ERF
search
accessibility

Studentski projekti

Danas brinem za sebe!

Projekt ''Danas brinem za sebe!'' pokrenut je od strane studentica 1. godine diplomskog studija socijalne pedagogije.

Cilj projekta je oformiti grupu podrške za mlade, od 16 do 22 godine, čiji su roditelji ovisnici o alkoholu. Sudjelovanjem u grupi, korisnici će raditi na razvijanju socijalnih i komunikacijskih vještina, na razvijanju pozitivne slike o sebi, samopoštovanju, i što je najvažnije, upoznavanju vršnjaka koji dijele slične životne priče. Grupa podrške provodit će se u Zavodu za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar'', na adresi Mirogojska cesta 16, Zagreb.

Projektni tim: Antonija Bračulj, Katarina Čorić, Anja Gluhak, Marina Kuzmanić i Adriana Vučetić

Korupcija tijekom studiranja

Radi se o istraživanju studentica socijalne pedagogije u okviru projekta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Cilj istraživanja bio je ispitati stav studenata o prisutnosti korupcije tijekom studiranja na raznim fakultetima te samim time podići razinu informiranosti o važnosti reagiranja u takvim situacijama, kao i kratak prikaz smjernica kome se i gdje obratiti ukoliko se studenti u kasnijem studiranju nađu u takvoj situaciji.

U istraživanju je sudjelovalo 303 studenata i studentica sa raznih fakulteta i sveučilišta (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet itd). Većina studenata (53%) je na pitanje „da li su ikada čuli za slučaj korupcije na fakultetu“ odgovorila pozitivno, no većina je za isto čula putem medija (52%) te kolega, prijatelja ili poznanika (42%). Vrlo mali postotak studenata i studentica je osobno doživjela neki oblik korupcije tijekom studiranja (2%), što u ovom slučaju smatramo pozitivnim.

Također većina (91%) studenata ne podržava niti jedan oblik korupcije, dok s druge strane polovica studenata nije upoznata sa relevantnim dokumentima na razini sveučilišta u vezi korupcije.

Dokumenti na koje se u slučaju korupcije kao studenti možemo pozvati su statuti i poslovnici fakulteta (ukoliko isti postoje na određenom fakultetu), zatim na odredbe kaznenog zakonodavstva, Zakona o USKOK-u te međunarodnim pravnim instrumentima kojima je Republika Hrvatska pristupila. Relevantni međunarodni dokumenti u navedenom području su Kaznenopravna konvencija o korupciji, Dodatni protokol uz Kaznenopravnu konvenciju o korupciji, Građanskopravna konvencija o korupciji, te Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

Projektni tim: Helena Černi, Petra Grgačić, Kristina Mikulčić i Mia Bašić

“IGRA - izađi, grli, rasti, aktiviraj se”

Riječ je ohumanitarnoj inicijativi studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta s ciljem djelovanja za dobrobit djece pogođena potresom u prosincu, 2020. godine. Okuplja studente sva tri smjera, a u prvoj fazi svog djelovanja organizirali su sakupljanje igračaka i didaktički materijal za djecu u Glini.