ERF
search
accessibility

Katedra za statistiku i znanstvenu metodologiju

Katedra za statistiku i znanstvenu metodologiju je ustrojstvena jedinica Fakulteta koja razvija i izvodi znanstveno-nastavnu djelatnost u području statistike te kvantitativnih i kvalitativnih metoda na prijediplomskim, diplomskim i/ili integriranim studijima te poslijediplomskim studijima.

Voditeljica Katedre: doc. dr. sc. Ajana Low


Djelatnici i predmeti na Katedri

Docent

doc. dr. sc. Ajana Löw Email  
doc. dr. sc. Svjetlana Salkičević Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Diplomski rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kvantitativne metode 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kvantitativne metode 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Kvantitativne metode 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kvantitativne metode istraživanja 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Kvantitativne metode istraživanja 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Multivarijatna analiza podataka I 4 doktorski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Statistika 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Statistika 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Statistika 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Statistika 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Statistika 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u znanstveni rad 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Uvod u znanstveni rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Uvod u znanstveni rad 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Uvod u znanstveni rad 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u znanstveni rad 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u znanstveni rad 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4