ERF
search
accessibility

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Prema čl. 6. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu započinje dostavljanjem prijave imenovanoj povjerljivoj osobi.

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju, naziv Fakulteta, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

Prijava koja ne sadrži podatke iz prethodnog stavka, uključujući i nepostojanje podataka o prijavitelju (anonimna prijava), ne može se ispitati i po njoj se ne može postupiti.

Prijava se može podnijeti:

  • neposredno u pisanom obliku,
  • poslati poštom (Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabiltacijski fakultet, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska cesta 83 f, 10000 Zagreb, Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti)
  • dostaviti u elektroničkom obliku ili
  • usmeno izjaviti na zapisnik.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

prof. dr. sc. Sandra Bradarić-Jončić

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Vesna Čavić

Podnesenu prijavu nepravilnosti povjerljiva osoba ili njezin zamjenik će ispitati najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja prijave te o utvrđenim činjenicama obavijestiti dekana Fakulteta koji je ovlašten donijeti odluku.