ERF
search
accessibility

Izbori za Studentski zbor 2021.

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa u utorak, 23. ožujka i u srijedu, 24. ožujka 2021. godine održali su se izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.

Pravo na kandidaturu

Pravo na kandidaturu za studentskog predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta imaju svi studenti Sveučilišta, redoviti i izvanredni koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju.

Studenti se mogu kandidirati ili za studentski zbor sastavnice (fakulteta) ili za Studentski zbor Sveučilišta.

Svaki se student osobno može kandidirati za predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta ili studentski zbor sastavnice, sukladno članku 14. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Izbori za zamjene članica Studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s važećim mandatom

U sklopu redovitih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održali su se i izbori za zamjene članicama Studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s važećim mandatom, a koje su diplomirale. Broj članica Studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima je prestao status studentica, uslijed završetka studija, je osam (8).

Mandat novoizabranih članova koji će zamijeniti dosadašnje članice traje do kraja ove akademske godine.

Propisi i odluke za provođenje studentskih izbora

Detaljnije informacije o studentskim izborima u 2021. godini dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.


Propisi i odluke za provođenje studentskih izbora