ERF
search
accessibility

Udruga REHOOV

REHOOV ili Rehabilitacija osoba oštećena vida grupa je studentica istoimenog modula. Osnovana je 2015. godine, a u akademskoj godini 2020./2021. broji osam članica. Kroz Rehoov svi mogu saznati zanimljivosti, ali i problematiku s kojom se slijepe i slabovidne osobe svakodnevno bore.  

Misija: približiti, informirati i podići svijest o osobama s oštećenjem vida, doprinijeti zaštiti njihovih prava, interesa i integriteta, srušiti stereotipe o ovoj skupini osoba s invaliditetom.  

Vizija: željom za djelovanjem i pozitivnim promjenama, senzibilizirati i podići svijest u društvu o osobama s oštećenjem vida.  

Cilj: UČITI – a sve to kroz zanimljive objave i aktivnosti na Fakultetu! 

Dugoročni cilj naše grupe je osnovati Udrugu studenata edukacijske rehabilitacije koja bi uključivala studente sva tri modula. Nadamo se da će naš angažman privući nove kolegice i kolege! 

Za sve upite možete nam se obratiti na adresu e-pošte: erfrehoov@gmail.com  
Više informacija o aktivnostima i radu grupe saznajte na Instagram profilu (@rehoov.erf) i našoj Facebook stranici!