ERF
search
accessibility

Rezervacija čitaonice

Čitaonicu je moguće rezervirati za nastavne, obrazovne, studentske i druge potrebe u okviru djelatnosti Fakulteta. Za to je potrebno na: knjiznica@erf.unizg.hr poslati zahtjev za rezervacijom koji sadrži sljedeće podatke:

  1. Ime i prezime nositelja rezervacije
  2. Vrijeme rezervacije
  3. Broj osoba koje će koristiti čitaonicu
  4. Svrha rezervacije

Voditelj knjižnice odobrava zahtjev za rezervacijom na temelju interesa šireg kruga korisnika.