ERF
search
accessibility

Međuknjižnična posudba

Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima Knjižnice kojima je potrebna građa iz drugih knjižnica u Hrvatskoj te korisnicima drugih knjižnica kojima je potrebna građa Knjižnice. Naplaćuje se prema važećem cjeniku Knjižnice, odnosno knjižnice-pošiljatelja.
Navedeni iznos uplaćuje se na:
IBAN ERF-a: HR8723600001101355137
Model: 00
Poziv na broj: 7515

Posudba građe drugim knjižnicama

Rok korištenja građe posuđene drugim knjižnicama je 4 tjedna, uz mogućnost jednog produljenja na isti rok. Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe (traženost knjige). Fotokopirana i skenirana građa se ne vraća.

Knjižnica koja je građu posudila odgovara za njezino pravovremeno vraćanje te eventualnu nadoknadu troškova oštećenja ili gubitka.

Posudba građe iz drugih knjižnica

Cijena i rok korištenja nabavljene građe ovise o pravilima međuknjižnične posudbe knjižnica iz kojih je građa posuđena.

Korisnik građu smije koristiti isključivo za privatne potrebe u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Sve eventualne troškove oštećenja ili gubitka građe snosi korisnik.

Cjenik

Narudžbe drugih knjižnica

Posudba knjiga

  • posudba građe uz naplatu jednokratne naknade od 30 kn

Fotokopiranje članaka ili poglavlja

  • naknada: cijena fotokopiranja + 10 kn

Skeniranje članaka ili poglavlja

  • naknada: cijena skeniranja
Naručivanje za naše korisnike

Posudba knjiga

  • troškove za nastavno osoblje Fakulteta snosi Fakultet
  • ostali korisnici: posudba građe uz naknadu od 30 kn (ili cijena koju određuje knjižnica-pošiljatelj uvećana za paušal kojim se pokriva trošak poštarine)

Fotokopiranje članaka ili poglavlja

  • naknada: naknada koju odredi knjižnica-pošiljatelj + poštarina

Skeniranje članaka ili poglavlja

  • naknada: naknada koju odredi knjižnica-pošiljatelj

Dokumenti

Odluka ERF-a o međuknjižničnoj posudbi (2018.)