ERF
search
accessibility

Upute za odabrane kandidate

Molimo kandidate da detaljno pročitaju upute i upoznaju se s informacijama u dokumentu Upute izabranim kandidatima i sastavnicama (priprema mobilnosti i procedura za refundaciju troškova mobilnosti).

Nakon povratka s mobilnosti nastavnik je dužan predati putnu dokumentaciju i ispunjeni putni nalog u računovodstvo ERF-a.

Nastavnik ispunjava Potvrdu o boravku na stranom sveučilištu i daje ju stranom partneru na potpis. Potpisanu potvrdu nakon mobilnosti nastavnik predaje koordinatorici za međunarodnu suradnju ERF-a.