ERF
search
accessibility

Stručne komore

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske (SERH)

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske  je strukovni savez udruga edukacijskih rehabilitatora s područja cijele Republike Hrvatske u koji se one udružuju radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Više o SERH-u: serh.hr

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora (HKER)

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija edukacijskih rehabilitatora u Republici Hrvatskoj koja se brine za razvoj, stručnost, etičnost, zakonitost i ugled u edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske.

Više o HKER-u: hker.hr

Hrvatska komora socijalnih pedagoga (HKSP)

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija socijalnih pedagoga u Republici Hrvatskoj koja se brine za razvoj, stručnost, etičnost, zakonitost i ugled u socijalnopedagoškoj djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske.

Više o HKSP-u: hksp.hr