ERF
search
accessibility

Alumni

AMCA ERF

Hrvatska udruga diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (AMCA ERF) osnovana je kako bi očuvala i njegovala tradiciju i ugled Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i to ponajprije kroz povezivanje bivših i sadašnjih studenata sva tri programa studija zastupljena na ERF-u: edukacijskih rehabilitatora, logopeda i socijalnih pedagoga. Na taj način, studenti ERF-a ostaju umreženi te razmjenjujući svoja znanja i iskustva jačaju mrežu „erfovaca“ i spone s Fakultetom na kojem su proveli najljepše dane mladosti… Time se stvara temelj i za njegovanje veza između ERF-a i sličnih ili srodnih institucija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, odnosno temelj za jačanje našeg Fakulteta ali i profesija za koje obrazuje studente.

Koji su ciljevi i djelatnosti AMCA-e?

  • očuvanje tradicije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • promicanje ugleda našeg Fakulteta u Zagrebu, u Hrvatskoj, u svijetu
  • njegovanje etičnosti među sveučilištarcima
  • izgradnja i jačanje veza i suradnje između diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • poticanje i uspostava veza između ERF-a i sličnih ili srodnih institucija u RH i svijetu
  • izdavačka djelatnost u cilju ostvarivanja ciljeva Udruge
  • organiziranje susreta članova (predavanja, okrugli stolovi)
  • redovno i prigodno informiranje članova o radu (e-bilten, web stranica)
  • obilježavanje značajnih obljetnica (uspjesi naših alumna)

Kako je AMCA udruga studenata sva tri studija ERF-a, ali i ne samo bivših, i sadašnji su studenti važni i dobrodošli, želja naše AMCE je stvoriti što čvršće spone i sa strukovnim udrugama koje okupljaju logopede, edukacijske rehabilitatore i socijalne pedagoge, odnosno dolje navedene udruge/komoru:

Online baza diplomiranih studenata ERF-a

erf-klik-logoU okviru projekta ERF-LOSPER izrađena je online baza diplomiranih studenata ERF-a - ERF-KLIK.

Pozivamo vas da se upišete u bazu putem sljedeće poveznice www.erf-klik.com.hr