ERF
search
accessibility

Popularizacija znanosti

U nastavku su dostupni poučni videozapisi koje su pripremile studentice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poremećaji jezika, govora i slušanja:

Obrada prefiksalno izvedenih riječi kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem

Pripremila: Lucija Milić, mag. logoped.

Razumijevanje pročitanog - obrada anaforičkih odnosa u djece s jezičnim poremećajem

Pripremila: Antonija Blaži Ostojić, mag. logoped.

Prediktori receptivnog jezika kod djece s kohlearnim implantatom

Pripremila: Ivana Šimić, mag. logoped.

Varijabilnost ranog jezičnog razvoja s obzirom na biološke i okolinske čimbenike

Pripremila: Lidija Šmit Brleković, mag. logoped.

Međuodnos komunikacijskih funkcija, jezičnog unosa majke i jezičnog razvoja

Pripremila: Monika Rosandić Grgić, mag. logoped.

Odnos komunikacijskih sposobnosti i ranih ekspresivnih jezičnih sposobnosti u djece s poremećajem iz spektra autizma

Pripremila: Klara Popčević, mag. logoped.