ERF
search
accessibility

Časopisi ERF-a

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Urednica: izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

Tajnica: dr. sc. Ana Matić Škorić

E-mail: revija@erf.hr

Web: hrcak.srce.hr/hrzri ; hrri.erf.hr

O časopisu:

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja međunarodni je časopis koji objavljuje neobjavljene izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove te druge priloge iz područja edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, logopedije, pedagogije, psihologije, lingvistike i fonetike, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite te interdisciplinarnih društvenih i humanističkih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, probira, procjene i dijagnostike te tretmana, obrazovanja i ostalih modaliteta sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s različitim razvojnim i stečenim psihofizičkim poremećajima i/ili problemima u ponašanju.

Časopis je primarno usmjeren na objavljivanje suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja o: inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama i pervazivnim poremećajima; edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; komplementarnim i suportivnim art terapijama; logopedskim temama vezanim uz poremećaje komunikacije, jezika, govora, glasa i gutanja; temama iz socijalne pedagogije i kriminologije vezanim uz probleme u ponašanju.

Časopis objavljuje radove pisane u cijelosti na hrvatskom i engleskom jeziku, odnosno samo na engleskom jeziku. Prednost imaju radovi koji se temelje na rezultatima empirijskih istraživanja, ali i teorijski, pregledni i stručni radovi, kao i komentari znanstvenika i stručnjaka te prikazi knjiga bit će uzeti u razmatranje.

Časopis je sljedbenik časopisa Defektologija koji je izlazio od 1965. do 1995. godine.

Časopis izlazi dva puta godišnje, od 2018. godine isključivo u elektroničkom obliku na portalu Hrčak, u otvorenom pristupu pod CC BY-NC licencom.

Indeksiranost časopisa:

 • CEEAS - Central & Eastern European Academic Source (EBSCO, Ipswich, USA)
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals (Lund, Sweden)
 • EBSCO (Ipswich, USA)
 • ERA - Educational Research Abstracts Online (Taylor & Francis)
 • ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (Bergen, Norway)
 • Hrčak - Portal of Scientific Journals of Croatia
 • LLBA - Linguistics & Language Behavior Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA)
 • Nursing & Allied Health Database (ProQuest, Ann Arbor, USA)
 • PsycINFO - American Psychological Association (Washington, DC, USA)
 • SCOPUS (Elsevier)
 • Sociological Abstracts, Inc. (San Diego, USA)

Kriminologija i socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju

Urednica: prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin

Tajnica: dr. sc. Sabina Mandić

E-mail: ksi@erf.hr

Web: hrcak.srce.hr/ksi

O časopisu:

"Kriminologija i socijalna integracija" koncipirana je kao međunarodni časopis namijenjen objavljivanju radova iz područja kriminologije, penologije i problema u ponašanju njegujući interdisciplinarnu i transdisciplinarnu otvorenost na način koji u središte zanimanja stavlja osobe i socijalne skupine koje su ili u sukobu sa zakonom i/ili manifestiraju i probleme u ponašanju u širem smislu. 

Časopis izdaje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja RH) i u njemu se objavljuju izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni i stručni radovi. Osim znanstvenih i stručnih radova, u časopisu se objavljuju najave i prikazi znanstvenih i stručnih skupova te prikazi knjiga i doktorskih disertacija. 

Učestalost izlaženja (godišnje): 2 

Indeksiranost časopisa:

 • PSYC-INFO - AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • ProQuest
 • Sociological Abstracts
 • Sociology Database
 • Criminal Justice Database
 • Social Science Database
 • International Bibliography of the Social Sciences
 • HeinOnline
 • HRČAK
 • Criminal Justice Abstracts (podbaza EBSCO)
 • SocINDEX. 

Logopedija

Suizdavači: Hrvatsko logopedsko društvo, Sveučilište u Rijeci, studij Logopedija.

Glavna urednica: izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza

Zamjenica glavne urednice: doc. dr. sc. Blaženka Brozović

Tajnica: Iva Dodig

E-mail: casopislogopedija@erf.hr

Web: hrcak.srce.hr/logopedija

O časopisu:

Časopis “Logopedija” objavljuje izvorne znanstvene, stručne i pregledne radove iz područja logopedije i srodnih znanosti i struka.

Časopis izlazi dva puta godišnje, od 2014. godine isključivo u elektroničkom obliku na portalu Hrčak, u otvorenom pristupu pod CC BY-NC licencom.