto sustava MojOblak. 

S obzirom na dostupnost mnogobrojnih drugih sustava za pohranu datoteka, uporaba sustava Puh ograničena je na sljedeće specifične potrebe vezane uz rad u sustavu znanosti i visokog obrazovanja: 

  • pohrana i/ili dijeljenje podataka tijekom istraživačkog projekta, 

  • pohrana i/ili dijeljenje veće količine obrazovnih sadržaja/materijala vezano uz uporabu nekog od sustava za e-učenje Srca ili sustava za e-učenje na ustanovi iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, 

  • pohrana i/ili dijeljenje podataka vezanih uz proces obrazovanja ili istraživanja na ustanovi iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, 

  • pohrana i/ili dijeljenje podataka za interne potrebe Srca. 

Korisnici dobivaju na raspolaganje 200 GB prostora za pohranu, a mogu zatražiti i dodatno proširenje dobivenog prostora za pohranu podataka. Korisnik sustava također ima pravo zatražiti od Srca osnivanje korisničke grupe koju uz njega čine drugi korisnici sustava. Članovi grupe imaju jednaka prava pristupa i mijenjanja svih datoteka koje se nalaze u prostoru koji je dan na raspolaganje grupi. 

Za korištenje sustava Puh potrebna je prethodna registracija korisnika. Registrirani korisnici sustavu pristupaju putem sljedeće adrese: https://puh.srce.hr

Sustav Puh detaljnije je opisan na mrežnoj stranici Sveučilišnog računskog centra (SRCE)