ERF
search
accessibility

Obavijesti o provedenim natječajima

Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent na Odsjeku za kriminologiju (1 izvršitelj)
Natječaj za suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanost ili u znanstvenom polju: Pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, objavljen je 29. rujna 2023. godine u Narodnim novinama (NN 113/2023) , na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta. Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanost ili u znanstvenom polju: Pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavilo (5) pristupnica. Uvidom u podnesenu dokumentaciju povjerenstvo je utvrdilo da dvije pristupnice ne zadovoljavaju uvjet prisutnosti u kategoriji 20% najboljih studenata, jedna pristupnica je obavijestila da odustaje od sudjelovanja u natječajnom postupku, te je nakon provedenog razgovora sa preostale dvije pristupnice predložilo Fakultetskom vijeću Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta izbor Martine Pleško, univ. mag. paed. soc. Fakultetsko vijeće je na 3. redovitoj sjednici održanoj 18. prosinca 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, izabere Martina Pleško, univ. mag. paed. soc.
12.01.2024
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (psiholog) u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)
Natječaj za stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (psiholog) , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Psihologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, objavljen je 7. studenoga 2023. godine u Narodnim novinama (NN 134/2023) , na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta. Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (psiholog), u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Psihologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile dvije (2) pristupnice. Nakon analize podnesene dokumentacije, Fakultetsko vijeće je na 3. redovitoj sjednici održanoj 18. prosinca 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (psiholog), u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Psihologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, izabere Ivona Mršić Runtas , magistra psihologije .
21.12.2023
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (edukacijski rehabilitator) u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)
Natječaj za stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (edukacijski rehabilitator) , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, objavljen je 7. studenoga 2023. godine u Narodnim novinama (NN 134/2023) , na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta. Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (edukacijski rehabilitator), u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile tri (3) pristupnice. Nakon analize podnesene dokumentacije, Fakultetsko vijeće je na 3. redovitoj sjednici održanoj 18. prosinca 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (edukacijski rehabilitator), u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, izabere Matea Šapina , magistra edukacijske rehabilitacije .
21.12.2023
Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na nastavno radno mjesto I. vrste – predavač na Odsjeku za oštećenja vida (1 izvršitelj)
Natječaj za nastavno radno mjesto I. vrste – predavač , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, objavljen je 26. svibnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN 56/2023) , na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta. Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora na nastavno radno mjesto I. vrste – predavač, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavila jedna (1) pristupnica. Fakultetsko vijeće je na 2. redovitoj sjednici održanoj 20. studenoga 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na nastavno radno mjesto I. vrste – predavač, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, izabere Matea Luburić, mag. rehab. educ.
22.11.2023
Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped (1 izvršitelj)
Natječaj za stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped , u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme (najduže 2 godine), u punom radnom vremenu, objavljen je 18. listopada 2023. godine u Narodnim novinama broj 120/2023 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Imenovano Povjerenstvo za prijem u radni odnosu na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavila jedna pristupnica: Antea Šalinović, mag. logoped. Pregledom priložene dokumentacije, Povjerenstvo je predložilo dekanu Fakulteta da se na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme (najduže 2 godine), u punom radnom vremenu, zaposli pristupnica Antea Šalinović, magistra logopedije , jer zadovoljava uvjete natječaja.
22.11.2023
Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asistent na projektu „Measurement reliability of individual differences in sentence processing: A cross-linguistic perspective"
Natječaj za suradničko radno mjesto I. vrste - viši asistent , u interdisciplinarnom znanstvenom području, znanstvenom polju kognitivna znanost ili u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju logopedija, ili u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologija, na određeno vrijeme (2 godine), u punom radnom vremenu, na projektu  IPCH-2022-04-3316 ,,Measurement reliability of individual differences in sentence processing: A cross-linguistic perspective" objavljen je 30. kolovoza 2023. godine u Narodnim novinama broj 100/2023, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste - viši asistent, u interdisciplinarnom znanstvenom području, znanstvenom polju kognitivna znanost ili u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju logopedija, ili u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologija, na određeno vrijeme (2 godine), u punom radnom vremenu, na projektu  IPCH-2022-04-3316 ,,Measurement reliability of individual differences in sentence processing: A cross-linguistic perspective" , utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavile dvije (2) pristupnice, s kojima je obavljen razgovor, a prilikom razgovora jedna pristupnica je obavijestila da je u međuvremenu dobila stalan posao. Nakon razmotrene natječajne dokumentacije i obavljenih razgovora, povjerenstvo je predložilo dekanu Fakulteta da se na suradničko radno mjesto I. vrste - viši asistent , u interdisciplinarnom znanstvenom području, znanstvenom polju kognitivne znanosti, na projektu HRZZ IPCH-2022-04-3316 "Measurement reliability of individual differences in sentence processing: A cross-linguistic perspective", na određeno vrijeme (2 godine), u punom radnom vremenu, zaposli pristupnica dr. sc. Eva Pavlinušić Vilus , koja u potpunosti udovoljava natječajnim uvjetima.
07.11.2023
Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent u Centru za cjeloživotno učenje i Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)
Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent , na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu, u Centru za cjeloživotno učenje i Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta objavljen je 13. rujna 2023. godine u Narodnim novinama broj 106/2023, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto III. vrste – stručni referent, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu, u Centru za cjeloživotno učenje i Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavilo devetnaest (19) pristupnika, od kojih je osam (8) pristupnika poslalo potpunu dokumentaciju. Temeljem navedenog osam (8) pristupnica je pozvano na razgovor kojem je pristupilo pet (5) pristupnica. Prilikom razgovora jedna (1) pristupnica se zahvalila i odustala od prijave na natječaj. Nakon razmotrene natječajne dokumentacije i obavljenih razgovora, povjerenstvo je predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto III. vrste – stručni referent , na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu, u Centru za cjeloživotno učenje i Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, zaposli pristupnica Ivana Džanić , koja u potpunosti udovoljava natječajnim uvjetima (i prednostima). 
07.11.2023
Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)
Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove); interni naziv: logoped, u Nastavno-kliničkom centru  Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen je 18. listopada 2023. godine u Narodnim novinama broj 120/2023 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove); interni naziv: logoped , u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavila jedna (1) pristupnica, te je predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove); interni naziv: logoped, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zaposli pristupnica Ivana Vuk Parag, magistra logopedije , koja u potpunosti zadovoljava sve tražene uvjete natječaja.
07.11.2023
Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)
Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped , u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme (najdulje 3 mjeseca), u punom radnom vremenu, objavljen je 14. srpnja 2023. godine u Narodnim novinama broj 78/2023 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped , u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavila jedna (1) pristupnica, te je predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, na određeno vrijeme (najdulje 3 mjeseca), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, zaposli pristupnica Ivana Vuk, magistra logopedije , koja u potpunosti zadovoljava sve tražene uvjete natječaja.
08.09.2023
Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent na Odsjeku za oštećenja vida (1 izvršitelj)
Natječaj za suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, objavljen je 14. srpnja 2023. godine u Narodnim novinama ( NN 78/2023 ), na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta . Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile dvije (2) pristupnice. Fakultetsko vijeće je elektronskim glasovanjem 30. kolovoza 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, izabere Matea Luburić, mag. rehab. educ.
08.09.2023
Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (1 izvršitelj)
Natječaj za suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitacjiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, objavljen je 26. svibnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN 56/2023) , na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta . Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavila jedna (1) pristupnica. Fakultetsko vijeće je na 10. redovitoj sjednici održanoj 10. srpnja 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta izabere Marijana Vrankić Pavon, mag. rehab. educ.
08.09.2023
Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste - asistent na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (1 izvršitelj)
Natječaj za suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, objavljen je 26. travnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN 45/2023) , na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta . Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile troje (3) pristupnika. Fakultetsko vijeće je na 9. redovitoj sjednici održanoj 12. lipnja 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta izabere Svea Kučinić, mag. rehab. educ.
18.07.2023
Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na znanstveno-nastavno radno mjesto docent na Odsjeku za kriminologiju (1 izvršitelj)
Natječaj za znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta objavljen je 12. travnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN 40/2023) , na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta . Na prijedlog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku o izboru doc. dr. sc. Dijane Jerković , na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
18.07.2023
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije (1 izvršitelj)
Natječaj za suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 25. siječnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN 9/2023) , na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta . Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavilo osam (8) pristupnika. Fakultetsko vijeće je na 7. redovitoj sjednici održanoj 24. travnja 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabere Brigita Vilč, mag. rehab. educ.
07.06.2023
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent (1 izvršitelj)
Natječaj za suradničko radno mjesto I. vrste – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 25. siječnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN 9/2023) , na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta . Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile tri (3) pristupnice. Fakultetsko vijeće je na 6. redovitoj sjednici održanoj 27. ožujka 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabere Andrea Paulik, mag. rehab. educ.
24.05.2023
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped (1 izvršitelj)
Natječaj za stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped , u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: logopedija, zasnovan na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljen je 29. ožujka 2023. godine u Narodnim novinama (NN 36/2023) , na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta . Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: logopedija, zasnovan na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavila samo jedna (1) pristupnica. Pregledom priložene dokumentacije, Povjerenstvo je predložilo dekanu Fakulteta da se na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped , u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: logopedija, zasnovan na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Matea Zovko, magistra logopedije , koja zadovoljava uvjete natječaja.
24.05.2023
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – docent (1 izvršitelj)
Natječaj za znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Psihologija, na određeno vrijeme (do povratka na rad odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Katedri za statistiku i znanstvenu metodologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljen je 22. veljače 2023. godine u Narodnim novinama (NN 21/2023) , na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta . Na prijedlog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku o izboru dr. sc. Svjetlane Salkičević Pišonić, znanstvene suradnice, na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Psihologija, na određeno vrijeme (do povratka na rad odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Katedri za statistiku i znanstvenu metodologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
11.05.2023
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent, interni naziv: referent u Studentskoj referadi (1 izvršitelj)
Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent, interni naziv: referent u Studentskoj referadi , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Referadi za prijediplomske i diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljen je 23. siječnja 2023. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , 25. siječnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN 9/2023) , i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (broj biltena: 16). Natječaj je bio otvoren do 10. veljače 2023. godine. Imenovano Povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto III. vrste – stručni referent, interni naziv: referent u Studentskoj referadi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Referadi za prijediplomske i diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da su na predmetni natječaj, pravovremeno pristigle četrdeset i dvije (42) prijave. Razmatranjem pristigle dokumentacije povjerenstvo je utvrdilo da je dvadeset i pet (25) pristupnika poslalo potpunu natječajnu dokumentaciju, odnosno da taj broj pristupnika udovoljava natječajnim uvjetima, te je temeljem navedenog dvadeset i pet (25) pristupnika pozvano na razgovor. Razgovoru/Razgovorima je pristupilo šesnaest (16) pristupnika. Nakon razmotrene natječajne dokumentacije i obavljenih razgovora, Povjerenstvo je predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto III. vrste – stručni referent, interni naziv: referent u Studentskoj referadi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Referadi za prijediplomske i diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Diana Korać jer u potpunosti udovoljava natječajnim uvjetima i ima iskustvo rada u Referadi za prijediplomske i diplomske studije i u ISVU sustavu.
08.03.2023
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)
Natječaj za stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – edukacijski rehabilitator , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida, objavljen je 23. studenoga 2022. godine u Narodnim novinama broj 137/2022 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnos na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – edukacijski rehabilitator, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavilo četvero (4) pristupnika. Pregledom priložene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da je jedino kandidatkinja Matea Luburić završila modul Rehabilitacija osoba oštećena vida, stekla je diplomu s najvećom pohvalom i ima radno iskustvo u Centru za odgoj i obrazovanje slijepih i slabovidnih Vinko Bek, te povjerenstvo predlaže dekanu Fakulteta da se na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Matea Luburić, magistra edukacijske rehabilitacije , koja u najvećoj mjeri zadovoljava sve tražene uvjete natječaja.
25.01.2023
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto – viši asistent na Odsjeku za logopediju (1 izvršitelj)
Natječaj za radni odnos na suradničko radno mjesto – viši asistent , u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filologija, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 23. studenoga 2022. godine u Narodnim novinama broj 137/2022 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnos na suradničko radno mjesto – viši asistent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filologija, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavilo troje (3) pristupnica: Antonela Knežević, Sara Košutar i Igor Smailagić. Detaljnijim uvidom u dokumentaciju te prema navedenim prednostima pokazalo se da pristupnica dr. sc. Sara Košutar zadovoljava potrebni obvezni uvjet i ima sve navedene dodatne prednosti sadržane u natječaju, te je Povjerenstvo predložilo dekanu Fakulteta da se na radni odnos na suradničko radno mjesto – viši asistent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filologija, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica dr. sc. Sara Košutar , koja zadovoljava sve uvjete natječaja.
10.01.2023
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – logoped (1 izvršitelj)
Natječaj za stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – logoped , na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju, objavljen je 23. studenoga 2022. godine u Narodnim novinama broj 137/2022 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – logoped, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavila samo jedna (1) pristupnica: Dora Knežević, magistra logopedije. Pregledom priložene dokumentacije, Povjerenstvo je predložilo dekanu Fakulteta da se na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – logoped, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju, zaposli pristupnica dr. sc. Dora Knežević, magistra logopedije , koja zadovoljava uvjete natječaja.
07.12.2022
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)
Natječaj za radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, objavljen je 26. listopada 2022. godine u Narodnim novinama broj 125/2022 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile tri (3) pristupnice. Pregledom priložene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da sve tri pristupnice zadovoljavaju prvi uvjet natječaja, a propisanu prednost koja uključuje završenu edukaciju za korištenje ADOS opservacijskog protokola za dijagnostiku autizma ima samo pristupnica Natalija Vrbas Novak, mag. rehab. educ., te je povjerenstvo predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Natalija Vrbas Novak, magistra edukacijske rehabilitacije .
23.11.2022
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)
Natječaj za radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (najduže godinu dana), u punom radnom vremenu, objavljen je 30. rujna 2022. godine u Narodnim novinama broj 113/2022 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile tri (3) pristupnice, od koji su dvije (2) pristupnice povukle svoje prijave prije dolaska na razgovor za posao. Pregledom priložene dokumentacije, Povjerenstvo je predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped, na određeno vrijeme (najduže godinu dana), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Antea Šalinović, magistra logopedije , koja zadovoljava uvjete natječaja.
14.11.2022
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)
Natječaj za radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (do tri godine), u punom radnom vremenu, objavljen je 31. kolovoza 2022. godine u Narodnim novinama broj 100/2022 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile tri (3) pristupnice. Razmatrajući pristiglu dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo da sve tri (3) pristupnice zadovoljavaju obvezne uvjete natječaja, ali od triju pristupnica Blanka Brdarić, mag. logoped., ima i značajno iskustvo u podršci i procjeni djece rane i predškolske dobi, posebice djece s teškoćama u razvoju, te je predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped , na određeno vrijeme (do tri godine) , u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Blanka Brdarić , magistra logopedije, koja u potpunosti zadovoljava uvjete natječaja.
03.11.2022
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)
Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent , interni naziv: administrativni tajnik , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen je 30. kolovoza 2022. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , 31. kolovoza 2022. godine u Narodnim novinama (NN 100/2022) i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na predmetni natječaj pravovremeno je pristiglo dvadeset i osam (28) prijava. Razmatranjem pristigle dokumentacije povjerenstvo je utvrdilo da od dvadeset i osam (28) prijavljenih pristupnika/ica, uvjetima natječaja udovoljava njih dvadeset i dvoje (22). Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, te dosadašnjeg radnog iskustva, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent, interni naziv: administrativni tajnik, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabrana je pristupnica Vlatka Prišć .
28.09.2022
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. – stručni referent na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za poslove ureda Pisarnica i arhiv (1 izvršitelj)
Natječaj za radno mjesto III. – stručni referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Pisarnica i arhiv) , objavljen je 15. lipnja 2022. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te 17. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 69/2022 i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U sklopu predmetnog natječaja pravovremeno je pristiglo dvadeset i devet (29) prijava. Razmatranjem pristigle dokumentacije povjerenstvo je utvrdilo da od 29 prijavljenih pristupnika/ica, uvjetima natječaja udovoljava njih osamnaest (18). Temeljem navedenog, povjerenstvo je odlučilo da će s 18 prijavljenih pristupnika/ica održati pojedinačne razgovore i provesti testiranje. Preduvjet za pristup testiranju bio je dolazak na razgovor. Razgovoru se odazvalo deset (10) pristupnika/ica. Nakon provedenih razgovora, dvije pristupnice su otkazale svoj dolazak na testiranje, pa je testiranju pristupilo osam (8) pristupnika/ica. Temeljem podnesene dokumentacije i provedenih razgovora i testiranja, a uslijed zadovoljenja natječajnih uvjeta, na radno mjesto III. vrste – stručni referent na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, (Pisarnica i arhiv) , na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca, izabrana je pristupnica Martina Mikac .
06.09.2022
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)
Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (do godinu dana), na pola radnog vremena, objavljen je 3. svibnja 2022. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 4. svibnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 52/2022 . i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U sklopu predmetnog natječaja pravovremeno su pristigle tri (3) prijave. Sve tri (3) prijavljene pristupnice udovoljavaju uvjetima natječaja te su pozvane na razgovor. Razgovori su održani dana 17. svibnja 2022. godine, a razgovoru su pristupile dvije (2) pristupnice. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije te provedenim razgovorom, za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do godinu dana), na pola radnog vremena, izabrana je pristupnica Suzana Munitić Maltar.
31.05.2022
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped (1 izvršitelj) objavljenog 4. svibnja 2022.
Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (do povratka nenazočne zaposlenice na rad), u punom radnom vremenu, objavljen je 4. svibnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 52/2022 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile tri (3) pristupnice. Razmatrajući pristiglu dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo da sve tri (3) pristupnice zadovoljavaju obvezne uvjete natječaja, ali od triju pristupnica samo Ivana Vuk, mag.log., ispunjava prednosti navedene u natječaju, te je predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, na određeno vrijeme (do povratka nenazočne zaposlenice na rad), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Ivana Vuk, magistra logopedije , koja u potpunosti zadovoljava sve tražene uvjete natječaja.
26.05.2022
Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (2 izvršitelja) objavljenog 9. veljače 2022.
Natječaj za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju , na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je u Narodnim novinama broj 18/2022 od 9. veljače 2022. godine, u Glasu Slavonije, na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , te na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS). Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, Fakultetsko vijeće na 6. redovitoj sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine prihvatilo je prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabere mr. sc. Ivana Šimić Šantić, prof. logoped. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, Fakultetsko vijeće na 6. redovitoj sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine prihvatilo je prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabere Ana Došen, magistra logopedije .
11.05.2022
Obavijest o provedenom natječaju i izboru izvršitelja na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – socijalni pedagog u Nastavno-kliničkom centru ERF-a objavljenog 6. travnja 2022.
Natječaj za radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – socijalni pedagog , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najdulje dvije godine), u punom radnom vremenu, objavljen je 6. travnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 43 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Pravovremeno je pristiglo pet (5) prijava na predmetni natječaj, te je temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – socijalni pedagog, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najdulje dvije godine), u punom radnom vremenu, izabrana pristupnica Lucija Lamešić, mag. paed. soc. koja u najvećoj mjeri zadovoljava sve tražene uvjete natječaja.
29.04.2022
Obavijest o provedenom natječaju i izboru izvršitelja na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) u Nastavno-kliničkom centru ERF-a objavljenog 11. ožujka 2022.
Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najdulje do 1. svibnja 2023. godine), na pola radnog vremena, objavljen je 11. ožujka 2022. godine u Narodnim novinama broj 32 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . U sklopu predmetnog natječaja četiri (4) prijavljena pristupnika koji udovoljavaju uvjetima natječaja pozvani su na razgovor. Razgovori su održani 24. ožujka 2022. godine pred tročlanim povjerenstvom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, razgovoru su pristupili svi pozvani pristupnici. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesene prijave i prateće dokumentacije te provedenim razgovorom, za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najdulje do 1. svibnja 2023. godine), na pola radnog vremena, izabrana je pristupnica Vlatka Prišć .
08.04.2022
Obavijest o provedenom natječaju i izboru izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (1 izvršitelj) na Odsjeku za poremećaje u ponašanju objavljenog 11. veljače 2022.
Natječaj za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 14. veljače 2022. godine u Glasu Slavonije, 11. veljače 2022. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), te u Narodnim novinama broj 20 od 16. veljače 2022. godine. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, Fakultetsko vijeće na 6. redovitoj sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine prihvatilo je prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabere Matea Belošević, magistra socijalne pedagogije .
08.04.2022
Obavijest o provedenom natječaju i izboru izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (1 izvršitelj) na Odsjeku za logopediju od 1. listopada 2021.
Natječaj za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području Društvene znanosti - znanstvenom polju Logopedija, na određeno vrijeme, u trajanju do šest godina, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 1. listopada 2021. godine u Narodnim novinama broj 107 , u Večernjem listu, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na službenom internetskom portalu europskog istraživačkog prostora (EURAXESS). Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Društvene znanosti - znanstvenom polju Logopedija, na određeno vrijeme, u trajanju do šest godina, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabrana je pristupnica Marija Jozipović , magistra logopedije.
22.12.2021
Obavijest o provedenom natječaju i izboru izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. od 14. srpnja 2021.
Natječaj za na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području Društvene znanosti- znanstvenom polju Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti ili znanstvenom polju Psihologija ili znanstvenom polju Sociologija ili znanstvenom polju Socijalne djelatnosti; ili znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo- znanstvenom polju Temeljne medicinske znanosti ili znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti ili znanstvenom polju Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, na određeno vrijeme (najviše 4 godine), u punom radnom vremenu, preko projekta Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti (Hrvatska zaklada za znanost), a na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-2852), objavljen je 14. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 80 , u Večernjem listu, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Društvene znanosti – znanstvenom polju Psihologija, na određeno vrijeme (38 mjeseci), u punom radnom vremenu, preko projekta Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti (Hrvatska zaklada za znanost), a na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-2852), na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izabrana je pristupnica Hana Gačal, magistra psihologije . Natječaj za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području Društvene znanosti- znanstvenom polju Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti ili znanstvenom polju Psihologija ili znanstvenom polju Sociologija ili znanstvenom polju Socijalne djelatnosti; ili znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo- znanstvenom polju Temeljne medicinske znanosti ili znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti ili znanstvenom polju Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, na određeno vrijeme (najviše 4 godine), u punom radnom vremenu, na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-2852, objavljen je 14. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 80 , u Večernjem listu, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Društvene znanosti – znanstvenom polju Psihologija, na određeno vrijeme (najviše 4 godine), u punom radnom vremenu, na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-2852), na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu , izabrana je pristupnica Lucija Šutić, magistra psihologije .
17.11.2021
Obavijest o provedenom natječaju i izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije od 14. srpnja 2021.
Natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen je 14. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 80 , u Večernjem listu od 18. srpnja 2021. godine te na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja i potvrdnice Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, izabrana doc. dr. sc. Ana Katušić .
17.11.2021
Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped od 20. listopada 2021.
Natječaj za radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , u sklopu projekta/Programa „Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma“, na određeno vrijeme (do završetka projekta, a najduže do studenoga 2024. godine), u punom radnom vremenu, objavljen je 20. listopada 2021. godine u Narodnim novinama broj 113 , na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu projekta/Programa „Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma“, na određeno vrijeme (do završetka projekta, a najduže do studenoga 2024. godine), u punom radnom vremenu, izabrana je pristupnica Sana Čačko, magistra logopedije .
17.11.2021
Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – psiholog od 20. listopada 2021.
Natječaj za radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – psiholog u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , u sklopu projekta/Programa "Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma" , na određeno vrijeme (do završetka projekta, a najduže do studenoga 2024. godine), u punom radnom vremenu, objavljen je 20. listopada 2021. godine u Narodnim novinama broj 113 , na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – psiholog u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu projekta/Programa „Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma“, na određeno vrijeme (do završetka projekta, a najduže do studenoga 2024. godine), u punom radnom vremenu, izabrana je pristupnica Ivona Mršić, magistra psihologije .
17.11.2021
Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – edukacijski rehabilitator od 19. listopada 2021.
Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – edukacijski rehabilitator , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (do dvije godine), u punom radnom vremenu, objavljen je 20. listopada 2021. godine u Narodnim novinama broj 113 , na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – edukacijski rehabilitator, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do dvije godine), u punom radnom vremenu, izabrana je pristupnica Matea Gazilj, magistra edukacijske rehabilitacije .
12.11.2021
Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) od 8. rujna 2021.
Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na određeno vrijeme (razdoblje od godinu dana), u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena), objavljen je 8. rujna 2021. godine u Narodnim novinama broj 98 , mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . U sklopu predmetnog natječaja svi prijavljeni pristupnici pozvani su na razgovor. Razgovori su održani 23. rujna 2021. godine pred tročlanim povjerenstvom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, razgovoru se odazvala jedna pristupnica. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesene prijave i prateće dokumentacije te provedenim razgovorom, za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (razdoblje od godinu dana), u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena), izabrana je pristupnica Antonija Ingula .
19.10.2021
Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) - informatičar od 16. srpnja 2021.
Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) - informatičar , u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme (do godinu dana) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 16. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 81 , na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) - informatičar, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme (najduže do 5. travnja 2022. godine) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je pristupnik Robert Kalember, mag. ing. traff.
21.09.2021
Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik na projektu "Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND" od 2. srpnja 2021.
Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove), na projektu "Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND" , na određeno vrijeme (najdulje do travnja 2024. godine odnosno do završetka projekta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 2. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 75 , te 5. srpnja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove), na projektu „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND“, na određeno vrijeme (najdulje do travnja 2024. godine odnosno do završetka projekta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana je pristupnica Ivana Vinceković, magistra edukacijske rehabilitacije.
21.09.2021
Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) na projektu FENIQS-EU od 21. svibnja 2021.
Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove), na projektu Further Enhancing the Implementation of Quality Standards in drug Demand reduction in the EU FENIQS-EU , na određeno vrijeme (najdulje do 31. ožujka 2023. godine odnosno do završetka projekta), na pola radnog vremena, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 21. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 55 , na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove), na projektu Further Enhancing the Implementation of Quality Standards in drug Demand reduction in the EU FENIQS-EU, na određeno vrijeme (najdulje do 31. ožujka 2023. godine odnosno do završetka projekta), na pola radnog vremena, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana je pristupnica Katarina Serdar, magistra socijalne pedagogije .
14.06.2021
Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju – logoped od 9. travnja 2021.
Natječaj za radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju – logoped , u znanstvenom području: Društvene znanosti , znanstvenom polju: Logopedija , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (razdoblje od godinu dana), u punom radnom vremenu, objavljen je 9. travnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 37 i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 12. travnja 2021. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . U sklopu predmetnog natječaja svi prijavljeni pristupnici pozvani su na razgovor. Razgovori su održani 29. travnja 2021. godine pred tročlanim povjerenstvom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesene prijave i prateće dokumentacije te provedenim razgovorom, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju – logoped , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (razdoblje od godinu dana), u punom radnom vremenu izabrana je pristupnica Ivana Vuk, mag. logoped.
27.05.2021
Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) od 9. travnja 2021.
Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (razdoblje od godinu dana), u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena), objavljen je 9. travnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 37 i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 12. travnja 2021. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . U sklopu predmetnog natječaja svi prijavljeni pristupnici pozvani su na razgovor. Razgovori su održani 29. travnja 2021. godine pred tročlanim povjerenstvom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, razgovoru se odazvalo troje pristupnika. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesene prijave i prateće dokumentacije te provedenim razgovorom, z a prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) , u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (razdoblje od godinu dana), u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena) izabrana je pristupnica Mirela Leacy . Izabrana pristupnica u potpunosti ispunjava uvjete predmetnog natječaja – završila je srednju školu društvenog smjera (gimnaziju), ima više od godinu dana radnog iskustva, poznaje rad na računalu i aktivno se služi engleskim jezikom.
17.05.2021
Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj) od 25. rujna 2020.
Temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 105/2020 od 25. rujna 2020. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , na radno mjesto III. vrste – stručni referent; interni naziv: referent u studentskoj referadi , na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca, izabrana je sljedeća kandidatkinja: HANA BRATKOVIĆ .
05.11.2020
Obavijest kandidatima učesnicima natječaja: Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik na projektu (1 izvršitelj) od 12. veljače 2020. godine
Povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 16/2020 dana 12. veljače 2020. godine, u biltenu broj 29 od 12. veljače 2020. godine, na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje — Područne službe Zagreb, te na Internet stranici Fakulteta, za radno mjesto l. vrste - stručni suradnik na projektu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2020. godine, u punom radnom vremenu, dostavlja se OBAVIJEST kandidatima učesnicima natječaja Na temelju izvješća povjerenstva za odabir kandidata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 28. veljače 2020. godine (Kl.: 602-04/20-22/10, Urbroj: 251-74/20-0812), donesena je odluka da se na radno mjesto l. vrste - stručni suradnik na projektu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2020. godine, u punom radnom vremenu, zaposli: IVANA MITRIĆ, mag. paed. soc.
09.03.2020
Obavijest kandidatima učesnicima natječaja: Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto III. vrste - stručni referent u Studentskoj referadi za poslijediplomske studije (1 izvršitelj) od 7. veljače 2020. godine
Povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 15/2020  dana 7. veljače 2020. godine, u biltenu broj 26 od 7. veljače 2020. godine, na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje — Područne službe Zagreb, te na Internet stranici Fakulteta, za radno mjesto III. vrste - stručni referent u Studentskoj referadi za poslijediplomske studije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, dostavlja se OBAVIJEST kandidatima učesnicima natječaja Na temelju izvješća povjerenstva za odabir kandidata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 28. veljače 2020. godine (Kl.: 602-04/20-22/10, Urbroj: 251-74120-08/2), donesena je odluka da se na radno mjesto III. vrste - stručni referent u Studentskoj referadi za poslijediplomske studije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zaposli: LUCIA SAMARDŽIĆ, mag. teol.
09.03.2020
Obavijest kandidatima učesnicima natječaja: Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto l. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju — docent na Odsjeku za logopediju (1 izvršitelj) od 8. studenoga 2019. godine
Povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 108/2019 dana 8. studenoga 2019. godine, u Večernjem listu od 11. studenoga 2019. godine, na Internet stranici Fakulteta, te na službenom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto l. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju — docent, na Odsjeku za logopediju (na temelju Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, KI: 100-01/19-03/280, Ur. broj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine), dostavlja se OBAVIJEST kandidatima učesnicima natječaja Na temelju izvješća stručnog povjerenstva i odluke o izboru donesene na 4. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 27. siječnja 2020. godine na radno mjesto l. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju — docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (na temelju Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, KI: 100-01/ 19-03/280, Ur. broj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine) te potvrde izbora Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 640-03/20-03/16 od 5. veljače 2020. godine izabrana je: doc. dr. sc. BLAŽENKA BROZOVIĆ
13.02.2020
Obavijest kandidatima učesnicima natječaja: Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste — u nastavnom zvanju — predavač na Odsjeku za oštećenja vida (1 izvršitelj) od 29. studenoga 2019. godine
Povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 116/2019 dana 29. studenoga 2019. godine, u Večernjem listu od 2. prosinca 2019. godine, na Internet stranici Fakulteta, te na službenom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), za izbor jednog izvršitelja radno mjesto l. vrste u nastavnom zvanju — predavač, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (Suglasnost KI: 100-01/19-03/538, Ur.broj: 380-012/246-19-2 od 21. studenoga 2019.), dostavlja se OBAVIJEST kandidatima učesnicima natječaja Na temelju izvješća stručnog povjerenstva i odluke o izboru donesene na 4. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 27. siječnja 2020. godine na radno mjesto l. vrste u nastavnom zvanju — predavač, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (Suglasnost KI: 100-01/19-03/538, Ur.broj: 380-012/246-19-2 od 21. studenoga 2019.), te potvrde izbora Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 640-03/20-03/15 od 5. veljače 2020. godine izabran je: DOMINIK SIKIRIĆ, mag. rehab. educ.
13.02.2020
Obavijest kandidatima učesnicima natječaja: Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto III. vrste — računovodstveni referent — financijski knjigovođa (1 izvršitelj) od 10. siječnja 2020. godine
Povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 4/2020 dana 10. siječnja 2020. godine, u biltenu broj 6 i na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje — Područne službe Zagreb, te na Internet stranici Fakulteta, za radno mjesto III. vrste — računovodstveni referent — financijski knjigovođa, na određeno vrijeme do godinu dana (povećan opseg poslova) u punom radnom vremenu, dostavlja se OBAVIJEST kandidatima učesnicima natječaja Na temelju izvješća povjerenstva za odabir kandidata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 31. siječnja 2020. godine (Kl.: 602-04/20-22/1, Urbroj: 251-74/20-03/2), donesena je odluka da se na radno mjesto III. vrste — računovodstveni referent — financijski knjigovođa, na određeno vrijeme do godinu dana (povećan opseg poslova) u punom radnom vremenu zaposli: MAJA MARKOVINOVIĆ
06.02.2020
Obavijest kandidatima učesnicima natječaja: Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto radno mjesto l. vrste u suradničkom zvanju — asistent na Odsjeku za logopediju (1 izvršitelj) od 11. studenoga 2019. godine
Povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 108/2019 dana 8. studenoga 2019. godine, u Večernjem listu od 11. studenoga 2019. godine, na Internet stranici Fakulteta, te na službenom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto l. vrste u suradničkom zvanju — asistent, na Odsjeku za logopediju (na temelju Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, KI: 100-01/19-03/280, Ur. broj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine), dostavlja se OBAVIJEST kandidatima učesnicima natječaja Na temelju izvješća stručnog povjerenstva i odluke o izboru donesene na 4. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 27. siječnja 2020. godine na radno mjesto l. vrste u suradničkom zvanju — asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (na temelju Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, KI: 100-01/19-03/280, Ur. broj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine) izabrana je: KLARA POPČEVIĆ, mag. logoped.
06.02.2020
Obavijest kandidatima učesnicima natječaja: Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto radno mjesto l. vrste u suradničkom zvanju — asistent na Odsjeku za oštećenja vida (1 izvršitelj, zamjena) od 29. studenoga 2019. godine
Povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 116/2019 dana 29. studenoga 2019. godine, u Večernjem listu, na Internet stranici Fakulteta, te na službenom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto l. vrste u suradničkom zvanju — asistent, na Odsjeku za oštećenja vida (na temelju Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, KI: 100-01/19-03/500, Ur. broj: 380-012/246-19-2 od 14. studenoga 2019. godine), dostavlja se OBAVIJEST kandidatima učesnicima natječaja Na temelju izvješća stručnog povjerenstva i odluke o izboru donesene na 4. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 27. siječnja 2020. godine na radno mjesto l. vrste u suradničkom zvanju — asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (na temelju Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, KI: 100-01/19-03/500, Ur. broj: 380012/246-19-2 od 14. studenoga 2019. godine) izabrana je: BARBARA GLUČINA, mag. rehab. educ.
06.02.2020