ERF
search
accessibility

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost ERF-a

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost stalno je savjetodavno tijelo Fakultetskog vijeća. 

Uloga i zadaće Povjerenstva za izdavačku djelatnost su zaprimanje prijedloga za izdavanje djela, donošenja plana izdavačke djelatnosti, predlaganje izdavanja određenog/određenih djela, pružanje podrške u aktivnostima vezanim uz pripremu za izdavanje i tiskanje djela i druge poslove u okviru izdavačke djelatnosti. 

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost čine tri člana - nastavnika izabranih na  znanstveno-nastavna radna mjesta, po jedan član svakog vijeća studija, uz mogućnost ponovnog izbora. Članovi biraju predsjednika među sobom. 

Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za izdavačku djelatnost traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora. 

Sastav, djelokrug i način rada Povjerenstva za izdavačku djelatnost uređen je Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstva:

  1. prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš (predsjednica)
  2. prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac
  3. izv. prof. dr. sc. Anja Mirosavljević

Administrativno-tehnički referent za izdavačku djelatnost ERF-a:

Matija Panić, mag. bibl.