ERF
search
accessibility

AAI@EduHr elektronički identitet

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr je skup podataka o pojedincu koji se koristi za potrebe provjere identiteta (autentikacija) i prava pristupa (autorizacija). Pamti se u posebnoj bazi podataka koju zovemo imenik. Obavezni dio e-identiteta su (i) korisnička oznaka i zaporka. Elektronički identitet dobivaju pojedinačni korisnici iz ustanova članica CARNeta (učenici, nastavnici, studenti, profesori i zaposlenici ustanova članica) i koji im omogućuje korištenje uslugam vezanim uz učenje, obrazovanje, studiranje, istraživanje i općenito radu u obrazovnoj/akademskoj/istraživačkoj zajednici, kao i pristup nekim uslugama iz sustava e-Građani. 

Više o aplikacijama koje koriste AAI@EduHr autorizaciju i autentikaciju na aaiedu.hr.

Procedura za stjecanje AAI@EduHr korisničkog računa za studente preddiplomskih i diplomskih studija

Svaki student Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta po upisu u prvu godinu preddiplomskog ili diplomskog studija stječe pravo na korisnički račun te mu se isti kreira na rok od tri, odnosno dvije godine (koliko traje preddiplomski/diplomski studij) i uručuju mu se prilikom upisa.

Procedura za stjecanje AAI@EduHr korisničkog računa za zaposlenike (djelatnike)

Nakon zaposlenja kadrovska služba dostavlja podatke o novom zaposleniku. Korisnički račun se otvara prema vrsti Ugovora o radu odnosno na neodređeni period ili na određeni period definiran ugovorom. Obavijest o korisničkim podacima se uručuje osobno.

Procedura za stjecanje AAI@EduHr korisničkog računa za vanjske suradnike

Vanjski suradnici, kao i djelatnici fakulteta, dobivaju svoj AAI korisnički račun, te ga preuzimaju uz potpis. Korisnički račun se otvara za tekuću akademsku godinu, te se produžuje za narednu godinu ukoliko osoba i dalje ima status vanjskog suradnika u bazi kadrovske službe definiran ugovorom.

Procedura za stjecanje AAI@EduHr korisničkog računa za goste

Osobe koje su gosti na Fakultetu mogu dobiti AAI@EduHr korisnički račun uz potpisni zahtjev pročelnika odsjeka čiji su gosti. Korisnički račun se briše prestankom gostovanja osobe na Fakultetu. 

VAŽNO: po otvaranju elektroničkog identiteta obavezni ste svoju zaporku promijeniti u roku 48 sati. Ukoliko to ne učinite, možete se svojim elektroničkim identitetom prijaviti još 5 puta nakon čega se elektronički identitet zaključava. 

Jednom zaključan elektronički identitet može otključati samo administrator imenika promjenom zaporke korisnika. Zaporku možete promijeniti kroz sučelje na adresi: https://www.erf.unizg.hr/ldap/user/index.php

Obrada osobnih podataka koju provodi matična ustanova u sustavu AAI@EduHr

Zašto prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke?

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet (erf.hr) je matična ustanova - davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr. Vaši osobni podaci pohranjeni u našem LDAP imeniku služe tome da Vam omoguće korištenje usluga dostupnih kroz sustave AAI@EduHreduGAIN i eduroam osiguravajući pri tom pouzdanu, sigurnu i unificiranu prijavu za korištenje tih usluga.

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

Podaci koji mogu biti pohranjeni u našem LDAP imeniku popisani su na adresi: https://www.aaiedu.hr/o-sustavu/imenicke-sheme/shema 

Sve podatke koji su o vama pohranjeni u LDAP imeniku možete vidjeti (nakon prijave svojom korisničkom oznakom i zaporkom) kroz sučelje za održavanje imenika na adresi: https://www.erf.unizg.hr/ldap/user/index.php 

Osim navedenih, prikupljamo i podatke o korištenju vašeg elektroničkog identiteta na način da bilježimo vrijeme i podatke o uređaju i sustavu preko kojeg je stigao zahtjev.

S kim dijelimo vaše osobne podatke?

Da bismo vam omogućili pristup uslugama, potrebnu razinu sigurnosti i kvalitete usluga unutar sustava, u trenutku pristupa nekoj usluzi u sustavu AAI@EduHr usluzi možemo proslijediti neke vaše osobne podatke. Točan popis podataka koje prosljeđujemo pojedinoj usluzi možete za svaku pojedinu uslugu pronaći na adresi: https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/web-aplikacije

Koliko čuvamo vaše podatke?

Podatke o korištenju vašeg elektroničkog identiteta čuvamo 24 mjeseca (kako bismo mogli osigurati razinu sigurnosti i kvalitete usluge te zadovoljiti zakonske obaveze). Po gubitku prava na e-identitet definiranih ugovorom, vaše osobne podatke brišemo iz LDAP imenika nakon najviše 30 dana.

Koja su vaša prava?

Vaša su prava, sukladno uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje prikupljamo, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.

VAŽNO:
U slučaju gubitka korisničkih podataka (korisničko ime i/ili lozinka)
 student se može javiti u sobu P4 s dokumentom iz kojega je vidljivo da isti ostvaruje studentska prava.

Kontakt:

Ivan Cerovec
E-mailsysadmin@erf.hr

Radno vrijeme za studente:
Početkom akademske godine (listopad, studeni): ponedjeljak - petak od 7:30 do 10:30.
Ostatak godine: petkom od 7:30 do 10:30.