ERF
search
accessibility

Nastupna predavanja

Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ljubice Odak 14. studenoga 2023.
Nastupno predavanje na temu " Multifaktorsko nasljeđivanje " pristupnice dr. sc. Ljubice Odak  za izbor u naslovnog docenta na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu održat će se u okviru predmeta Osnove humane genetike  na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu ( dvorana Zagreb ) u utorak, 14. studenoga 2023. godine s početkom u 15,30  sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom: doc. dr. sc. Iva Hosjak , dr. med., predsjednica; doc. dr. sc. Ivan Pavić , dr. med., član; doc. dr. sc. Arnes Rešić , dr. med., član.
07.11.2023
Nastupno predavanje pristupnice Matee Luburić, mag. rehab. educ. 6. studenoga 2023.
Nastupno predavanje na temu " Spoznajno-mentalni procesi u orijentaciji i kretanju " pristupnice Matee Luburić, mag. rehab. educ.  za izbor na nastavno radno mjesto predavača  na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu održat će se u okviru predmeta Peripatologija I  na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (dvorana P7 ) u ponedjeljak, 6. studenoga 2023. godine s početkom u 8,30  sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom: izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić , izvanredni profesor Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, predsjednik izv. prof. dr. sc. Sonja Alimović , izvanredna profesorica Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, članica prof. dr. sc. Branka Jablan , redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, članica.
26.10.2023
Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Biljane Andrijević Derk 17. svibnja 2023.
Nastupno predavanje na temu " Optička pomagala u rehabilitaciji osoba s oštećenjem vida " pristupnice dr. sc. Biljane Andrijević Derk , znanstvene suradnice za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u okviru predmeta Osnove optike i optička pomagala u rehabilitaciji osoba oštećena vida na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dvorana P5 ) u srijedu, 17. svibnja 2023. godine s početkom u 15,45 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom: prof. dr. sc. Zoran Vatavuk , predsjednik izv. prof. dr. sc. Katia Novak Lauš , članica prof. dr. sc. Renata Iveković , članica.
10.05.2023
Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Svjetlane Salkičević Pišonić 5. travnja 2022.
Nastupno predavanje na temu " Hi — kvadrat test " pristupnice dr. sc. Svjetlane Salkičević Pišonić , znanstvene suradnice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u okviru predmeta Kvantitativne metode na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dvorana P2 ) u srijedu, 5. travnja 2022. godine s početkom u 09,30 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom: izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša , izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica prof. dr. sc. Zvonimir Galić , redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član izv. prof. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić , izvanredna profesorica Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, članica.
30.03.2023
Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Fadija Almahariqa 4. listopada 2021.
Nastupno predavanje na temu " Izgled i raspodjela sive i bijele tvari velikog mozga: međumozak, krajnji mozak i sustav moždanih komora " pristupnika dr. sc. Fadija Almahariqa , znanstvenog suradnika za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u okviru predmeta Funkcionalna anatomija i fiziologija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dvorana Mljet ) u ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine u 11,15 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom: Prof. dr. sc. Miloš Judaš , redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek , redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član Izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić , izvanredni profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član.
23.09.2021
Nastupno predavanje pristupnice Vlatke Anić 20. siječnja 2021.
Nastupno predavanje na temu "Orijentacija i kretanje osoba oštećena vida s dodatnim utjecajnim teškoćama" pristupnice Vlatke Anić, mag. rehab. educ. za izbor u nastavno zvanje predavača na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se na daljinu putem aplikacije MS Teams u srijedu, 20. siječnja 2021. godine s početkom u 12:00 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof. dr. sc. Tina Runjić , redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica, Doc. dr. sc. Sonja Alimović , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica, Doc. dr. sc. Ana Katušić , naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica. Nastupno predavanje održava se za studente III. godine preddiplomskog studija Rehabilitacija, u okviru predmeta Peripatologija I . Nastupnom predavanju moći će se pristupiti putem sljedeće poveznice:  Nastupno predavanje - Vlatka Anić .
12.01.2021
Nastupno predavanje pristupnika Dominika Sikirića 17. siječnja 2020.
Nastupno predavanje na temu "Oblikovanje prostora za poticanje razvoja predvještina orijentacije i kretanja" pristupnika Dominika Sikirića, mag. rehab. educ. za izbor u nastavno zvanje predavača na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u petak, 17. siječnja 2020. godine u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, dvorana P8 s početkom u 10:15 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof. dr. sc. Tina Runjić , redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Doc. dr. sc. Sonja Alimović , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Doc. dr. sc. Ana Katušić , naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica. Nastupno predavanje održava se za studente III. godine preddiplomskog studija Rehabilitacija, u okviru predmeta Peripatologija I .
10.01.2020
Nastupno predavanje pristupnice Andree Mataković 17. siječnja 2020.
Nastupno predavanje na temu "Razine usvojenosti senzornih predvještina u orijentaciji i kretanju" pristupnice Andree Mataković, mag. rehab. educ. za izbor u nastavno zvanje predavača na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u petak, 17. siječnja 2020. godine u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, dvorana P8 s početkom u 09:15 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof. dr. sc. Tina Runjić , redovita profesorica Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Doc. dr. sc. Sonja Alimović , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Doc. dr. sc. Ana Katušić , naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica. Nastupno predavanje održava se za studente III. godine preddiplomskog studija Rehabilitacija, u okviru predmeta Peripatologija I .
10.01.2020
Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Karoline Lice 14. siječnja 2020.
Nastupno predavanje na temu "Načini i postupci u intervenciji poremećaja hranjenja i gutanja kod osoba s neurološkim poremećajima" pristupnice dr. sc. Karoline Lice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u utorak, 14. siječnja 2020. godine u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, dvorana P1 s početkom u 13:00 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof. dr. sc. Emica Farago , redovita profesorica Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Doc. dr. sc. Ana Leko Krhen , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Doc. dr. sc. Zdravko Kolundžić , naslovni docent Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član. Nastupno predavanje održava se za studente III. godine preddiplomskog studija Logopedija, u okviru predmeta Disfagije i poremećaji hranjenja .
09.01.2020
Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Blaženke Brozović 14. siječnja 2020.
Nastupno predavanje na temu "Procjena i dijagnostika poremećaja hranjenja i gutanja u dječjoj dobi" pristupnice dr. sc. Blaženke Brozović za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u utorak, 14. siječnja 2020. godine u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, dvorana P9 (prizemlje) s početkom u 12:00 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof. dr. sc. Emica Farago , redovita profesorica Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Doc. dr. sc. Ana Leko Krhen , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Doc. dr. sc. Zdravko Kolundžić , naslovni docent Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član. Nastupno predavanje održava se za studente III. godine preddiplomskog studija Logopedija, u okviru predmeta Disfagije i poremećaji hranjenja .
09.01.2020
Nastupno predavanje pristupnice Ive Hrastinski 19. studenoga 2019.
Nastupno predavanje na temu "Usvajanje znakovnog jezika kod gluhe djece" pristupnice dr. sc. Ive Hrastinski za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u utorak, 19. studenoga 2019. u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, dvorana P10 (1. kat) s početkom u 12:30 sati pred studentima 1. godine diplomskog studija Logopedija, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Izv. prof. dr. sc. Ljubica Pribanić , izvanredna profesorica Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Prof. dr. sc. Sandra Bradarić-Jončić , redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Doc. dr. sc. Zdravko Kolundžić , naslovni docent Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član.
13.11.2019
Nastupno predavanje pristupnice Kristine Posavec 15. listopada 2018.
Nastupno predavanje na temu "Online komunikacija" pristupnice dr.sc. Kristine Posavec za izbor u nastavno zvanje predavača na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u ponedjeljak 15. listopada 2018. u okviru predmeta Informatika u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, dvorana P6 (prizemlje) s početkom u 17:00 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Doc. dr. sc. Ante Bilić Prcić , docent Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Prof. dr. sc. Mladen Hedjever , redoviti profesor u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član Mr. sc. Rafael Pejčinović , naslovni viši predavač Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član.
09.10.2018
Nastupno predavanje pristupnice Dijane Jerković 14. svibnja 2018.
Nastupno predavanje na temu "Etički aspekti socijalnopedagoških intervencija s djecom i mladima"  znanstvene suradnice dr.sc. Dijane Jerković za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu održat će se u ponedjeljak 14. svibnja 2018. u okviru predmeta Socijalna etika u prostorijama Fakulteta za filozofiju i religijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Jordanovac 110, dvorana 003 (prizemlje) s početkom u 10:15 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin , redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš , izvanredni profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član Izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić , izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica.
07.05.2018
Nastupno predavanje dr.sc. Marijane Bosnar Puretić 6. ožujka 2018.
Nastupno predavanje na temu "Funkcionalna neuroanatomija"  znanstvene suradnice dr.sc. Marijane Bosnar Puretić za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u utorak 6. ožujka 2018. u okviru predmeta Osnove neurologije u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb u dvorani Zagreb s početkom u 16:00 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof.dr.sc. Arijana Lovrenčić Huzjan , redovita profesorica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva Izv.prof.dr.sc. Darija Mahović Lakušić , izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Izv.prof.dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev, izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
26.02.2018
Nastupno predavanje dr.sc. Miroslava Rajtera 20. listopada 2017.
Nastupno predavanje na temu "Hi - kvadrat test"  znanstvenog suradnika dr.sc. Miroslava Rajtera za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u petak 20. listopada 2017. u okviru predmeta Primjena statističkih metoda u logopediji u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb u dvorani P6 s početkom u 09:00 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtarić , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva Prof.dr.sc. Branko Nikolić , redoviti profesor u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, član Doc.dr.sc. Sanja Šimleša, docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Doc.dr.sc. Daniela Cvitković , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Prof.dr.sc. Dragutin Ivanec , redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
13.10.2017
Nastupno predavanje dr.sc. Ajane Low 20. listopada 2017.
Nastupno predavanje na temu "Hi - kvadrat test"  znanstvene suradnice  dr.sc. Ajane Low za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u petak 20. listopada 2017. u okviru predmeta Primjena statističkih metoda u logopediji u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb u dvorani P6 s početkom u 10:00 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtarić , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva Prof.dr.sc. Branko Nikolić , redoviti profesor u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, član Doc.dr.sc. Sanja Šimleša, docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Doc.dr.sc. Daniela Cvitković , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Prof.dr.sc. Dragutin Ivanec , redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
13.10.2017
Nastupno predavanje dr.sc. Gabrijele Ratkajec Gašević 11. listopada 2017. (nadopuna)
Nastupno predavanje na temu "Opća načela planiranja grupnog rada"  znanstvene suradnice  dr.sc. Gabrijele Ratkajec Gašević  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u srijedu 11. listopada 2017. u okviru predmeta Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama  u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb u dvorani P5  s početkom u 16:15 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof.dr.sc.  Antonija Žižak , redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, predsjednica povjerenstva Prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović , redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, članica Prof.dr.sc. Dejana Bouillet, redovita profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta ua Zagrebu, članica Doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš , izvanredni profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
11.10.2017
Nastupno predavanje dr.sc. Ivane Maurović 11. listopada 2017. (nadopuna)
Nastupno predavanje na temu "Teorijski pristupi u grupnom radu"  znanstvene suradnice  dr.sc. Ivane Maurović  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u srijedu 11. listopada 2017. u okviru predmeta Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama  u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb u dvorani P5  s početkom u 15:30 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof.dr.sc.  Antonija Žižak , redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, predsjednica povjerenstva Prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović , redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, članica Prof.dr.sc. Dejana Bouillet, redovita profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta ua Zagrebu, članica Doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Prof.dr.sc. Marija Lebedina Manzoni , redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
11.10.2017
Nastupno predavanje dr.sc. Anje Mirosavljević 11. listopada 2017. (nadopuna)
Nastupno predavanje na temu "Konceptualni okvir restorativne pravde"  znanstvene suradnice  dr.sc. Anje Mirosavljević  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u srijedu 11. listopada 2017. u okviru predmeta Izvansudska nagodba  u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb u dvorani P8 s početkom u 14:15 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović, redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, predsjednica povjerenstva Prof.dr.sc. Antonija Žižak, redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, članica Prof.dr.sc. Dejana Bouillet, redovita profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta ua Zagrebu, članica Doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić , docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Prof.dr.sc. Marija Lebedina Manzoni , redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
11.10.2017
Nastupno predavanje dr.sc. Gabrijele Ratkajec Gašević 11. listopada 2017.
Nastupno predavanje na temu "Opća načela planiranja grupnog rada"  znanstvene suradnice  dr.sc. Gabrijele Ratkajec Gašević  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u srijedu 11. listopada 2017. u okviru predmeta Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama  u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb u dvorani P5  s početkom u 16:15 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof.dr.sc.  Antonija Žižak , redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva Prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović , redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Prof.dr.sc. Dejana Bouillet, redovita profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta ua Zagrebu, članica.
04.10.2017
Nastupno predavanje dr.sc. Ivane Maurović 11. listopada 2017.
Nastupno predavanje na temu "Teorijski pristupi u grupnom radu"  znanstvene suradnice  dr.sc. Ivane Maurović  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u srijedu 11. listopada 2017. u okviru predmeta Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama  u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb u dvorani P5  s početkom u 15:30 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof.dr.sc.  Antonija Žižak , redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva Prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović , redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Prof.dr.sc. Dejana Bouillet, redovita profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta ua Zagrebu, članica.
04.10.2017
Nastupno predavanje dr.sc. Anje Mirosavljević 11. listopada 2017.
Nastupno predavanje na temu "Konceptualni okvir restorativne pravde"  znanstvene suradnice  dr.sc. Anje Mirosavljević  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u srijedu 11. listopada 2017. u okviru predmeta Izvansudska nagodba  u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb u dvorani P8 s početkom u 14:15 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović, redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva Prof.dr.sc. Antonija Žižak, redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica Prof.dr.sc. Dejana Bouillet, redovita profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta ua Zagrebu, članica.
04.10.2017
Nastupno predavanje Ivane Šalinović, prof. 2. lipnja 2017.
Nastupno predavanje za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će Ivana Šalinović, prof. na temu "The Passive Voice " u petak 2. lipnja 2017. u okviru predmeta Engleski jezik II u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f , Zagreb, dvorana P1 s početkom u 09:30 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Izv.prof.dr.sc. Renata Šamo , prof. engleskog i španjolskog jezika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Doc.dr.sc. Marija Andraka , prof. engleskog i njemačkog jezika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica Mihaela Tabak , prof. engleskog jezika, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, članica.
30.05.2017
Nastupno predavanje Jelene Mandić, prof. 2. lipnja 2017.
Nastupno predavanje za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će Jelena Mandić, prof. na temu "How to write a CV? " u petak 2. lipnja 2017. u okviru predmeta Engleski jezik II u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f , Zagreb, dvorana P1 s početkom u 08:45 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu: Izv.prof.dr.sc. Renata Šamo , prof. engleskog i španjolskog jezika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Doc.dr.sc. Marija Andraka , prof. engleskog i njemačkog jezika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica Mihaela Tabak , prof. engleskog jezika, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, članica.
30.05.2017