ERF
search
accessibility

Upisi u ljetni semestar

Upisi studenata u ljetni semestar redovitih sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studija

Dužnosti studenta prije upisa u ljetni semestar redovitih sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studija Fakulteta:

 1. Putem Studomata provjeriti jesu li sve ocjene iz predmeta koji su položeni ispravno unesene.
  U slučaju da ocjene nisu unesene ili nisu uspravno unesene student je dužan prije upisa obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene.
 2. Putem Studomata upisati izborne predmete iz ljetnog semestra.
  Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za ak. god. 2023./2024. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova (obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše može upisati 35 ECTS bodova.

Detaljnije informacije o postupku upisa biti će objavljene u Uputama za upis u ljetni semestar ak. god. 2023./2024.

Upite vezane uz upise i raspored nastave studenti mogu uputiti putem e-pošte na adresu referada@erf.unizg.hr.

Upisi studenata u ljetni semestar izvanrednog sveučilišnog diplomskog studija

Dužnosti studenta prije upisa u ljetni semestar izvanrednog sveučilišnog diplomskog studija Edukacijska rehabilitacija:

 1. Putem Studomata provjeriti jesu li sve ocjene iz predmeta koji su položeni ispravno unesene.
  U slučaju da ocjene nisu unesene ili nisu uspravno unesene student je dužan prije upisa obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene.
 2. Putem Studomata upisati izborne predmete iz ljetnog semestra.
  Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za ak. god. 2023./2024. uvažavajući pri tome čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a prema kojem je student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova (obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše može upisati 35 ECTS bodova.
 3. Provjeriti jesu li poslali potvrde o uplati troškova školarine za ak. god. 2023./2024.

Detaljnije informacije o postupku upisa biti će objavljene u Uputama za upis u ljetni semestar ak. god. 2023./2024.

Upite vezane uz upise i raspored nastave studenti mogu uputiti putem e-pošte na adresu referada@erf.unizg.hr.