ERF
search
accessibility

Odjel općih i pravnih poslova

Odjel općih i pravnih poslova je ustrojbena jedinica Fakulteta koja obavlja poslove evidencije, pripreme i koordinacije izvođenja preddiplomske, diplomske, integrirane i poslijediplomske nastave te cjeloživotnog učenja, prijave i provedbe znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, međunarodne suradnje i međunarodne razmjene.

Odjel općih i pravnih poslova obavlja pravne, kadrovske, informatičke poslove, poslove vezane za informacijske sustave i sustave za e-učenje, računovodstveno-financijske poslove te poslove čišćenja i održavanja.

Radom Odjela općih i pravnih poslova rukovodi i koordinira tajnik Fakulteta.

Tajnica Fakulteta
Ana Hećimović, mag. iur.
Telefon: +385 (0)1 245 7507
E-mail: tajnik@erf.unizg.hr

Odjel općih i pravnih poslova je ustrojen kroz sljedeće urede:

 1. Ured dekana
 2. Ured za pravne i kadrovske poslove
 3. Ured za računovodstveno-financijske poslove
 4. Ured za projekte i međunarodnu suradnju
 5. Ured za informacijske sustave i e-učenje
 6. Ured za informatičku podršku
 7. Referada za preddiplomske, diplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije
 8. Referada za poslijediplomske studije
 9. Pisarnica i arhiv
 10. Služba održavanja

Djelatnici Ureda dekana

  Mirjana Krakić Email D1, 1. kat

  Djelatnici Ureda za pravne i kadrovske poslove

  Djelatnici Ureda za računovodstveno-financijske poslove

   Valentina Antić Email D6, 1. kat
   Amar Chouehne Email D6, 1. kat
   Ljiljana Škaro Email D6, 1. kat
   Ana Šušnjić Email D6, 1. kat

   Djelatnici Ureda za projekte i međunarodnu suradnju

    Vesna Čavić Email T2, 1. kat

    Djelatnici Ureda za informacijske sustave i e-učenje

    Djelatnici Ureda za informatičku podršku

     Ivan Cerovec Email P4, suteren

     Djelatnici Referade za preddiplomske, diplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije

     Djelatnici Referade za poslijediplomske studije

      Lucia Omerović Email T1, 1. kat

      Djelatnici Pisarnice i arhiva

      Djelatnici Službe održavanja