ERF
search
accessibility

Laboratorij za potpomognutu komunikaciju – ICT-AAC LAB

Voditeljica Laboratorija: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

Suradnici Laboratorija:

Znanstveni radovi proizašli iz istraživanja u okviru laboratorija od 2015. do 2019.

 1. Kuhar, I., Prizl Jakovac, T., Ivšac Pavliša, J. (2016). Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u logopedskom radu u osoba s afazijom - prikaz dva slučaja. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 52, 2; 104-115.
 2. Popčević, K., Ivšac Pavliša, J., Bohaček, A., Šimleša, S. i Bašić, B. (2016.) Znanstveno utemeljene intervencije kod poremećaja iz spektra autizma. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 52, 100-113.
 3. Ivšac Pavliša, J., Valenčak, M., Šimleša, S., Lenček, M. (2017). Language comprehension and production in Croatian children with autism spectrum disorder (pre-reading period). Medical Research Archives, 5, 1-14.
 4. Bohaček, A.M., Ivšac Pavliša, J., Ljubešić, M. (2017). Intervencija utemeljena na rutinama u ranoj intervenciji kroz grupni rad s obiteljima. Logopedija, 8, 6-12.
 5. Rašan, I., Car, Ž., Ivšac Pavliša, J. (2017.) Doživljaj samoga sebe i okoline kod roditelja djece urednog razvoja i roditelja djece s razvojnim teškoćama. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 53, 2, 72-87.
 6. Ivšac Pavliša, J., Valenčak, M., Šimleša, S., Lenček, M. (2017.) Language comprehension and production in Croatian children with autism spectrum disorder (pre-reading period). Medical Research Archives, 5, 1-14.
 7. Vuković, M., Car, Ž., Fertalj, M., Penezić, I., Miklaušić, V., Ivšac, J., Pavlin-Bernardić, N., Mandić, L. (2016.) Location-based Smartwatch Application for People with Complex Communication Needs. Proceedings of the 1st International Multidisciplinary Conference on Computer and Energy Science (SpliTech 2016) Jara, Antonio ; Lorenz, Pasca ; Duic, Neven (ur.). Split : FESB, 2016. 1-7.
 8. Bohaček, A.M., Ivšac Pavliša, J., Ljubešić, M. (2018). Intervencija utemeljena na rutinama u ranoj intervenciji kroz grupni rad s obiteljima. Logopedija, 8, 6-12.
 9. Car, Ž., Ivšac Pavliša, J., Rašan, I. (2018) Digitalna tehnologija za potporu posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, Dumančić Poljski, Š. (ur.), Projekt: „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot-projekt)“, Algebra, Zagreb.
 10. Popčević, K., Ivšac Pavliša, J., Bohaček, A. (2020). Obogaćeni jezični unos - intervencija u potpomognutoj komunikaciji temeljena na modeliranju. Klinička psihologija, U tisku.
 11. Rosandić, M., Alviž, S., Ivšac Pavliša, J. (2020). Uloga prilagođene slikovnice u poticanju pripovijedanja. Klinička psihologija. U tisku.

Projekti laboratorija od 2015. do 2019.

 1. Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)
  Trajanje projekta: 10/2015 – 12/2016
  Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša
 2. Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama
  Trajanje projekta: 10/2016 – 09/2018
  Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša
 3. Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji - DOBRO
  Trajanje projekta: 03/2018 – 9/2019
  Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša
 4. Komunikacija za svako dijete – Primjena tehnologije 21. stoljeća za promociju komunikacije, obrazovanja i socijalnog uključivanja djece rane dobi s kašnjenjima i teškoćama u razvoju
  Trajanje projekta: 10/2019 – 10/2020
  Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša
 5. Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma
  Trajanje projekta: 2015 – danas
  Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša
 6. Language abilities of children with autism spectrum disorder and development of different types of support based on ICT
  Trajanje projekta: 2019 – 2020
  Voditelj/koordinator projekta za ERF: