ERF
search
accessibility

Poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji

Nositelj poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji: Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studijaizv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

Studentska referada za poslijediplomske studije: Lucia Omerović, mag. theol.

Trajanje studija: 3 semestra

ECTS bodovi: 90

Akademski stupanj: specijalist rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji (spec. rehab. educ.)

Razvojem medicine bitno je umanjena smrtnost novorođenčadi, ali ne i broj djece s neurorazvojnim čimbenicima rizika. Suvremena medicinska dijagnostika zahvaljujući tehnološkim unapređenjima sve ranije otkriva bolesti i stanja u male djece koja ugrožavaju njihovo učenje i zdravi razvoj. Roditelji su upoznati s razvojnim rizicima i cijela obitelj dolazi u stanje povišenog stresa koji narušava kvalitetu obiteljskih interakcija. Uz biomedicinske čimbenike i čimbenici sociogenog porijekla (siromaštvo, zanemarivanje i zlostavljanje) ugrožavaju zdravi razvoj više negoli ranije. Djeca sve češće žive u obiteljima koje su izolirane, necjelovite i bez šire podrške. Posebno nepovoljne okolnosti nastaju u slučajevima kumuliranja rizičnih čimbenika biomedicinskog i socijalnog porijekla.

U svim navedenim slučajevima nužna je rana, na recentnim znanstvenim spoznajama organizirana i provođena zaštita djece i habilitacija koja se u literaturi najčešće zove "rana intervencija". U modernim, socijalno uređenim državama potreba za ranom intervencijom i njezina učinkovitost su prepoznati, a u porastu su i sveučilišni obrazovni programi koji osposobljavaju specijaliste za ovo područje. Primjerice u Austriji se već više od deset godina školuju stručnjaci za ranu intervenciju na sveučilištima u Beču i Grazu, a pokrenut je i europski projekt koji je usmjeren na analizu studija u ovom području, te izgrađuje standarde za njihovu evaluaciju.

Hrvatska zasad takav studij nije imala i ovo je prvi puta da je prijedlog studija za ranu intervenciju u edukacijskoj rehabilitaciji razrađen, a pri tom su slijeđeni europski standardi, kako u pogledu koncepcije studija, tako i u pogledu programske realizacije. Pri tom su uzete u obzir i konkretne pretpostavke za izvođenje takvog studija u nas, te je prijedlog studija usklađen s mogućnostima za izvođenje praktičnog dijela nastave. To ujedno znači da će u prvoj fazi svog razvoja studij moći odgovoriti samo dijelu postojećih potreba za specijalizacijom iz rane intervencije u nas, a kako će se povećavati mogućnosti za izvođenje praktičnog dijela nastave, moći će se u kasnijim generacijama i povećavati broj upisanih studenata.

Poslijediplomski specijalistički studij "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji" pokrenut je inicijativom prof.dr.sc. Marte Ljubešić 2006. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu kao odgovor na potrebu za stručnim usavršavanjem za rad s djecom najmlađe dobi koja su rođena s čimbenicima neurorazvojnog rizika ili s razvojnim teškoćama kao i za rad s njihovim obiteljima.

Znanja

Ovaj poslijediplomski studij koncipiran je kao interdisciplinarni studij koji daje specifična znanja i vještine potrebne za otkrivanje ranih poremećaja i kreiranje učinkovitih, znanstveno utemeljenih intervencija, kao i za njihovu evaluaciju.

Program studija omogućava stjecanje znanja na nekoliko razina:

  1. razini temeljnih znanja o razvoju u najranijem djetinjstvu, razvojnim rizicima i odstupanjima od normalnog razvoja;
  2. razini specifičnih znanja o ranom otkrivanju poremećaja u razvoju i načelima provođenja učinkovitih programa i
  3. razini razvijanja vještina potrebnih u radu s roditeljima djece s razvojnim rizicima/teškoćama u cilju njihovog osnaživanja i promicanja socijalne uključenosti djeteta i obitelji. Studij se kontinuirano usavršava ponajprije kroz uvođenje novih izbornih kolegija kao i radionica pod vodstvom iskusnih praktičara kako iz zemlje tako i iz inozemstva.

Kompetencije

Završetkom studija student postaje osposobljen za rad u dva područja: s obitelji djeteta s razvojnim teškoćama odnosno rizicima i sa samim djetetom u različitim terapijskim okruženjima: od roditeljskog doma do socijalne, kliničke ili odgojno–obrazovne ustanove. Tijekom studija studenti stječu i specifična znanja i vještine neophodne za interdisciplinarnu suradnju i timski rad.

Odluke

Odluka o naknadama ERF-a (2024.)


Predmeti

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Ljubešić, M.
16
10P+6S
1
5.0
Runjić, T.; Hrastinski, I.
20
20P
1
4.0
Blaži, D.
18
12P+6KL
1
4.0
Stošić, J.
25
10P+15KL
1
4.0
Cepanec, M.
27
12P+10A+5KL
1
4.0
Mejaški Bošnjak, V.; Ivšac Pavliša, J.
22
10P+12KL
1
ECTS Izborni predmeti - 1. semestar
=> Izborni predmeti - 1. semestar poslijediplomski specijalistički Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Wagner Jakab, A.
25
10P+15KL
1
2.0
Cepanec, M.
14
4P+10A
1
2.0
Ivšac Pavliša, J.
8
3P+2KL+3S
1
2.0
Katušić, A.
9
4P+5S
1
4.0
Judaš, M.
10
10P
1
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3
3.0
Kiš-Glavaš, L.
90
15DS+75KL
1, 2, 3
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Lotar Rihtarić, M.
15
5P+10S
2
10.0
Ferić, M.
48
20P+20A+8S
2
ECTS Izborni predmeti (2. semestar)
=> Izborni predmeti - 2. semestar poslijediplomski specijalistički Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Blaži, D.; Ferić, M.; Runjić, T.; Bonetti, L.; Ivšac Pavliša, J.; Katušić, A.
8
8S
2
2.0
Stošić, J.
10
3P+7KL
2
4.0
Kiš-Glavaš, L.
19
5P+14A
2
4.0
Žic Ralić, A.
32
6P+26KL
2
4.0
Katušić, A.
17
2P+15KL
2
2.0
Šimleša, S.
9
3P+6S
2
2.0
Borić, I.
8
4P+4A
2
4.0
Bonetti, L.
17
2P+15KL
2
4.0
Runjić, T.
17
2P+15KL
2
6.0
Blaži, D.
28
2P+26KL
2
4.0
Stošić, J.
15
5P+10KL
2
2.0
Kranželić, V.; Mihić, J.
8
4P+4S
2
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
16.0
360
60PK+300S
3
10.0
Ivšac Pavliša, J.
280
280KL
3
ECTS Izborni predmeti (3. semestar)
=> Izborni predmeti - 3. semestar poslijediplomski specijalistički Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Alimović, S.
14
8P+6A
3
4.0
Ferić, M.
17
2P+15KL
3
3.0
Milković, M.
25
5P+20A
3
2.0
Alimović, S.
10
6P+4A
3
4.0
Šimleša, S.
20
10P+10M
3
ECTS Sveučilišni izborni predmeti
=> Sveučilišni izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kiš-Glavaš, L.
45
15P+30A
1, 2, 3
5.0
Kiš-Glavaš, L.
135
15P+30A+15DS+75KL
1, 2, 3

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj