ERF
search
accessibility

Laboratorij za slušnu i govornu akustiku

Djelatnost je laboratorija prvenstveno usmjerena na znanstveno-istraživački rad u svrhu specijaliziranih akustičkih analiza glasa i govora kao i za sudska vještačenja iz područja forenzične fonetike i akustike. Laboratorij je osnovan 1995. godine. U laboratoriju se obrađuju i podaci za potrebe izrade diplomskih i seminarskih radova, a u njemu se provodi i dio studenskih vježbi u okviru nastave na smjeru Logopedija. Prema potrebi, u laboratoriju se rade specijalističke obrade i logopedski nalazi za potrebe Centra za rehabilitaciju.

Dio istraživanja provodi se u suradnji s istraživačima iz drugih institucija (Stomatološki fakultet i Medinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poliklinika SUVAG, Centar Slava Raškaj i dr.).

Laboratorij je opremljen suvremenom računalnom opremom i programima za snimanje i obradu zvuka (računalni program Adobe Audition), mjernim mikrofonima i instrumentima (Bruel and Kjaer) te specijaliziranim računalnim programima za akustičku analizu glasa i govora (Praat, Multi Speech, Multi Dimensinal Voice Program, EZVoice). Nadalje, opremljen je i specijaliziranim programima za forenzičnu fonetiku i akustiku (DC Live Forensic, Clear Voice Denoiser). Pored toga, laboratorij posjeduje i uređaje za ispitivanje funkcije vokalnog i govornoga trakta (Nazometar i Elektroglotograf).

Djelatnosti Laboratorija:

  • znanstveno istraživački rad u području akustičke analize glasa i govora
  • forenzička vještačenja identifikacije govornika
  • procjena poremećaja glasa
  • audio snimanja govora, glasa, pjevanja
  • prema potrebi, u laboratoriju se rade specijalističke obrade i logopedski nalazi za potrebe Nastavno-kliničkog centra

Voditeljica Laboratorija: izv. prof. dr. sc. Ana Bonetti

Suradnici Laboratorija:

Popis predmeta čija nastava se izvodi u laboratoriju odnosno korištenjem opreme laboratorija:

  1. Osnove fiziološke i govorne akustike
  2. Govorna akustika