ERF
search
accessibility

Strukovne udruge

Naši studenti mogu se nakon studija učlaniti u neku od strukovnih udruga koje okupljaju profesionalce iz područja edukacijske rehabilitacije, logopedije ili socijalne pedagogije.

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Magistri edukacijske rehabilitacije se upisuju u Hrvatsku komoru edukacijskih rehabilitatora (HKER) koja izdaje licencu za samostalan rad. HKER kao neovisna, samostalna strukovna organizacija dalje skrbi da edukacijski rehabilitatori savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove. Nadalje, HKER čuva ugled struke, čast i prava edukacijskih rehabilitatora te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu, a svojim članovima pruža stručnu pomoć i zaštitu. 

Hrvatsko logopedsko društvo

Hrvatsko logopedsko društvo (skraćeni naziv HLD) je samostalna i dragovoljna udruga koja okuplja logopede u Republici Hrvatskoj. 

Logopedi se bave stručnim i znanstvenim radom usmjerenim na osobe s poremećajem jezično-govorno-glasovne komunikacije. Cilj je HLD-a su okupljanje logopeda radi unapređivanja njihovog stručnog i znanstvenog rada te radi zaštite strateških interesa. U ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HLD usklađuje i usmjerava aktivnosti članstva, osigurava provođenje zajedničkih dogovora i zaključaka te se zalaže za učinkovitost i jedinstvenost stavova članstva. HLD surađuje s međunarodnim organizacijama i udrugama te udrugama drugih zemalja radi promicanja logopedske struke.

Društvo je od svibnja 2006. godine pridruženi član  Europske udruge logopeda (ESLA - European Speech and Language Therapy Association, prijašnji naziv Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists/Logopedists in the European Union – CPLOL). 

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske

Edukacijski rehabilitatori se mogu učlaniti i u neovisne strukovne udruge koje djeluju na području njihovog djelovanja. Udruge edukacijskih rehabilitatora rade na ostvarivanju zajedničkih interesa u stručnom usavršavanju i unapređivanju djelatnosti odgoja, obrazovanja i rehabilitacije te zdrastvene socijalne i pravne zaštite osoba s teškoćama socijalne integracije kao i na poboljšanju položaja svojih članova. Udruge edukacijskih rehabilitatora se udružuju u Savez udruga, odnosno u Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske (SERH).