ERF
search
accessibility

Sustav za e-učenje Merlin

Sustav za e-učenje Merlin dostupan je nastavnicima, studentima i ustanovama u sustavu visokog obrazovanja za potrebe nastave u virtualnom okruženju koja se izvodi prema izvedbenom planu nastave za pojedini studij u tekućoj akademskoj godini. Danas se sve više nastavnika, uz klasične oblike nastave, koristi tehnologijom e-učenja kao sredstvom za bolje i kvalitetnije praćenje ostvarenosti ishoda e-učenja. Odabir oblika i intenziteta e-učenja prepušta se nastavnicima koji trebaju prepoznati i primijeniti onaj oblik e-učenja koji je primjeren njihovome području obrazovanja odnosno konkretnome studiju ili predmetu.