ERF
search
accessibility

Bibliometrijske analize i potvrde

Bibliometrijske usluge Knjižnice Fakulteta podrazumijevaju provođenje bibliometrijskih analiza i izdavanje bibliometrijskih potvrda.

Bibliometrijske potvrde

Knjižnica, sukladno propisu kojim se uređuju uvjeti izbora u znanstvena odnosno znanstveno-nastavna zvanja/radna mjesta, izdaje sljedeće bibliometrijske potvrde:

  1. Potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantnim bazama podataka;
  2. Potvrdu o zastupljenosti i statusu časopisa u relevantnim bazama podataka.

Knjižnica navedene bibliometrijske potvrde izdaje besplatno za nastavno i nenastavno osoblje te studente Fakulteta, a za vanjske korisnike uz naplatu sukladno cjeniku Knjižnice.

Zahtjev za izdavanje bibliometrijskih potvrda

Radi dobivanja bibliometrijske potvrde podnositelji zahtjeva moraju naznačiti i dostaviti:

  1. vrstu bibliometrijske potvrde koja se traži;
  2. svrhu radi koje se izdaje bibliometrijska potvrda;
  3. sve varijante svog imena i prezimena (za potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika);
  4. bibliografiju svih svojih radova (za potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika).

Zahtjev za izdavanjem bibliometrijske potvrde Knjižnice podnosi se najmanje tjedan dana unaprijed. Za veće i kompleksnije zahtjeve (npr. potreba spajanja autorskih profila u relevantnim bazama podataka) vrijeme podnošenja je najmanje dva tjedna unaprijed.

Podnositelji zahtjeva moraju, prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem neke od bibliometrijskih potvrda, provjeriti uvjete i specifikacije natječaja, izbora u viša zvanja/radna mjesta, prijave projekata ili nekih drugih razloga zbog kojih im je potrebna bibliometrijska potvrda, kako bi bili sigurni da je bibliometrijska potvrda Knjižnice adekvatna i dostatna.

Ovisno o uvjetima i specifikacijama natječaja, izbora u viša zvanja/radna mjesta, prijave projekata ili nekih drugih razloga zbog kojih se podnosi zahtjev za bibliometrijskom potvrdom, te ovisno o obujmu i kompleksnosti zahtjeva, podnositelji zahtjeva mogu biti upućeni na Bibliometrijsku službu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu radi dobivanja bibliometrijske potvrde.